Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané, vláda ZAKÁZALA od pondělí volný pohyb osob na území celé ČR s výjimkou cest nezbytně nutných k zajištění potřeb, služeb, do zaměstnání a zpět domů. To znamená karanténu, při které by se neměli senioři, dospělí a také děti volně pohybovat po všech našich místních částech bez pádného a nezbytného důvodu. Některým našim občanům stále nedochází závažnost situace, kdy se snažíme společnými silami zamezit rozšíření pandemie potenciálně smrtelného koronaviru. Žádáme občany, aby na úřady, poštu a do obchodů chodili pouze v nezbytných případech. V pondělí naprostá většina klientů pošty s převahou seniorů si přišla vsadit Sportku, Šťastných 10, koupit a vyměnit losy, koupit gratulaci atp. Takovéto chování je zcela nezodpovědné a mohlo by vést k omezení provozní doby pošty. Podle nově stanovených provozních pravidel vstupujte na poštu pouze jednotlivě a jen v ochranné roušce nebo se zakrytými ústy a nosem a dodržujte bezpečnou vzdálenost alespoň 2 metry. Tato pravidla bystě měli dodržovat i v ostatních provozovnách a prodejnách!

SENIOŘI JSOU NEJOHROŽENĚJŠÍ SKUPINOU OBYVATEL a nákaza může být pro ně SMRTELNÁ!!! Proto vláda doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Městský úřad zajistí těmto osobám, o které se nedokáže postarat rodina nebo sousedi, pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a nezbytných léků. Telefonní linka, na které se dá tato bezplatná služba objednat je: 724 277 774.

A ještě několik bezpečnostních a hygienických pravidel:

Počet nakažených v ČR roste, v pondělí večer je jich 344 a celkem 22 měst a obcí je v naprosté karanténě a izolaci od okolního světa.

Prosíme všechny občany, aby dodržovali odstup od dalších osob minimálně 2 metry. Dále aby všichni bez rozdílu při jednání na úřadech, na poště, v obchodech a při nezbytném osobním styku s jinými osobami používali roušku, nebo zakrytí a úst složeným šátkem, šálou nebo jinou látkou. Občané bez zakrytí nosu a úst nebudou na městském úřadě obslouženi. Ještě jednou prosíme všechny naše spoluobčany, chovejte se odpovědně a ohleduplně k sobě, k vašim blízkým, ale také k ostatním spoluobčanům. Pevně věříme, že společnou odpovědností se nám podaří překlenout tuto zdravotní krizi. Děkujeme za pochopení.