Zastupitelstvo

Jméno a příjmení Pracovní pozice Telefon
Milan Konfršt starosta města, člen rady města 602688906
Jiřina Bláhová členka zastupitelstva, předsedkyně bytové komise 604408321
Ing. Irena Krnáčová členka zastupitelstva, členka rady města 731762828
Marcela Jeníková členka zastupitelstva, předsedkyně kontrolního výboru 730815065
Martina Jirásková členka zastupitelstva 737118527
Ing. Aleš Soukup člen zastupitelstva, člen kontrolního výboru 607656672
Mgr. Kristýna Kinzlová členka zastupitelstva, členka bytové komise 731846492
Milan Chvalina člen zastupitelstva, člen kontrolního výboru 604293212
Irena Nádvorníková členka zastupitelstva, členka rady, předsedkyně kulturní komise města 728898723
Aleš Müller, DiS. člen zastupitelstva, člen komise pro ŽP 736645205
Iveta Hlavatá členka zastupitelstva, členka finančního výboru 774800504
Jan Januška člen zastupitelstva, člen finančního výboru, předseda komise pro ŽP 602747306
Mgr. Radovan Rieger člen zastupitelstva, člen rady města, předseda finančního výboru 736268573
Ing. Josef Šenfeld člen zastupitelstva 737245633
Mgr.Ilona Stieranková místostarostka města, členka rady města 734244699