Sociální služby

 

Byt v domě zvláštního je určení (dále jen DBZU) je určen k bydlení seniorů a osob se zdravotním postiženým, se sníženou soběstačností a potřebou pečovatelské služby

Pečovatelská služba města Hoštky je určena obyvatelům města Hoštka a jejich spádových oblastí Kochovice, Velešice a Malešov,

Služba je poskytována občanům s trvalým bydlištěm ve městě Hoštka a místních částech, kteří jsou držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P, nebo kteří jsou starší 70 let