Město Litoměřice vychází vstříc stavebníkům. V rámci zkvalitňování služeb zprovoznilo veřejnosti bezplatnou službu UtilityReport. Umožňuje elektronicky hromadně odeslat žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí jednotlivým správcům, čímž výrazně zjednodušuje agendu s tím spojenou.

Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vyjádření stanoviska správce. „Služba je dostupná pro stavební úřady z Litoměřic, Štětí a Úštěku.

Služba je dostupná třemi způsoby: