Hlášení – 1. týden 2021

Upozorňujeme občany, kteří mají pronajaté pozemky od města, že s koncem října loňského roku uplynula splatnost nájemného pro hospodářský rok 2020. Dále připomínáme, že nájemné je třeba posílat na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2131. Uvedené číslo účtu naleznete i na webových stránkách města. Nájem lze také zaplatit v hotovosti na radnici.

Občané, kteří využívají užitkovou vodu z rozvodu závlahy, mohou svou spotřebu za rok 2020 hradit v úředních dnech (pondělí a středa) na radnici.

Městská knihovna je znovu uzavřena bez jakékoli možnosti zapůjčení knih až do odvolání

.

ČEZ Distribuce a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Malešov dne 22. 1. od 8:00 do 13:00 hod.