Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Dotaz ohledně rekonstrukce MŠ

Dotaz ohledně rekonstrukce MŠ 7 roků 5 měsíců zpět #972

 • tejckyn
 • Avatar uživatele tejckyn
 • Offline
 • Příspěvky: 12
 • Karma: 0
Dobrý den,
zajímalo by mne, kdo je vítěznou firmou ve výběrovém řízení zastřešující rekonstrukci školky.

Dále by mě zajímal seznam subdodavatelů a hlavně, zda byla někým ověřována jejich odbornost,
a předkládali, v případě vyhrazených technických zařízení (elektro, plyn,...), oprávnění
tyto práce vykonávat (oprávnění vydané TIČR - Technickou Inspekcí ČR, dříve ITI).

Dále bych se rád ujistil, zda byla akce nahlášena na TIČR v Ústí nad Labem (zákonná povinnost),
a jestli se pánové z tohoto úřadu již byli seznámit s průběhem a odbornou kvalitou rekonstrukce.

Děkuji za odpovědi, které jistě zajímají více rodičů dětí navštěvujících školku.

Michael Tejčka
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Dotaz ohledně rekonstrukce MŠ 7 roků 5 měsíců zpět #973

 • alesmuller
 • Avatar uživatele alesmuller
 • Offline
 • Příspěvky: 4
 • Karma: 0
Dobrý den, vítěznou firmou výběrového řízení na zvýšení kapacity mateřské školky je společnost:
PP – servis Plzeň s.r.o., se sídlem U Velkého rybníka 688/35, 301 00 Plzeň, IČO: 26322242, DIČ: CZ26322242.
Průběh výběrového řízení a veškeré dokumenty s tím spojené, tak jako smlouva o dílo, jejíž součástí je seznam subdodavatelů (poslední strana dokumentu), jsou zveřejněny na níže uvedeném odkazu:
http://verejnezakazky.hostka.cz/verejne ... a-tridu-ms
Bohužel hlavní dodavatel uvedl, že veškeré práce bude provádět vlastními silami a nikoliv pomocí subdodavatelů.
Toto je předmětem jednání s hlavním dodavatelem a sankciováno viz. článek 9 smluvní pokuty, odst. 9.8. částkou 50 tis. Kč shora citované smlouvy.
V rámci stavby má dojít k výměně 52 Ks svítidel a přemístění jedné zásuvky. Při dotazu na TIČR toto není předmětem hlášení, či oznámení, které by měla montážní firma učinit.
Aleš Muller - stavební referent
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Dotaz ohledně rekonstrukce MŠ 7 roků 5 měsíců zpět #977

 • tejckyn
 • Avatar uživatele tejckyn
 • Offline
 • Příspěvky: 12
 • Karma: 0
Dobrý den,
děkuji za odpovědi. Mám však ještě malou doplňující otázku.
Kolik bude celkem zaplaceno za tzv. vícepráce a čeho se týkaly, či týkají?
Bývají tyto práce běžně uvažovány u konkurenčních stavebníků (nebo alespoň některých z nich),
kteří se zůčastnili výběrového řízení a podávali nabídku na rekonstrukci?
Díky a přeji hezký nastávající víkend.
M. Tejčka
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Dotaz ohledně rekonstrukce MŠ 7 roků 4 měsíců zpět #985

 • senfeldj
 • Avatar uživatele senfeldj
 • Offline
 • Příspěvky: 75
 • Obdržená poděkování 5
 • Karma: 0
Zdravím,
je škoda, že vedení města dosud neodpovědělo, čekám že tak učiní.
A než učiní, tak info ze zápisu Rady města:

Rada města Hoštka č. 21/2015 dne 12.8.2015

6.7 – Vícepráce na akci - zvýšení kapacity mateřské školky.
Stavební technik informoval Radu města o provádění shora uvedené akce a předložil soupis víceprací, které jsou předmětem jednání v rámci kontrolních dnů stavby.
Usnesení k bodu 6.7:
RM bere na vědomí informaci o realizaci akce ,,zvýšení kapacity mateřské školky“ a schvaluje vícepráce v maximální výši 300.000,- Kč bez DPH.

6.8 – Rada města rozhodla uložit finančnímu výboru provedení kontroly na vymáhání dluhů na nájemném v bytech v majetku města, dále kontrolu čerpání dotace a navýšení ceny za víceprací na akci ,,zvýšení kapacity mateřské školky“
Usnesení k bodu 6.8:
RM ukládá fin.výboru provést do 30.9.2015 tyto kontroly:
- kontrola vymáhání dluhů na nájemném v bytech v majetku města
- kontrola čerpání dotace poskytnuté z veřejných prostředků ZŠ a MŠ Hoštka
- kontrola navýšení ceny (vícepráce) na akci ,,zvýšení kapacity mateřské školky“
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Dotaz ohledně rekonstrukce MŠ 7 roků 4 měsíců zpět #986

 • starostaMK
 • Avatar uživatele starostaMK
 • Offline
 • Příspěvky: 50
 • Obdržená poděkování 6
 • Karma: -1
Dobrý den,
vícepráce byly vyčísleny zhotovitelem na 366 tis.kč. Tato částka by měla být maximální. Nicméně rozporujeme některé vícepráce a jejich cenu. Žádný projekt nepostihuje vše, co je potřeba řešit a u každé zakázky k nějakým vícepracem dochází. V našem případě hlavní vícepráce spočílala ve vyhledání původní kanalizace, ke keré nabyla projektová dokumentace. Po odkrytí kanalizace a kontrole její prostupnosti se přistoupilo k výměně za novou přes celou délku MŠ. K výměně kanalizace se přikláněla také výběrová komise. Další velkou víceprací byly nové rozvody vody, které projekt neřešil a o kterých bylo rozhodnuto, když už jsme měli rozkopáno. Následovala celá řada drobnějších i větších víceprací. Seznam je na 1,5 stránky.
Vícepráce se vyskytují u každé zakázky bez ohledu na zhotovitele.

S pozdravem
Milan Konfršt
starosta
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Dotaz ohledně rekonstrukce MŠ 7 roků 1 měsíc zpět #998

 • tejckyn
 • Avatar uživatele tejckyn
 • Offline
 • Příspěvky: 12
 • Karma: 0
Díky se zpožd?ním za všechny odpov?di.

Tak m? napadá.... dle zkušeností odpovídajících, potažmo ?tená??, ?i jejich odp?rc? nebo stoupenc?
- je opravdu nejnižší nabídková cena dobrým hodnotícím kritériem pro zadávání ve?ejných zakázek?
Nebývá s tím víc problém? než užitku?

Bez ohledu ke skute?nostem k tomu p?idružených...
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Powered by Kunena fórum