Vysílání z radnice 2021

Hoštka - Vysílání z radnice č. 613

Detaily
- Zasedání zastupitelstva - Jubilanti - Slavnostní ukončení školního roku 2020/2...

Hoštka - Vysílání z radnice č. 612

Detaily
- Velešická pouť - Děti pro děti – kynologové - Archiv 2017 – maškarní zábava

Hoštka - Vysílání z radnice č. 611

Detaily
- Slovo starosty – 1.místo skleněná popelnice, regulace hlučných činností, elekt...

Hoštka - Vysílání z radnice č. 610

Detaily
- Školní ples - ZŠ maškarní karneval - Divadélko Romaneto - Vítání občánků

Hoštka - Vysílání z radnice č. 609

Detaily
- Pietní akt - Archiv 1997 - Archiv 2017 - výstava fotopanelů, sportovní vyžití...

Hoštka - Vysílání z radnice č. 608

Detaily
- Jubilanti – květen- Archiv 2017:myslivecký plesMŠ karnevalZŠ-družina-dětský ka...

Hoštka - Vysílání z radnice č. 606

Detaily
- zájmové kroužky ZŠ - keramický kroužek - kroužek ručních prací - odpoledne s A...

Hoštka - Vysílání z radnice č. 605

Detaily
- Koncert v kostele - Taneční odpoledne Adamis - Rebelové – muzikál – ZŠ Hoštka...