Vážení spoluobčané,
pro letošní rok se zvýšila sazba za svoz komunálního odpadu, a to oproti roku 2021 o 30%. Rok 2022 byla sazba výjimečně nízká, proto jsme navázali právě na rok 2021. Zde je potřeba vědět, že pro rok 2021 a 2022 zvýšila svozová společnost cenu o 10% (3+7) a pro rok letošní o dalších 15% z důvodu zvyšujících se cen, inflace a stoupajících cen skládkování. Čtrnáctidenní vývoz nádoby 120 litrů letos stojí 168 Kč. U měsíčního vývozu je to 84 Kč. Náklady na svoz komunálního a tříděného odpadu byly 1.744 Kč na osobu a celkové náklady odpadového hospodářství 2.262 no osobu v roce 2021. Milan Konfršt
 
Složenky na úhradu poplatku za komunální odpad obdržíte do 15.2.2023  a proto nálepky s r. 2022 platí do 28.2.2023.
 
Jednorázové lístky 2022 platí do 31.1.2023, po tomto datu je možná jejich výměna za nové a to do 28.2.2023.
 
Protože došlo ke změně sazby na konci roku, tak můžete hlásit změny v počtu nádob a jejich kapacity do 16. ledna 2023 včetně.
 

https://www.hostka.cz/dokumenty/likvidace-odpadu/3245-cenik-likvidace-komunaniho-odpadu-2023/file