Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne
 • Strana:
 • 1
 • 2

Téma: Veřejná výzva - úředník

Veřejná výzva - úředník 5 roků 9 měsíců zpět #1003

 • Ing. Ivo PERNA
 • Avatar uživatele Ing. Ivo PERNA
 • Offline
 • Příspěvky: 68
 • Obdržená poděkování 8
 • Karma: 2
Dobrý den,
Může mi někdo z kompetentních a snad nejen mě, vysvětlit, co si pod touto výzvou mám představit, natož si o ní myslet.....?
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Veřejná výzva - úředník 5 roků 9 měsíců zpět #1004

 • starostaMK
 • Avatar uživatele starostaMK
 • Offline
 • Příspěvky: 50
 • Obdržená poděkování 6
 • Karma: -1
Dobrý den,
Ve středu bylo toto téma diskutováno na ZM a záznam je již dostupný na internetu. Pro ty, co se nechtějí přehrabovat ve 4:30 hod trvajícím záznamu, shrnu důvody pro rozhodnutí RM.
V první řadě běží poslední dotační období do roku 2020 a prostředky, které z dotací nezískáme, nám v budoucnu již nikdo nedá. Za další neustále stoupá administrativní zátěž ze strany státních orgánů. Digitalizace katastru nemovitostí přinesla mnoho práce navíc. Elektronizace veřejné správy rovněž vyžaduje čas pro zadávání a údržbu dat. Dnes ještě máme některé agendy v papírové podobě. Rovněž změna bytové politiky nás stojí spoustu času při výměnách, přebírání a předávání bytů, včetně všech technických záležitostí. Někdo musí zadávat, připravovat podklady, organizovat, řídit, kontrolovat a přebírat investiční akce a práce, které pro nás vykonávají různé subjekty. Někdo také musí pracovat na přípravě projektů pro další období. V neposlední řadě nás spoustu času stojí administrace RM i ZM.
Milan Konfršt

Druh práce - stručné vymezení pracovní náplně úředníka:
- monitoring dotační politiky, vyhledávání finančních zdrojů a návrhy na způsoby financování projektů z jiných zdrojů, analýza dlouhodobých potřeb rozvoje města, příprava podkladů pro strategický plán rozvoje města
- administrativní činnost – pořizování zápisů z jednání orgánů územního samosprávného celku, vedení organizačně technické agendy jednání orgánů obce, výborů a komisí a zvláštních orgánů včetně přípravy podkladů, příprava materiálů do rady, zastupitelstva, výborů a komisí, příprava na zveřejňování záměrů města na úřední desku (odkupy, prodeje, půjčky, apod.)
- správa nemovitého majetku (nebytové prostory, pozemky, hrobová místa, apod.), provádění a vedením k tomu příslušné administrativy, vedení fyzické a elektronické evidence smluv k nebytovým prostorům, pozemkům, hrobovým místům, apod.
- poskytování informací a provádění činností v působnosti města ve věcech prodeje a nabývání objektů, nebytových prostor a pozemků z a do vlastnictví města, realizace nájmů, podnájmů a výpůjček objektů, nebytových prostor, pozemků a hrobových míst
- zajišťování vyhotovování znaleckých posudků na prodávané nemovitosti
- vklad kupních smluv do katastru nemovitostí
- fyzické předávání a přebírání nemovitostí, provádění místních šetření v objektech města a nebytových prostorech.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Veřejná výzva - úředník 5 roků 9 měsíců zpět #1005

 • senfeldj
 • Avatar uživatele senfeldj
 • Offline
 • Příspěvky: 75
 • Obdržená poděkování 5
 • Karma: 0
Zdravím všechny.
V záznamu ze zastupitelstva si můžete poslechnout kritické výhrady ke zřízení dalšího úřednického postu na radnici. Postu kde s podobnou náplní práce již dva úředníky máme (stavební technik a jeho asistentka). Některé vyjmenované povinnosti by měli vykonávat pan starosta a místostarosta osobně. Nové úřednické místo podle mých odhadů bude město stát půl milionu korun navíc.
Možná bych přijmul argument, např. že s novou asistentkou stavební technika se to moc nepovedlo. Že na stavebního technika byly naloženy další povinnosti (z náplně starosty a místostarosty), které v minulosti plnit nemusel a on se z toho psychicky hroutil. To ale nezaznělo.
Nevím, kde pan starosta získal informaci o posledním dotačním období? Sice vzrůstá administrativní zátěž, ale na druhou stranu máme nižší počet realizovaných akcí oproti nedávné minulosti. A vzhledem k tomu, že Hoštka je slušně zainvestována, nedá se očekávat do budoucna vyšší stavební ruch.
V této souvislosti jsem vyzval pana starostu, aby zveřejnil pracovní náplň pana místostarosty……
J. Šenfeld
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Veřejná výzva - úředník 5 roků 9 měsíců zpět #1006

 • starostaMK
 • Avatar uživatele starostaMK
 • Offline
 • Příspěvky: 50
 • Obdržená poděkování 6
 • Karma: -1
Myslím si, že pan místostarosta na ZM uvedl celou řadu věcí, kterými se zabývá, a já můžu dodat, že spolupracuje také na tvorbě Programu rozvoje města a dalších záležitostech. Také zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti.
Co se týká nižšího počtu realizovaných akcí oproti nedávné minulosti a je-li tím myšleno volební období pod Vaším vedením, tak to jsem naprosto v klidu, můžeme začít sčítat už nyní po 1,5 roce.
Pane Šenfelde, píšete, že se nedá očekávat do budoucna vyšší stavební ruch, ale když jsme prezentovali letošní rozpočet s plánovanými výdaji 31 mil. Kč, tak jste tvrdili, že se takové množství akcí nedá zvládnout. A stejně tak tomu bylo, na setkání s občany, kde jsme prezentovali připravované a plánované akce do Programu rozvoje do roku 2020. Dokonce tam někteří říkali, že tolik akcí je celý tým lidí.
Na závěr Vás chci požádat, abyste přestal používat větná spojení typu: „s panem starostou jsme uzavřeli chlapskou dohodu, s panem starostou jsme se dohodli, uzavřeli jsme dohodu (o tom, jak má vypadat zápis ZM), na setkání s občany jsme se dohodli (ohledně Malešova)“. Především není pravda, že bych s Vámi uzavíral jakékoliv dohody. Pouze se tím snažíte vyvolat dojem, že je to starosta, kdo nedodržuje jakési dohody s Vámi. Pokud budu s Vámi chtít uzavřít dohodu, tak o ní bude určitě písemný záznam. Stejně tak není pravda, že jste mne vyzval ke zveřejnění pracovní náplně pana místostarosty.
K tomu můžu říci jen to, že na úřadě jsem našel pouze pracovní náplně zaměstnanců a pracovní náplň bývalého starosty a místostarosty jsem nikde nenalezl, asi jste žádné neměli.
M. Konfršt
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Veřejná výzva - úředník 5 roků 9 měsíců zpět #1020

 • senfeldj
 • Avatar uživatele senfeldj
 • Offline
 • Příspěvky: 75
 • Obdržená poděkování 5
 • Karma: 0
Zdravím všechny,
pana starostu také.
Pane starosto, uveďte tedy zde jakou náplň, případně povinnosti zastává pan místostarosta.
Téměř vůbec jste nereagoval na můj předešlý příspěvek ohledně zřízení dalšího úřednického postu.....
Co se týká Malešova, tak jsme mluvili o případném umístnění kontejnerů u obchodu a že to zkusíte prověřit tímto směrem. Pokud se na něčem domlouváme, je slušností oznámit výsledek. Jestli se chcete radit a pak to uděláte po svém, pak se nedivte, že takové porady pozbývají smysl.
Program rozvoje města jste kritizovali., resp. že měly být zahájeny práce na jeho obnově ještě v průběhu jeho platnosti. Skončila jeho platnost s koncem roku 2015 a nový dosud není hotov a to jste ve fukci rok a půl!
Pokud budete citovat má vyjádření, tak prosím přesně, jinak se dopouštíte toho, co se vám samotnému nelíbí.
J. Šenfeld
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Poděkovali: starostaMK

Veřejná výzva - úředník 5 roků 9 měsíců zpět #1021

 • starostaMK
 • Avatar uživatele starostaMK
 • Offline
 • Příspěvky: 50
 • Obdržená poděkování 6
 • Karma: -1
Dobrý den všem,
Náplň starostů i místostarostů je definována v zákoně č. 128/2000 Sb. O obcích, který dodržujeme.
Pracovní náplň nově hledaného pracovníka byla již diskutována na veřejném zasedání v rámci rozpočtového opatření č. 1/2016 na ZM č. 8/2016. Jedná se zejména o agendu projektů a dotací, zadávání a sledování změn pozemků a majetku města, dokončení elektronizace agend MěÚ a další. Žádný pozměňující návrh rozpočtového opatření nebyl předložen a usnesení bylo přijato s výsledkem hlasování: Pro: 11 , proti: 1 , zdržel se: 1
M. Konfršt
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
 • Strana:
 • 1
 • 2
Powered by Kunena fórum