Hlášení – 2. týden 2018

První kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 12. 1. od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 13. 1. od 8:00 do 14:00 hod. K hlasování je oprávněn každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dovrší 18 let věku a prokáže se platným občanským průkazem, popř. třeba cestovním pasem. Volební lístky můžete obdržet i přímo ve volební místnosti na radnici. Přijďte proto hlasováním podpořit svého prezidentského kandidáta. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, je možné požádat městský úřad o hlasování doma, např. telefonickou žádostí na tel. 416 814 114, a to během otevírací doby radnice.

Město Hoštka vyhlašuje soutěž – ústřižkovou loterii sběrného dvora v Hoštce. Každý obyvatel města a obcí starší 18 let, který odevzdá kovový odpad, dřevo, biologicky rozložitelný odpad, kartón, pneumatiky, objemný odpad, stavební suť, elektroodpad nebo nebezpečný odpad ve sběrném dvoře odpadů, získá slosovatelný ústřižek. V rámci čtvrtletního losování mohou účastníci loterie získat dárkové poukázky na nákup zboží v hodnotě 1.500,-, 1.000,- a 500,- Kč. Akce se vztahuje i na chalupáře a zahrádkáře na základě vydaného povolení MěÚ Hoštka. Proto neváhejte a zúčastňujte se ústřižkovky pravidelně, abyste zvýšili svou šanci na výhru.

Informujeme občany, že na úřední desce a na webu města jsou zveřejněny termíny svozu komunálního odpadu na 1. pololetí roku 2018.

Ve středu 31. 1. proběhne svoz komunálního odpadu, který bude vyvezen ještě na nálepku roku 2017. Složenky na úhradu poplatku na komunální odpad pro rok 2018 budou občanům zasílány svozovou společností v průběhu tohoto týdne. Po zaplacení poplatku bude občanům na radnici vydávána nálepka na letošní rok. Jednorázové kupóny jsou taktéž platné do konce ledna. Komu kupóny zbyly z loňského roku, tak si je může vyměnit na radnici za nové.

Letoškem začíná další pětileté období pronájmu hrobových míst na hošteckém a malešovském hřbitově. Prosíme občany, aby úhradu za hrobová místa provedli na radnici, popř. aby zde aktualizovali nájemní smlouvu a platby následně uhradili bankovním převodem.

Připomínáme občanům, kteří dosud nezaplatili za odběr závlahové vody za rok 2017, aby tak co nejdříve učinili v hotovosti v kanceláři městského úřadu nebo bezhotovostně na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2341. Seznam odběratelů s množstvím odebrané vody je vyvěšen na vývěsce před budovou MěÚ.

Začátkem tohoto týdne byly v Kochovicích u bytovek nalezeny dvoubarevné brýle na blízko. Majitel si je může vyzvednout na radnici.

Firma MBM komfort (bývalé potraviny v Litoměřické ulici) vás zve do nově otevřené prodejny s výšivkami a drobnými dárkovými předměty, jako jsou polštářky, trička, ručníky, kuchařské zástěry a jiné. Otevírací doba je od 8:00 do 16:00 hod.