248

- Zasedání zastupitelstva města
- Centrum Mája – den otevřených dveří
- Společenské odpoledne
- Jubilanté – říjen
- Gratulace – L. Barták, J. Fürst, A. Šarayová
- Blok pozvánek
- ZŠ Hoštka + DDM Štětí – zájmové útvary
- Hasiči – Podřipská liga, 1.ročník závodu O pohár Hoštky
- 1.školní den - prvňáčci