Upozorňujeme uživatele závlahového vodovodu, že z důvodu poruchy na zařízení bude dle sdělení dodavatele (firmy Vltava VII s.r.o.  Lounky) zhruba na týden přerušena dodávka závlahové vody.