Byt v domě zvláštního je určení (dále jen DBZU) je určen k bydlení seniorů a osob se zdravotním postiženým, se sníženou soběstačností a potřebou pečovatelské služby

(dle ust. § 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Byty jsou poskytovány obyvatelům města Hoštka, spádových oblastí Kochovice, Velešice a Malešov.

DBZU poskytuje celoroční bydlení starobním a plně (částečně) invalidním občanům, jejichž celkový zdravotní stav nevyžaduje komplexní péči.

Umožňuje obyvatelům samostatný život a v případě potřeby se mohou obrátit  na pečovatelskou službu města Hošky o poskytnutí pečovatelský služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

V bytech zvláštního určení pro je plně zachován statut nájemního bydlení. Rozdíl od běžného bydlení je v tom, že soustředění bytů v jednom domě a na jednom místě usnadňuje poskytování sociálních služeb a také větší pocit jistoty a bezpečí nájemníkům se sníženou soběstačností při zachování jejich plné svobody a odpovědnosti.

Tyto byty jsou  přizpůsobeny potřebám uživatele.

Obyvatelé  DBZU se řídí Domovním řádem pro Dům s byty zvláštního určení (příloha č. 4), Směrnicí 4/2020 Zásady pro hospodaření s byty a byty zvláštního určení ve vlastnictví města Hoštky ( příloha č. 5)  a Nájemní smlouvou

Bydlení je poskytováno na základě žádosti

Žádosti jsou k dispozici na Městském úřadu Hoštka nebo v kanceláři pečovatelské služby Litoměřická čp. 201

Náležitosti k podání žádosti o byt v domě s byty zvláštního určení:

    √ podání žádosti: žádost (příloha č. 1),  souhlas se spravováním osobních údajů (příloha č.2 ve formátu Word nebo ve formátu  OpenOffice )

    √ zařazení do seznamu uchazečů, oznámení o zařazení  

 

Jednání o přidělení bytu:

    √ sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele (byt)

    √ doložení Vyjádření lékaře (příloha č. 3 ve formátu Word a příloha č. 3 ve formátu OpenOffice)

    √ vyjádření sociálního pracovníka

    √ schválení bytovou komisí a rady města Hoštka

    √ sepsání  nájemní smlouvy