Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Soukromá Anketa

Soukromá Anketa 10 roků 10 měsíců zpět #797

  • petrpapik
  • Avatar uživatele petrpapik
  • Offline
  • Příspěvky: 43
  • Karma: 1
Dobrý den,

jist? všichni víte, že v našem m?st? prob?hla v uplynulých dnech anketa, kterou vypsalo m?sto Hoštka.
Vzhledem k tomu co už jsem na tomto fóru napsal, mi p?ijde vhodné, aby i ob?ané, kte?í preferují elektronickou formu komunikace s ú?ady m?ly možnost vyjád?it sv?j názor, který by mohl být vodítkem ?i pom?ckou pro zastupitele m?sta p?i jejich rozhodování.

Jsem si v?dom, že anketa m?la dv? otázky, já však vzhledm k omezení tohoto systému (anketní otázka musí mít pouze 100 znak?), zám?rn? pokládám pouze jednu:

Souhlasíte s výstavbou sportovní haly m?sta v prostoru mezi tenisovými kurty a fotbalovým h?išt?m?

Ob?ané mají možnost vybrat 3 odpov?di, mohou m?nit své hlasy.
Nastavil jsem dobu trvání ankety na dobu p?ti dn?.

Hlasovat mohou pouze registrovaní uživatelé. (regisrace je standardní, netrvá moc dlouho)

P?ílohy soubor? typu PDF zde není možne p?ipojit, proto zde uvádím odkaz na stránku s dokumenty týkající se haly.
http://www.hostka.cz/dokumenty/ostatni/

Malá poznámka: Napadlo m? uspo?ádat anketu k n?kterým mým starším návrh?m, ale nechci p?ilévat oleje do ohn?, i když m? celkem mrzí, že jsem si možnosti uspo?ádat na tomto fóru anketu nevšiml d?íve.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Powered by Kunena fórum