Hlášení – 6. týden 2022

Informujeme naše spoluobčany, že dosud používané jednorázové lístky na svoz odpadu byly platné pouze do konce měsíce ledna. Lístky, které jsou platné od února 2022, jsou k dispozici s meziročním navýšením ceny za jednotlivý svoz o 6,- Kč. Jednorázové lístky získáte na radnici, popř. vám budou vyměněny, pokud jste v průběhu minulého měsíce obdrželi ještě původní.  

Nové výše ročních poplatků za odvoz komunálních odpadů jsou zveřejněny na webu města www.hostka.cz, kdy částky za vybraný typ a četnost svozu je třeba uhradit nejdéle do 31. 3. 2022.

Začátkem ledna se uskutečnilo slosování ústřižků ze sběrného dvora odpadů za poslední čtvrtletí roku 2021 o poukázky na nákupy zboží. Poukázku v hodnotě 1944,- Kč za 3. místo získal držitel zeleného ústřižku s razítkem melounu č. 6, a poukázku v hodnotě 2444,- Kč za 2. místo obdrží majitel modrého ústřižku s razítkem úřadu č. 132 Ceny si výherci mohou vyzvednout po předložení výherního ústřižku do konce března na radnici.

Dne 12. 2. jsou končící žáci základních škol srdečně zváni na den otevřených dveří na prohlídku školy a technických a humanitních oborů v Roudnici nad Labem do kombinovaného lycea Střední21. Více informací naleznete na www.stredni21.cz.