Hlášení – 46. týden 2021


Upozorňujeme občany, kteří mají pronajaté pozemky od města, že s koncem října uplynula splatnost nájemného pro celý hospodářský rok 2021, a tedy by mělo být v současné době všemi nájemci již zaplaceno. Dále připomínáme, že nájemné je třeba posílat na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2131. Uvedené číslo účtu naleznete i na webových stránkách města. Nájem lze také zaplatit v hotovosti na radnici.

Občané, kteří využívají užitkovou vodu z rozvodu závlahy, mohou svou spotřebu za rok 2021 hradit nejlépe v úředních dnech (pondělí a středa) na radnici.

Pokud u občanů města a obcí nastaly nebo nastanou do nového roku nějaké změny v množství a četnosti svozu komunálního odpadu nebo v počtu chovaných psů, prosíme o jejich nahlášení do úterý 30. 11. na radnici. Další změny bude možné provádět až od měsíce března 2022.

Až do 30. 11. 2021 mohou naši spoluobčané podávat žádosti o příspěvek na obnovu (opravu) fasády domu na rok 2022 ve výši až 10.000, - Kč. Bližší informace o podmínkách příspěvku na opravu fasády získáte na radnici, kde s vámi bude v případě zájmu sepsána žádost.
Začátkem měsíce se uskutečnilo slosování ústřižků ze sběrného dvora odpadů za 3. čtvrtletí 2021 o poukázky na nákupy zboží. K vyzvednutí zbývají 3.místo – poukázka v hodnotě 1666,- Kč pro držitele bílého ústřižku s razítkem úřadu č. 28 a 1. místo – poukázka v hodnotě 2666, - Kč pro majitele zeleného ústřižku s razítkem melounu č. 199. Ceny si výherci mohou vyzvednout po předložení výherního ústřižku do konce roku na radnici.

Hoštecká NOTA, z.s. vás zve v sobotu 20. 11. 2021 v 18:00 hod. na náměstí Svobody v Hoštce na akci NÁMĚSTÍ SVOBODY ZPÍVÁ. Hodinka písní Karla Kryla se vám pokusí připomenout důležitost svobodného rozhodování v tomto světě.
Díky otevřenému okénku v Hotelu Liška si budete moci u teplého nápoje popovídat se svými přáteli. Věříme, že svou účastí podpoříte poselství celé akce.

Výstava fotografií Jana Saudka probíhá v hoštecké výstavní síni Fusionism na náměstí Svobody každý pátek a sobotu od 14:00 do 17:00 hod. až do 15. 12. 2021. Skupinové návštěvy v jiných termínech lze zajistit na tel. č. 722500365.

V sobotu 20. 11. bude na hošteckém fotbalovém hřišti od 14:00 hod. odehrán zápas našich dospělých borců s celkem z Račic.