Hlášení – 44. týden 2022

Upozorňujeme naše občany, kteří mají pronajaté pozemky od města, že s koncem října uplynula splatnost nájemného pro celý hospodářský rok 2022, a tedy by mělo být roční nájemné již uhrazeno. Dále připomínáme, že nájemné je třeba posílat na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2131. Uvedené číslo účtu naleznete i na webových stránkách města. Příslušnou částku lze také zaplatit v hotovosti na radnici.

Začátkem tohoto měsíce se uskutečnilo slosování ústřižků ze sběrného dvora odpadů za 3. čtvrtletí roku 2022 o poukázky na nákupy zboží. Poukázku v hodnotě 500,- Kč za 3. místo získal držitel žlutého ústřižku s razítkem č. 152, poukázku v hodnotě 1000,- Kč za 2. místo dostane majitel zeleného ústřižku s razítkem č. 191 a 1. místo – poukázku v hodnotě 1500, - Kč vyhrál držitel žlutého ústřižku s razítkem č. 84. Ceny si výherci mohou vyzvednout po předložení výherního ústřižku do konce roku na radnici.

V sobotu 12. 11. se uskuteční sběr drobných nebezpečných odpadů. Mobilní sběrna bude přistavena v Malešově u obchodu mezi 8:20 – 8:35, ve Velešicích u zastávky v době od 8:40 do 8:55 a v Kochovicích u bývalé prodejny mezi 9:00 – 9:15 hod. Zde můžete odevzdávat použité oleje, olejové filtry, zbytky barev, rozpouštědla a ředidla, různé druhy chemie, staré léky, pesticidy a hnojiva, akumulátory, monočlánky a staré zářivky. Přijímána však nejsou elektrická zařízení, nebo velkoobjemový odpad, které se odkládají do sběrného dvora v Hoštce.

Od pátku 4. do neděle 6. 11. budou na náměstí Svobody v Hoštce parkovat historická vozidla v rámci probíhající víkendové soutěže. Prosíme naše občany o dbaní zvýšené opatrnosti.

Farnost Hoštka zve všechny občany na poutní mši do kostela sv. Otmara, která se uskuteční v neděli 13. 11. v 9 hodin. Při mši se bude po prvé hrát na varhany, u kterých proběhla celková oprava. Poutníci jistě ocení kvalitní hudbu a po mši budou pozváni i na malé občerstvení.

ČEZ Distribuce oznamuje plánovanou odstávku dodávky elektrické energie v části Hoštky a Kochovic v ulici Pod Křížkem dne 15. 11. 2022 od 8:00 do 13:00 hod.