Hlášení – 45. týden 2021


Upozorňujeme občany, kteří mají pronajaté pozemky od města, že s koncem října uplynula splatnost nájemného pro celý hospodářský rok 2021, a tedy by mělo být v současné době všemi nájemci již zaplaceno. Dále připomínáme, že nájemné je třeba posílat na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2131. Uvedené číslo účtu naleznete i na webových stránkách města. Nájem lze také zaplatit v hotovosti na radnici.

Pokud u občanů města a obcí nastaly nebo nastanou do nového roku nějaké změny v množství a četnosti svozu komunálního odpadu nebo v počtu chovaných psů, prosíme o jejich nahlášení do úterý 30. 11. na radnici. Další změny bude možné provádět až od měsíce března 2022.

Až do 30. 11. 2021 mohou naši spoluobčané podávat žádosti o příspěvek na obnovu (opravu) fasády domu na rok 2022 ve výši až 10.000, - Kč. Bližší informace o podmínkách příspěvku na opravu fasády získáte na radnici, kde s vámi bude v případě zájmu sepsána žádost.
V sobotu 13. 11. se uskuteční sběr drobných nebezpečných odpadů. Mobilní sběrna bude přistavena v Malešově u obchodu mezi 8:20 – 8:35, ve Velešicích u zastávky mezi 8:40 – 8:55 a v Kochovicích u bývalé prodejny mezi 9:00 – 9:15 hod. Můžete zde odevzdávat použité oleje, olejové filtry, zbytky barev, rozpouštědla a ředidla, různé druhy chemie, staré léky, pesticidy a hnojiva, akumulátory, monočlánky a staré zářivky. Přijímána však nejsou elektrická zařízení, nebo velkoobjemový odpad, které se odkládají do hošteckého sběrného dvora. V této souvislosti připomínáme, že hoštecký sběrný dvůr odpadů bude ve středu 17. 11. na státní svátek uzavřen.
Dne 10.11.2021 se v hoštecké radnici od 16:00 hod uskuteční jednání s vlastníky dotčených nemovitostí v ulici Ostrovní, Kovářská a Malá strana od centra až po hlavní silnici II/261 ve věci III. etapy kabelizace nízkého napětí.

Začátkem měsíce se uskutečnilo slosování ústřižků ze sběrného dvora odpadů za 3. čtvrtletí 2021 o poukázky na nákupy zboží. K vyzvednutí zbývají 3.místo – poukázku v hodnotě 1666,- Kč získá držitel bílého ústřižku s razítkem úřadu č. 28 a 1. místo – poukázku v hodnotě 2666, - Kč vyhrává držitel zeleného ústřižku s razítkem melounu č. 199. Ceny si výherci mohou vyzvednout po předložení výherního ústřižku do konce roku na radnici.

MUDr. Jana Zámečníková informuje, že zájemci o očkování třetí dávkou proti covid-19 se mohou přihlašovat v hoštecké ordinaci na tel. čísle 416 814 148. Přihlásit se může kdokoli, i neregistrovaní. Očkování 3. dávkou se týká osob, které jsou nejméně šest měsíců po dokončeném očkování.

V sobotu 13. 11. bude na hošteckém fotbalovém hřišti od 10:00 hod. odehrán zápas naší mladší přípravky s vrstevníky z Úštěka.

Výstava fotografií Jana Saudka probíhá v hoštecké výstavní síni Fusionism na náměstí Svobody každý pátek a sobotu od 14:00 do 17:00 hod. až do 15. 12. 2021. Skupinové návštěvy v jiných termínech lze zajistit na tel. č. 722500365.