Centrum D8 nabízí zdarma okamžitou pomoc žákům 1. a 2. stupně základní školy formou doučování, konzultací, pomoci při vypracování domácích úkolů v době distanční výuky. Další informace u Hedviky Rambouskové na telefonu: 771 163 936.