V sobotu dne 23.9.2023 bude sportovní areál v Hoštce uzavřen.

Hlášení – 36. týden 2023

Vážení spoluobčané zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Hoštky, které se koná v pondělí 4. září 2023 od 18.hod.

návrh programu jednání:

https://www.hostka.cz/uredni-deska/ostatni/3400-program-zasedani-zastupitelstva-c-5-2023-navrh/file