Hlášení – 45. týden 2022

Upozorňujeme naše občany, kteří mají pronajaté pozemky od města, že s koncem října uplynula splatnost nájemného pro celý hospodářský rok 2022, a tedy by mělo být roční nájemné již uhrazeno. Dále připomínáme, že nájemné je třeba posílat na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2131. Uvedené číslo účtu naleznete i na webových stránkách města. Příslušnou částku lze také zaplatit v hotovosti na radnici.

V sobotu 12. 11. se uskuteční sběr drobných nebezpečných odpadů. Mobilní sběrna bude přistavena v Malešově u bývalého obchodu mezi 8:20 – 8:35, ve Velešicích u zastávky v době od 8:40 do 8:55 a v Kochovicích u bývalé prodejny mezi 9:00 – 9:15 hod. Zde můžete odevzdávat použité oleje, olejové filtry, zbytky barev, rozpouštědla a ředidla, různé druhy chemie, staré léky, pesticidy a hnojiva, akumulátory, monočlánky a staré zářivky. Přijímána však nejsou elektrická zařízení, nebo velkoobjemový odpad, které se odkládají do sběrného dvora v Hoštce.

Před 2 lety se na naše občany obrátila bývalá paní starostka Anna Podpěrová jménem farnosti Hoštka s žádostí o příspěvek na opravu varhan v kostele sv. Otmara. Byly v tak zoufalém stavu, že se na ně nedalo hrát. Nyní máme radostnou novinu, že se podařilo varhany velice kvalitně zrekonstruovat. Což můžete to posoudit sami, pokud přijmete pozvání na Hošteckou pouť, která se v kostele sv. Otmara uskuteční v neděli 13. 11. se začátkem v 9:00 hod. Po mši – cca v 10,15 hod – jsou všichni poutníci zváni na svačinu do hotelu U Lišky. Podávat se bude polévka, pečivo. káva a čaj. Na toto pohoštění přispělo město. Ke kávě upekly farnice něco sladkého, abyste si mohli v teple přátelsky popovídat.  Za místní farníky se na vás těší Anna Podpěrová.

Město Hoštka vás zve na představení pro děti s názvem Magická šou s kouzelníkem Martinem, a to v pondělí 14. 11. 2022 od 17:00 hod. na sále hoštecké radnice. Vstupné je zdarma.

Spolek Hoštecká Nota vás zve na akci „Náměstí Svobody zpívá“, která se uskuteční v sobotu 19. 11. 2022 od 18:00 na náměstí Svobody v Hoštce.

ČEZ Distribuce oznamuje plánovanou odstávku dodávky elektrické energie v části Hoštky a Kochovic v ulici Pod Křížkem dne 15. 11. 2022 od 8:00 do 13:00 hod.