OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkemzpr.v %
1 1 100,00 1 336 843 63,10 843 838 99,41

 

 

StranaPlatné hlasyPředn.
hlasy
číslonázevcelkemv %
1 Občanská demokratická strana 90 10,73 X
2 Řád národa - Vlastenecká unie 1 0,11 X
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 1 0,11 X
4 Česká str.sociálně demokrat. 32 3,81 X
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 25 2,98 X
8 Komunistická str.Čech a Moravy 151 18,01 X
9 Strana zelených 11 1,31 X
10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 11 1,31 X
12 Strana svobodných občanů 17 2,02 X
13 Blok proti islam.-Obran.domova 3 0,35 X
14 Občanská demokratická aliance 3 0,35 X
15 Česká pirátská strana 85 10,14 X
19 Referendum o Evropské unii 0 0,00 -
20 TOP 09 26 3,10 X
21 ANO 2011 243 28,99 X
22 Dobrá volba 2016 0 0,00 -
23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 2 0,23 X
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 25 2,98 X
25 Česká strana národně sociální 1 0,11 X
26 REALISTÉ 6 0,71 X
27 SPORTOVCI 0 0,00 -
28 Dělnic.str.sociální spravedl. 4 0,47 X
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 92 10,97 X
30 Strana Práv Občanů 9 1,07 X

Vážení spoluobčané, zveme Vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Hoštky, které se koná v pondělí dne 23.10.2017 v 18.hod. v obřadní síní v přízemí budovy MěÚ Hoštka.

Návrh programu zasedání Zastupitelstva

města Hoštky č. 16/2017

Místo konání: Obřadní místnost Městského úřadu

Datum a čas: 23. 10. 2017 od 18 hodin

1) Zahájení a procedurální záležitosti

1.1 Určení zapisovatele

1.2 Schválení ověřovatelů zápisu

1.3 Schválení návrhové komise

1.4 Kontrola usnesení ze ZM č. 6 a 7/2015, ZM č. 9, 10, 11/2016, 14 a 15/2017

1.4.1 Zrušení usnesení k bodu 7.4 ze ZM č. 15/2017 

1.5 Připomínky k zápisu ZM č. 15/2017

1.6 Program ZM č. 16/2017

2) Připomínky spoluobčanů a zastupitelů ze ZM č. 15/2017

3) Vývoj dluhů na nájemném a službách k bytům v majetku města

4) Projednání žádosti o prominutí plateb

5) Diskuse a připomínky občanů

6) Změny majetku města

6.1 Odprodej společných prostor v č.p. 62, ul. Lužická, Hoštka – Kochovice

6.2 Odprodej bytů č. 6, 11 a 12 v č.p. 62, ul. Lužická, Hoštka – Kochovice

7) Závěr