Z důvodu poruchy přívodního kabelu elektrické energie nesvítí veřejné osvětlení v okolí školy. Oprava by měla být uskutečněna do 5. 12. Prosíme naše spoluobčany o dbaní zvýšené opatrnosti.

V pondělí 19. 11. byl u hošteckého hřbitova nalezen automobilový klíč. Majitel si ho může vyzvednout na radnici.

Město Hoštka vás zve na tradiční rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční v pondělí 3.12.2018 od 17:00 hod. na náměstí v Hoštce. Vystoupí Podřipský žesťový kvintet, děti ze ZŠ a MŠ Hoštka. Možnost zakoupení občerstvení na náměstí.

Město Hoštka zve všechny na Společenské odpoledne s kapelou ADAMIS. Akce se koná 12. 12. od 15:00 hod. na sále hoštecké radnice. Vstupné je zdarma s možností zakoupení občerstvení.

Město Hoštka Vás zve na tradiční Adventní bowlingový turnaj pro dospělé, který se koná v sobotu 15.12.2018 od 18:00 hod. v hošteckém sportareálu. Přihlašujte se do 12. 12. 2018 na tel. 728898723, 724080595, nebo osobně na MěÚ Hoštka či ve sportcentru.

ČSŽ Hoštka vás zve na tradiční Zimní Burzu oblečení, hraček, kosmetiky, bižuterie a vánočních dekorací, která se koná v sále radnice od neděle 2. 12. do úterý 4. 12., kdy v neděli a úterý je otevřena od 9:00 do 17:00 hod., a v pondělí je otevřeno až do 18:00 hod. Oblečení je přijímáno čisté a nepoškozené. Bližší informace vám budou sděleny na tel. 728 654 147 a 723 540 966.

ČSŽ Hoštka vás zve na Mikulášskou nadílku, která se uskuteční v sobotu 8. 12.  od 15:00 hod. v sále radnice v Hoštce. Na děti čeká skvělá zábava se soutěžemi, odměnami a tancem. Občerstvení je zajištěno, vstupné je dobrovolné. Masky čertů a andělů jsou vítány.

V neděli 2. 12. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 9:00 sloužena první mše adventní, v jejímž průběhu bude rozsvícena první adventní svíčka a bude požehnáno vlastním přineseným adventním věncům.

ZŠ a MŠ Hoštka přijme pracovníka/pracovnici na úklid na půl úvazku. Škola se bude snažit zájemcům vyhovět i ohledně pracovní doby. Podrobné informace získáte na tel. 416 814 145 nebo osobně v kanceláři školy.  

MěÚ Hoštka oznamuje, že od středy 28. 11. je možné provádět úhrady za odběr závlahové vody v roce 2018. Platbu můžete uhradit v hotovosti v kanceláři městského úřadu nebo bezhotovostně na účet města č. 275156995/0300 pod VS: 2341. Seznam odběratelů s množstvím odebrané vody je vyvěšen na vývěsce před budovou MěÚ. Prosíme o provedení platby do konce letošního roku.
Dále připomínáme nájemcům zahrádek a pozemků od města, že v řadě případů není dosud uhrazeno nájemné za rok 2018.

Pokud u občanů města a obcí nastaly nebo nastanou do nového roku nějaké změny v množství a četnosti svozu komunálního odpadu nebo v počtu chovaných psů, prosíme o jejich nahlášení do pondělí 17. 12. na radnici. Další změny bude možné provádět až od měsíce března 2019.

Zájemci o štěpkování větví a slabších kmínků do 15 cm se mohou přihlásit na radnici, kdy na základě vícera takových žádostí bude stanoven termín, v rámci kterého objedou zaměstnanci města jednotlivé zájemce a na místě jim dřevní hmotu seštěpkují.