Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Cvrlikání vrabců, dupot mravenců, syslení syslů

Cvrlikání vrabců, dupot mravenců, syslení syslů 11 roků 8 měsíců zpět #833

  • petrpapik
  • Avatar uživatele petrpapik
  • Offline
  • Příspěvky: 43
  • Karma: 1
Nejv?tším ohrožením demokracie je strach z informací

Cvrlikání vrabc?

Dobrý den,
útržky z mnohem pikantn?jší konverzace dvou vrabc? na drát?:1. vrabec napsal:
?au, máš chvilku? Co ta škola a po?ty d?tí ve t?íd?, jak jsme se bavili v?era?
2. vrabec napsal:
24–26 žák? na ideální t?ídu, máme ve škole pr?m?r 20.6 žáka na t?ídu… tak v lepším p?ípad? je to zásek do rozpo?tu…více zde
1. vrabec napsal:
M? se na fóru "líbí", jak se ******* bojí odpovídat na Tvé p?ísp?vky...že, to nem?že napsat na fórum?
2. vrabec napsal:
....politická zbab?lost a vypo?ítavost....
1. vrabec napsal:
....a lidi si toho pak hned víc všímají.... jen se neregistrují a nep?ispívají.
2. vrabec napsal:
a to m? mrzí trochu
1. vrabec napsal:
M? to p?ímo se*e.... se všichni bojí ozvat a postavit se za sv?j názor...pak to tady… na jednu stranu se jim t?eba i nedivím… ?lov?k musí ml?et a držet krok, jinak…
2. vrabec napsal:
...v právním stát?…
1. vrabec napsal:
Tak to sedí!!!
Dupot mravenc?, syslení sysl?

U?ení páni zkušení já rád bych vám te? podotknul, každý už tu má tušení, že je tu n?kde zlatý d?l.
Ferda mravenec, piln? sp?chal sd?lit ostatním mravenc?m onu zprávu, o jejíž d?ležitosti nem?l nejmenších pochyb, neb použil vícero zp?sob? jak zprávu poslat, dostala se ona zpráva zárove? ke Kubovi D., který zdá se leží v žaludku velkému šneku Pepí?kovi mnohem více, než si malý Kubí?ek v?bec kdy pomysleti mohl. Zpráva se nese ke všem mravenc?m v lese rychlostí pohybu více než tisíce o?í a ti se plácají do stehen, sm?jí se, n?kte?í smíchem bre?í, chichotají se, jiní zaraženi rameny kr?í, mra?í se, nebo? její sm?šnost je ohromná avšak závažnost jen úsm?vná: Ferdova maminka, Pepí?kova známá, se Ferdy ptala, zda Kubu zná a jestli neví, s kým se baví a kde se dovídá zprávy, které pak pouští ostatním mravenc?m kanály ve?ejnými, aniž by se s hermafroditem, jenž Pepí?ek se zove, poradil. Kubova zpráva prý rozlítila sysli, Pepí?kovi spojence, kte?í opodál si syslí v zemi, skryti za kupolemi, hledají, ?muchají, posílají špehy, by tito vyzv?d?li, kanály kterými zpráva dostala se Kubovi. Syslové hrabali jámy v zemi a zrní, jež na poli vyrostlo, do nich nahrabali, a? pole jejich není. Mravenci vidouce, jak syslové si syslí, za?ali dupat slabounce, ?ímž vyd?sili sysli. Ti na šneka se obo?ili: "Co to Kuba tropí? Zamaž to!" Pepí?ek tryskem p?isp?chá, pasti lí?í na Kubíka, neb neví, co Kuba ví... <!-- s:shock: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif" alt=":shock:" title="Šokovaný" /><!-- s:shock: -->

A "znechucena" píše tady na fóru, že n?koho lustruju. <!-- s:x --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_mad.gif" alt=":x" title="Naštvaný" /><!-- s:x -->
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Powered by Kunena fórum