Hlášení – 17. týden 2021

Od poloviny dubna je znovuotevřena městská knihovna v obvyklém čase PO a ST 14:00 – 17:00 hod. Podmínkou vstupu jsou respirátory, desinfekce rukou a pouze 1 čtenář v prostoru knihovny.

Nadále probíhá pravidelné Sčítání lidu, bytů a domů, které se uskutečňuje téměř výhradně online pomocí vyplňování sčítacích formulářů na internetových stránkách scitani.cz, a to od až do 11. května 2021. Sčítací formuláře jsou roznášeny těm občanům, kteří dosud nevyplnili formulář na internetu. Více informací získáte na internetu a v obecních vývěskách ve městě a místních částech. Pokud si s vyplněním dotazníku nevíte rady, tak se můžete zastavit na radnici, kde se vám budeme snažit pomoci. Pouze si sebou vezměte doklad totožnosti.

V tomto měsíci se uskutečnilo slosování výherních ústřižků ze sběrného dvora odpadů za 1. čtvrtletí 2021. K vyzvednutí 3.místo – poukázku na nákup zboží v hodnotě 500,- Kč získává růžový ústřižek s razítkem č. 14, a 1. místo – poukázky na nákup zboží v hodnotě 1.500, - Kč získává růžový ústřižek s razítkem č. 11. Ceny si výherci mohou vyzvednout po předložení výherního ústřižku do konce letošního června na radnici.

Mateřská škola v ZŠ a MŠ Hoštka oznamuje zápis do 1. třídy na školní rok 2021/2022, který proběhne bez osobní přítomnosti dětí i rodičů. Žádosti o přijetí do mateřské školy budou přijímány v termínu od 3. do 14. 5. 2021 ve školce nebo elektronicky. Podrobnější informace lze získat na webových stránkách skola.hostka.cz, kde jsou ke stažení i potřebné dokumenty (žádost o přijetí a evidenční list). S nimi zašlete i kopii rodného listu a potvrzení o očkování od lékaře na zadní straně evidenčního listu. V případě, že nemáte možnost tisku, můžete si formuláře vyzvednout v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hod. v mateřské škole. Paní učitelky se těší na své nové žáčky a děti na nové kamarády.