Vážení spoluobčané, zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Hoštky, které se kona ve středu dne 15.3.2017 v 17.00 hodin v obřadní síni v přízemí budovy MěÚ Hoštka.

Návrh programu zasedání:

Návrh programu zasedání Zastupitelstva

města Hoštky č. 13/2017

Místo konání: Obřadní místnost Městského úřadu

Datum a čas: 15. 3. 2017 od 17 hodin

1) Zahájení a procedurální záležitosti

1.1 Určení zapisovatele

1.2 Schválení ověřovatelů zápisu

1.3 Schválení návrhové komise

1.4 Kontrola usnesení ze ZM č. 6 a 7/2015, ZM č. 9, 10 a 11/2016 

1.5 Připomínky k zápisu ZM č. 12/2016

1.6 Program ZM č. 13/2017

2) Blok informací k rozpočtu a hospodaření r. 2016 a 2017

2.1 Rozpočtové opatření č. 6/2016

2.2 Hodnocení rozpočtu za 01 – 12/2016

2.3 Hodnocení rozpočtu za 01 – 02/2017

2.4 Rozpočtové opatření č. 1/2017

     2.5 Hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2016

3) Připomínky spoluobčanů a zastupitelů ze ZM č. 12/2016

4) Zpráva o činnosti Rady města za 01 – 02/2017

5) Rozvoj města a místních částí a úpravy vzhledu

6) Diskuse a připomínky občanů

7) Změny majetku města

7.1 Změna katastrální hranice Hoštka – Střížovice u Snědovic

7.2 Vzdání se předkupního práva parc.č. 262/13 – sklípek

8) Různé

8.1 Program rozvoje města 2016 – 2020

8.2 Program rozvoje sportu 2017 – 2021

8.3 Vývoj dluhů na nájemném a službách, bytová problematika

     8.4 Informace o řešení zabezpečení provozu Sportovního centra

8.5 Výroční zpráva o poskytování informací dle § 18 zákona 106/1999 Sb.

8.6 OZV č. 1/2017 – shromažďování a likvidace komunálních odpadů

8.7 Zpráva o činnosti Finančního výboru

8.8 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

8.9 Informace o auditu MPSV a zajištění sociálních služeb

9) Závěr

MUDr. Jana Zámečníková oznamuje že v termínu 6. až 10.3.2017nebude ordinovat.

Zástup provádí: 

MUDr. Eva Ševčíková - Praktický lékař pro dospělé, Lékařský dům Štětí, Obchodní 686(u tržnice):

Kontakt: 416 812 533
Provozní doba:

Po 08:00 – 13:00 a 14:00 – 18:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St-Pá 08:00 – 13:00 hod.

- otevírací doba: Po, St 16.00-18.00 hodin  a  So 10.00-14.00 hodin.

- lze bezplatně odložit všechny složky odpadu (elektro, železo, lepenka, objemný odpad, nebezpečný odpad).

- poplatek pouze za uložení stavební suti (1,50 Kč/1kg)