Hlášení – 12. týden 2021

V letošním roce se uskuteční pravidelné Sčítání lidu bytů a domů, které proběhne téměř výhradně online pomocí vyplňování sčítacích formulářů na internetových stránkách scitani.cz, a to od 27. 3. března do 9. dubna 2021. Následně budou od 17. dubna roznášeny sčítací formuláře těm občanům, kteří nevyplní formulář na internetu. Více informací získáte na internetu a v obecních vývěskách ve městě a místních částech.

Praktická lékařka MUDr. Jana Zámečníková oznamuje, že zájemci o očkování proti covid-19 ve věku 70 let a starší, a také držitelé průkazu ZTP se mohou registrovat v její hoštecké ordinaci na tel. čísle 416 814 148.

ZŠ a MŠ Hoštka oznamuje zápis do 1. třídy na školní rok 2021/2022, který proběhne bez osobní přítomnosti dětí i rodičů. Zapisují se děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Žádosti o přijetí do 1. třídy budou přijímány v termínu od 1. do 18. 4. 2021 v hoštecké základní škole nebo elektronicky. Podrobnější informace lze získat na webových stránkách skola.hostka.cz, kde jsou ke stažení i potřebné dokumenty (žádost o přijetí, žádost o doklad, dotazník). V případě, že nemáte možnost tisku, jsou dokumenty připraveny také ve vestibulu škol k vyzvednutí od 8:00 do 16:00 hod.
Hoštecká základní škola se těší na budoucí prvňáčky.