Hlášení – 44. týden 2021


Upozorňujeme občany, kteří mají pronajaté pozemky od města, že s koncem října uplynula splatnost nájemného pro celý hospodářský rok 2021, a tedy by mělo být v současné době všemi nájemci již zaplaceno. Dále připomínáme, že nájemné je třeba posílat na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2131. Uvedené číslo účtu naleznete i na webových stránkách města. Nájem lze také zaplatit v hotovosti na radnici.

Pokud u občanů města a obcí nastaly nebo nastanou do nového roku nějaké změny v množství a četnosti svozu komunálního odpadu nebo v počtu chovaných psů, prosíme o jejich nahlášení do úterý 30. 11. na radnici. Další změny bude možné provádět až od měsíce března 2022.

Až do 30. 11. 2021 mohou naši spoluobčané podávat žádosti o příspěvek na obnovu (opravu) fasády domu na rok 2022 ve výši až 10.000, - Kč. Bližší informace o podmínkách příspěvku na opravu fasády získáte na radnici, kde s vámi bude v případě zájmu sepsána žádost.
Město Hoštka vás ve středu dne 3. 11. od 16:00 hod. zve na radnici na besedu s Milanem Zachou Kučerou, autorem, badatelem a filmovým dokumentaristou s názvem ZÁHADY JANTAROVÉ KOMNATY.
Současně upozorňujeme občany, že výpůjční doba městské knihovny bude ve zmiňovanou středu 3. 11. zkrácena do 16:00 hod.

Dne 10.11.2021 se v hoštecké radnici od 16:00 hod uskuteční jednání s vlastníky dotčených nemovitostí v ulici Ostrovní, Kovářská a Malá strana od centra až po hlavní silnici II/261 ve věci III. etapy kabelizace nízkého napětí.

Začátkem měsíce se uskutečnilo slosování ústřižků ze sběrného dvora odpadů za 3. čtvrtletí 2021 o poukázky na nákupy zboží. K vyzvednutí zbývají 3.místo – poukázku v hodnotě 1666,- Kč získá držitel bílého ústřižku s razítkem úřadu č. 28 a 1. místo – poukázku v hodnotě 2666, - Kč vyhrává držitel zeleného ústřižku s razítkem melounu č. 199. Ceny si výherci mohou vyzvednout po předložení výherního ústřižku do konce roku na radnici.

Valník na velkoobjemový odpad bude přistaven na návsi ve Velešicích od 5. do 8. 11.

Ve čtvrtek 4. 11. se na hošteckém hřbitově uskuteční pobožnost za zemřelé. Poté za ně bude sloužena mše v kostele sv. Otmara.

MUDr. Jana Zámečníková informuje, že zájemci o očkování třetí dávkou proti covid-19 se mohou přihlašovat v hoštecké ordinaci na tel. čísle 416 814 148. Přihlásit se může kdokoli, i neregistrovaní. Očkování 3. dávkou se týká osob, které jsou nejméně šest měsíců po dokončeném očkování.

V sobotu 6. 11. bude na hošteckém fotbalovém hřišti od 10:00 hod. odehrán zápas našich mladších žáků s vrstevníky z Libochovic.

Výstava fotografií Jana Saudka probíhá v hoštecké výstavní síni Fusionism na náměstí Svobody každý pátek a sobotu od 14:00 do 17:00 hod. až do 15. 12. 2021. Skupinové návštěvy v jiných termínech lze zajistit na tel. č. 722500365.