Hlášení – 3. týden 2022

V pondělí 17. 1. 2022 jste srdečně zváni na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hoštky, které se uskuteční v sále městské radnice od 17:00 hod.

Upozorňujeme spoluobčany na výskyt ptačí chřipky v okrese Litoměřice a z toho plynoucí opatření vzhledem k tomu, že se naše město a obce ocitly v pásmu dozoru státní veterinární správy. Dle souvisejících povinností byla do sběrného dvora odpadů umístěna označená odpadová nádoba k bezpečnému uložení uhynulé drůbeže a ptáků z chovů či volně žijících. Současně je nařízen zákaz veškerého pohybu drůbeže u chovatelů s výjimkou zákonem povolených důvodů přepravy a zákaz přemisťování nebo rozmetání podestýlky, hnoje či kejdy. Je třeba dbát na přiměřená opatření biologické bezpečnosti a sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí. Každé zvýšení nemocnosti nebo významný pokles produktivity je třeba hlásit na nepřetržitou krizovou linku veterinární správy č. 720 995 202.

Bližší informace k opatřením získáte na radnici nebo na webu státní veterinární správy svscr.cz.

Vzhledem k zákonem stanovené změně výpočtu ceny svozu směsného komunálního odpadu v roce 2022 je třeba za každou domácnost vyplnit Specifikační list na komunální odpad, ve kterém si zvolíte kapacitu sběrných nádob, četnost svozu a popř. typ svozu. Tento formulář si vzhledem k dílčímu snížení poplatku zastupitelstvem města na sklonku loňského roku můžete v aktualizované podobě stáhnout z webových stránek města či vyplnit on-line. Současně je k dispozici i k vyzvednutí na radnici. Vyplněný Specifikační list je nutné zaslat nebo předat na radnici do 21. 1. 2022. Svoz komunálního odpadu na staré nálepky bude možný jen do 31. 3. 2022.

Začátkem ledna se uskutečnilo slosování ústřižků ze sběrného dvora odpadů za poslední čtvrtletí roku 2021 o poukázky na nákupy zboží. Poukázku v hodnotě 1944,- Kč za 3. místo získal držitel zeleného ústřižku s razítkem melounu č. 6, poukázku v hodnotě 2444,- Kč za 2. místo dostane majitel modrého ústřižku s razítkem úřadu č. 132 a 1. místo – poukázku v hodnotě 2644, - Kč vyhrál držitel růžového ústřižku s razítkem melounu č. 127. Ceny si výherci mohou vyzvednout po předložení výherního ústřižku do konce března na radnici.

Dne 12. 2. jsou končící žáci základních škol srdečně zváni na den otevřených dveří na prohlídku školy a technických a humanitních oborů v Roudnici nad Labem do kombinovaného lycea Střední21. Více informací naleznete na www.stredni21.cz.