Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne
 • Strana:
 • 1
 • 2
 • 3

Téma: Zubní pohotovost

Zubní pohotovost 6 roků 6 měsíců zpět #1087

 • senfeldj
 • Avatar uživatele senfeldj
 • Offline
 • Příspěvky: 75
 • Obdržená poděkování 5
 • Karma: 0
Občané se zajímají.
Od 1. ledna 2018 se otevřela zubní pohotovost v Mělníku na Pražské ulici čp. 343/36, ta bude především pro občany obcí a měst zapojených do projektu. S projektem zubní pohotovosti byli osloveni starostové okolních měst a obcí. Postupně se zapojilo více než třicet měst a obcí Středočeského a části Ústeckého kraje, které zaplatí za každého svého občana ročně 25 Kč.
Bylo takto osloveno i naše město?
Pokud ano, s jakým výsledkem a proč?
Pokud ne, vyvine město aktivitu, aby bylo také zapojeno do projektu a tím byla zabezpečena zubní pohotovost pro naše občany?
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Zubní pohotovost 6 roků 6 měsíců zpět #1088

 • starostaMK
 • Avatar uživatele starostaMK
 • Offline
 • Příspěvky: 50
 • Obdržená poděkování 6
 • Karma: -1
Již jsem psal zajímajícímu se občanovi přes E-mail, že zmínka ve vysílání KTV byla na základě tlf. žádosti zástupce soukromé zubní ordinace s pohotovostí s ujištěním, že občané Hoštky budou na této pohotovosti ošetřeni. Bližší informace o podmínkách jsme však nedostali ani při vlastní žádosti a ani potom, když jsme se již několkrát snažili zástupce soukromé zubní ordinace s pohotovostí kontaktovat. Bližší informace máme pouze z tisku, kde jsme se dočetli, že na této pohotovosti budou ošetřeni i občané měst a obcí, kteří na provoz soukromé zubní pohotovosti nepřispívají. Cena za toto ošetření bude v řádu několika stokorun, ale zde opět nemáme žádné oficiální informace. Zubní pohotovost, kde jsou nezbytné zákroky hrazeny ze zdravotního pojištění pacienta, funguje v Ústí nad Labem.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Zubní pohotovost 6 roků 3 měsíců zpět #1092

 • starostaMK
 • Avatar uživatele starostaMK
 • Offline
 • Příspěvky: 50
 • Obdržená poděkování 6
 • Karma: -1
Občany bude zajímat.
Na zasedání zastupitelstva města č. 18/2018 byla znovu otevřena otázka stomatologické pohotovosti Mělník a připojení se Hoštky k projektu ve kterém obce přispívají částkou 25,- Kč za každého občana a to i za občana, který ještě zuby nemá anebo již nemá. V doplněném bodu programu proběhla cca 20 min. diskuse, kde pan Šenfeld uvedl několik nesprávných a zavádějících informací. Například několikrát zopakoval, že lidé obcí nezapojených v projektu budou platit celý výkon, což je zásadně nesprávná informace! Zubní pohotovost má smlouvy s celkem šesti zdravotními pojišťovnami a tak jsem napsal dotaz na největší z nich VZP. Odpověď VZP včetně výčtu výkonů hrazených v rámci pohotovostní služby si můžete přečíst níže.
Vážený pane starosto,
odpovídám na Váš dotaz, který se týká hrazení poplatku při využití Stomatologické pohotovosti Mělník a výkonů hrazených v rámci pohotovostní služby.
V současné době se platí regulační poplatek 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Pojištěnec, resp. jeho zákonný zástupce ho neplatí, jestliže v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci. Děti od tohoto poplatku nejsou osvobozeny (nevztahuje se jen např. na pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let věku, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo umístěné v domovech pro osoby se zdravotním postižením, na pojištěnce svěřené do pěstounské či poručnické péče apod.).
Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění neplatí regulační poplatky pojištěnec, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle příslušného právního předpisu. Tím je zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Dávkami v systému pomoci v hmotné nouzi jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Orgánem pomoci v hmotné nouzi pak je Úřad práce České republiky (krajské pobočky a pobočka pro Prahu) a také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pozor ale: pokud bude potvrzení o hmotné nouzi vydáno, má pro účely zproštění od regulačních poplatků platnost 30 dnů.
Výkony, které spadají do seznamu výkonů v rámci neodkladné péče na pracovišti lékařské služby první pomoci (LSPP) jsou:
• Akutní ošetření a vyšetření pacienta v rámci pohotovostní služby – kód 00908
• Zhotovení intraorálního, extraorálního a panoramatického rtg snímku – kód 00910, 00911, 00913
• Vyhodnocení panoramatického rtg snímku (Ortopantomogramu) – kód 00914
• Anestesie svodná a infiltrační – kód 00916 a 00917
• Extrakce dočasného a stálého zubu – kód 00949 a 00950
• Chirurgie tvrdých a měkkých tkání dutiny ústní malého rozsahu – kód 00951 a 00955
• Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu – kód 00957
• Intraorální incize – kód 00959
• Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní – kód 00961
• Konzervativní léčba poruch čelistního (temporomandibulárního) kloubu – kód 00962
• Injekce intramuskulární, intravenózní, intradermální, subkutánní – kód 00963
• Sejmutí fixní náhrady – kód 00970
• Provizorní ochranná korunka – kód 00971

S pozdravem
MUDr. Kateřina Zvěřinová
revizní lékařka
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Zubní pohotovost 6 roků 3 měsíců zpět #1093

 • senfeldj
 • Avatar uživatele senfeldj
 • Offline
 • Příspěvky: 75
 • Obdržená poděkování 5
 • Karma: 0
Proč mně nejde odpovědět?
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Zubní pohotovost 6 roků 3 měsíců zpět #1094

 • starostaMK
 • Avatar uživatele starostaMK
 • Offline
 • Příspěvky: 50
 • Obdržená poděkování 6
 • Karma: -1
Mně odpovědět jde, tak dpovídám na dotaz z FB.
Další zasedání zastupitelstva je plánováno na červen. Navrhnu radě zařazení tohoto bodu na program jednání a bod bude zařazen a zveřejněn v programu minimálně 10 dnů přede dnem zasedání, aby byla obeznámena veřejnost a zastupitelé se mohli dostatečně připravit. Pokud chtěl pan zastupitel Šenfeld v zájmu občanů doplnit bod jednání, když se na něj občané s tímto problémem obracejí (zřejmě již delší dobu), tak měl požádat o doplnění programu před jeho zveřejněním, občané by si to přečetli, řekli a určitě by přišli. Věřím tomu, že pokud by zastupitelé měli čas na přípravu tohoto bodu, tak mohl být výsledek hlasování zcela jiný. Bohužel pan zastupitel chce mít vždy moment překvapení na své straně, a tak zásadně navrhuje doplnění programu před jeho schvalováním. Bohužel v tomto případě překvapil naprosto všechny. Nedokázal totiž zastupitelům fundovaně a srozumitelně vysvětlit a odůvodnit celou záležitost, proto hlasování dopadlo tak, jak dopadlo: Pro 2, proti 3, zdržel se 8. Pevně věřím, že by zastupitelé hlasovali ve prospěch občanů, kdyby se mohli připravit a věděli, o co jde.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Zubní pohotovost 6 roků 3 měsíců zpět #1095

 • senfeldj
 • Avatar uživatele senfeldj
 • Offline
 • Příspěvky: 75
 • Obdržená poděkování 5
 • Karma: 0
Stále mně nejde reagovat, jen jednoduchou větu to vezme................
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
 • Strana:
 • 1
 • 2
 • 3
Powered by Kunena fórum