Hlášení – 52. týden 2020

Vážení spoluobčané zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Hoštky, které se koná v pondělí 21.12.2020 v 17.hod. na sále Radnice v Hoštce.

Upozorňujeme občany, kteří mají pronajaté pozemky od města, že s koncem října uplynula splatnost nájemného pro hospodářský rok 2020. Dále připomínáme, že nájemné je třeba posílat na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2131. Uvedené číslo účtu naleznete i na webových stránkách města. Nájem lze také zaplatit v hotovosti na radnici.

Občané, kteří využívají užitkovou vodu z rozvodu závlahy, mohou svou spotřebu za rok 2020 hradit v úředních dnech (pondělí a středa) na radnici.

Městská knihovna je od pondělí znovu uzavřena. Zapůjčení knih bez vstupu do knihovny je možné pouze po osobní domluvě s knihovnictví. Kontakt naleznete na webových stránkách knihovny.

Informujeme občany, že v sobotu 26. 12. bude sběrný dvůr v Hoštce uzavřen z důvodu státního svátku.

Vánoční mše budou probíhat v kostele Nanebevzetí Panny Marie, protože u sv. Otmara probíhá oprava varhan. Na opravu se ve veřejné sbírce podařilo sehnat 98 tisíc Kč. Všem dárcům patří velké poděkování. Celkové náklady budou větší, proto sbírka pokračuje. Pokud se chcete zapojit, můžete zaslat příspěvek na účet č. 2101342316/2010. Případné informace podá paní Podpěrová. V příštím roce se pro veřejnost uskuteční varhanní koncerty.

Slavnostní mše vánoční se uskuteční na Boží hod vánoční, tedy 25. 12. v 9:00 hod. Další den, na svatého Štěpána 26. 12. bude možnost od 15 do 17 hod navštívit kostelík Nanebevzetí Panny Marie, prohlédnout si vystavený betlém, vyslechnout hudební doprovod a případně si zazpívat koledy. Podle platné směrnice smí zpívat pouze skupina do 10 lidí, proto neproběhne obvyklé zpívání u jesliček.

V neděli 27. 12. se mše uskuteční opět od 9 hodin. Tento den je zasvěcený sv. Janu – Evangelistovi a tradičně se světí víno. Pokud máte zájem, můžete si víno k požehnání přinést před začátkem mše a po desáté hodině si ho vyzvednout.