Hlášení – 42. týden 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 20. 10. od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 21. 10. od 8:00 do 14:00 hod. Přijďte hlasováním vyjádřit svůj občanský postoj do volební místnosti na radnici. Hlasovat může každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dovrší 18 let věku a prokáže se platným občanským průkazem, popř. třeba cestovním pasem. Volební lístky obdržíte také ve volební místnosti. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, můžete požádat městský úřad o hlasování doma, např. telefonickou žádostí na tel. 416814114.

V pondělí 23. 10. jste od 17:00 hod. zváni do obřadní místnosti radnice na 16. zasedání Zastupitelstva města Hoštky.

Město Hoštka pořádá v pátek 3. 11. 2017 od 20:00 hod. v sále hoštecké radnice Podzimní taneční zábavu se skupinou No Name.Ltm. Vstupné je zdarma. Veškeré informace získáte u paní Ireny Nádvorníkové na tel. 728 898 723.

Tento a příští týden jsou poslední 2 termíny svozů zeleného odpadu. Od pátku 20. 10. do pondělí 23. 10. budou přistaveny kontejnery na zelený odpad v Hoštce naproti Agru a u autobusové zastávky Velešická, v Kochovicích v ul. Kolonka a Pod Křížkem, a dále na návsi v Malešově a ve Velešicích. Zelený odpad je stále možné v otevírací době bezplatně odkládat do hošteckého sběrného dvora odpadů v Litoměřické ulici.

Ve středu 25. 10. 2017 jste mezi 15:00 – 17:00 hod. srdečně zváni do ZŠ a MŠ Hoštka na Den otevřených dveří. Zájemci si mohou projít celou školu, školní družinu a školku, navštívit úplně nové šatny a zrekonstruovanou posilovnu, nebo se seznámit se širokým spektrem zájmových kroužků. Během návštěvy se vám bude věnovat ředitel školy s pedagogickým sborem.

OS Hoštecké děti pořádá ve spolupráci s hošteckou radnicí ve středu 25. 10. od 19:00 hod. tradiční Strašidelnou stezku se startem u školy a cílem na sále radnice, kde bude na děti čekat občerstvení.

Sportcentrum Hoštka vás zve na Halloween párty, která se koná v pátek 27. 10. od 20:00 hod. Vstupné je dobrovolné.

V sobotu 28. 10. jste od 20:00 hod. zváni do sálu hoštecké radnice na Halloween diskotéku DJs Kojdy, Rakaczkého, Insomniaca a Bagru. Vstupné je 50,- Kč.

V měsíci listopadu pořádá hoštecká městská knihovna výměnný bazar dětských autíček.

Máš autíčko, se kterým si již nehraješ? Přines ho, nabídni dalšímu čtenáři, a můžeš si vybrat jiné.

Na radnici jsou nadále přijímány nezávazné žádosti o výstavbu garáže v lokalitě Lindův Dvůr u komunikace podél železniční trati.

Až do 16. 11. 2017 můžete na radnici podávat žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu města na obnovu fasády do výše 10.000,- Kč.

ZŠ a MŠ Hoštka hledá zástup za školníka na poloviční úvazek po dobu asi 1 měsíce. Zájemci se mohou hlásit na tel. 736268573 nebo 416814145.

MC Mája připomíná tradiční cvičení rodičů s dětmi v tělocvičně ZŠ Hoštka každé úterý vždy od 16:00 do 17:00 hod. Příspěvek je 30,- Kč na rodinu.