133

0:00:00 Zahájení a procedurální záležitosti

0:08:42 Blok informací k rozpočtu a hospodaření r. 2020 a k rozpočtu na r. 2021

1:25:15 Připomínky spoluobčanů a zastupitelů ze ZM č. 10/2020

1:25:39 Zpráva o činnosti Rady města za 10-12/2020

1:26:39 Rozvoj města a místních částí a úpravy vzhledu

1:30:04 Diskuse a připomínky občanů

1:30:17 Různé

1:50:05 Závěr