Vážení spoluobčané,

Na pondělí 17.1.2022 je svoláno zastupitelstvo města ke změně obecně závazné vyhlášky 1/2021.