Uzavření I. a II. stupně ZŠ vč. školní družiny

Od středy 14. 10. budou v hoštecké základní škole uzavřeny I. i II. stupeň, vč. školní družiny. Přerušení školní docházky pro základní školy platí prozatím až do 2. 11., tedy včetně započítání podzimních prázdnin. Výuka bude realizována distančním způsobem. Pokud rodiče požádali o zapůjčení notebooku či tabletu, je nutné, aby si ho zákonný zástupce osobně vyzvedl v ředitelně do pátku 16. 10. Obědy budou automaticky odhlášeny. Mateřská škola bude nadále fungovat v obvyklém režimu.