Hlášení – 4. týden 2021

Jednorázové lístky na svoz komunálního odpadu lze až do konce února na radnici směnit a doplatit za aktuálně platné na letošní rok. Dále připomínáme, že na radnici jsou po prokázání platby k vyzvednutí samolepky na svoz odpadu na r. 2021.

Občané, kteří využívají užitkovou vodu z rozvodu závlahy, mohou svou spotřebu za rok 2020 hradit v úředních dnech (pondělí a středa) na radnici.
Upozorňujeme občany, kteří mají pronajaté pozemky od města, že s koncem října loňského roku uplynula splatnost nájemného pro hospodářský rok 2020. Dále připomínáme, že nájemné je třeba posílat na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2131. Uvedené číslo účtu naleznete i na webových stránkách města. Nájem lze také zaplatit v hotovosti na radnici.

Z důvodu přechodu vysílání kabelové televize společnosti Trionet na nový vysílací standard DVBT2/HEVC byly v uplynulém týdnu přemapovány parametry televizního vysílání. Jak jste již byli prostřednictvím SMS a městským rozhlasem informováni, tak nyní je pro správný příjem televizních stanic nutné provést automatické, popř. ruční ladění televizoru či set top boxu na nové kanály. Děkujeme Vám za pochopení a přejeme nerušené přeladění stanic na nový vysílací standard.

Začátkem měsíce se uskutečnilo slosování ústřižků ze sběrného dvora odpadů za poslední čtvrtletí uplynulého roku. 3.místo – poukázku na nákup zboží v hodnotě 500,- Kč získává modrý ústřižek s razítkem č. 165, 2.místo – poukázky na nákup zboží ve výši 1.000, - Kč získává modrý ústřižek s razítkem č. 178, a 1. místo – poukázky na nákup zboží v hodnotě 1.500 Kč získává zelený ústřižek s razítkem č. 188. Ceny si výherci mohou vyzvednout po předložení výherního ústřižku do 9. 4. na radnici.