Vysílání z radnice

Hoštka - Vysílání z radnice č.597

Detaily
Archiv – podzim 2019 - setkání pamětníků - nová kniha - 20 let DPS - lampionový průvod - strašidelná stezka - vítání občánků

Hoštka - Vysílání z radnice č. 596

Detaily
- Mája – den otevřených dveří 2019 - Odpoledne s CZ kvízem 2019 - Podřipská hasičská liga 2019 - Prvňáčci 2019 - Vítání občánků 2019

Hoštka - Vysílání z radnice č. 595

Detaily
- Hoštecké slavnosti - Jubilanti - listopad - Městká knihovna rekonstrukce - Běh Hoštkou – 2. část

Hoštka - Vysílání z radnice č. 594

Detaily
- slovo starosty – zasedání zastupitelstva, ocenění za sběr tříděného odpadu - volby do krajů 2020 - hoštecké slavnosti – 1.část

Hoštka - Vysílání z radnice č. 593

Detaily
- Hospic Litoměřice – poděkování dárcům - Jubilanté – říjen - ukliďme Česko – ukliďme Hoštku - centrum Mája – den otevřených dveří - spolupráce s centrem D8...

Hoštka - Vysílání z radnice č. 592

Detaily
- zahájení školního roku 2020-2021 - představení prvňáčků - pozvánka – volby - archiv 2007

Hoštka - Vysílání z radnice č. 591

Detaily
- Slovo starosty – třídění odpadu - Hasičská Podřipská liga – závody Malešov - Jubilanti v září - Blok pozvánek - Rozloučení s prázdninami Velešice

Hoštka - Vysílání z radnice č.590

Detaily
- Blok pozvánek - Film o Hoštce – 2.část