Vydávání občanských průkazů během prezidentských voleb

Vzhledem ke konání voleb prezidenta ČR ve dnech 12. – 13. 1. 2018 bude MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, vydávat náhradní občanské průkazy v termínech:
pátek 12. 1. 2018 14:00 – 22:00 hod.,
sobota 13. 1. 2018 8:00 – 13:30 hod.
Při prošlé platnosti OP je nutné předložit dosavadní občanský průkaz a 2 fotografie (rozměr 3,5 x 4,5 cm).

Při ztrátě nebo odcizení OP je třeba se prokázat rodným listem, předložit 2 fotografie (rozměr 3,5 x 4,5 cm) a uhradit 100,- Kč.