Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne
 • Strana:
 • 1
 • 2

Téma: Zastupitelstvo

Zastupitelstvo 9 roků 7 měsíců zpět #922

 • senfeldj
 • Avatar uživatele senfeldj
 • Offline
 • Příspěvky: 75
 • Obdržená poděkování 5
 • Karma: 0
Slovo zastupitele
Vážení občané, chtěl bych touto cestou reagovat na slovo pana starosty uvedené v našem Zpravodaji 4/2014.

Ano, je pravda, že průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva, především před volbou starosty a místostarosty, byl poněkud bouřlivý. Nebyla zde však patrná snaha ze strany KSČM zpochybnit kandidáty na starostu a místostarostu. Spíše bylo poukázáno na odbornou kvalifikaci a zkušenosti pana Perny, na jeho nejvyšší zisk 406 hlasů oproti hlasům pana Konfršta, který jich získal pouze 268. Byla zde též prezentována vůle 273 občanů, kteří se prostřednictvím petice postavili za pana Pernu a jeho znovuzvolení starostou. Bylo řečeno, že zastupitelé by měli vnímat vůli svých občanů a měli by hájit jejich zájmy. Nehledě na to, že celá řada občanů nepodepsala petici jenom z obavy budoucí možné odvety. Oba dva se dopředu prezentovali jako kandidáti na starostu. Při volbě místostarosty bylo poukázáno na střet zájmů pana Riegera. Pomluvy na adresu paní Podpěrové vůbec nezazněly.

Souhlasím, že další volby členů rady města, předsedů a členů finančního a kontrolního výboru byly již poklidné. Za KSČM a Sport a zdraví jsme do rady navrhovali tři kandidáty, Ing. Pernu, Ing. Drože a Ing. Šenfelda. Vládnoucí koalice, hnutí Společná budoucnost a Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst, postupovala však podle svého scénáře a vůbec nehleděla na nabídku spolupráce KSČM a Sport a zdraví. Namítali jsme, že do Hoštky styly a metody práce velké politiky, politiky koalice a opozice nepatří. Naším základním přístupem bylo poměrné obsazení orgánů, jak je to např. obvyklé i v Poslanecké sněmovně. Konkrétně v rámci bezproblémové budoucí spolupráce a také v rámci kontinuity jsme navrhovali, aby pan Ing. Perna byl místostarostou a ještě jeden člen rady byl z našich řad. Protistrana by měla starostu a další tři radní, tj. většinu. Naše návrhy však nebyly vyslyšeny, naopak, koalice nastolila formu diktátu: „Povolíme vám jen jednoho člena rady a to pouze Pernu…“

Z lidského hlediska se vůbec se nedivím, že ing. Perna po zvolení do Rady města z této pozice odstoupil, neboť jednání s ním bylo více než nedůstojné. Kdyby koalice měla alespoň špetku vůle ke spolupráci s námi, mohla podpořit alespoň další naše dva návrhy do rady. Ani za to jsme jí však nestáli a místo toho si ihned odhlasovala jako svého dalšího člena paní Nádvorníkovou. Členové koalice uvedli, že nám nabídli předsedu kontrolního výboru, což my jsme odmítli. Opravdu se jednalo o vstřícnou NABÍDKU? Nikoli, byl to diktát ve smyslu „dostanete jen to, co vám my dovolíme“. Proto jsme tuto „laskavou nabídku“ nepřijali a přistoupili jsme pouze na dva členy kontrolního výboru.

Pan starosta napsal, jak pevně věří, že se podaří dva tábory, které byly patrné na ustavujícím zasedání, sblížit. Tak to je opravdu úsměvné! Nejprve s námi pane starosto „zametete“ a pak se chcete sbližovat?! Před volbami jste mluvili o koalici a opozici, s kým chcete a s kým nechcete spolupracovat. Stejně tak jste to prohlašovali i po volbách. Jak to tedy vlastně je? Při nastavení orgánů města spolupráce NE a potom ANO? Nejprve na opozici bič a pak kostka cukru … ?!

Určitě jste vážení kolegové z vládnoucí koalice svým přístupem nepřispěli k lepšímu prostředí a atmosféře v obci. Vybrali jste si totiž zřejmě konfrontaci, nikoli spolupráci. Jak jinak si vysvětlit, že pan starosta nereagoval na moji žádost o zasílání zápisů z jednání rady města. Doufám, že si je vědom, že jedná v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Na úvodní straně volebního letáku Společně pro budoucnost stojí: Volte lepší informovanost, spolupráci a otevřenou komunikaci. Na druhé straně letáku bod 1. Otevřená radnice – prevence proti všem formám korupce. Zajistíme transparentnost tím, že na webových stránkách města zpřístupníme projekty, dotace, smlouvy, rozpočty, příjmy a výdaje, usnesení rady města, zápisy z jednání zastupitelstva, všech výborů a komisí a veškeré ostatní dokumenty, které zákon přímo nezakazuje zveřejňovat. Tímto, vážení, NEPLNÍTE svůj volební program a to jste teprve na začátku.
Josef Šenfeld
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Zastupitelstvo 8 roků 7 měsíců zpět #995

 • senfeldj
 • Avatar uživatele senfeldj
 • Offline
 • Příspěvky: 75
 • Obdržená poděkování 5
 • Karma: 0
Slovo zastupitele.
Myslel jsem, že jsme s panem starostou uzavřeli chlapskou dohodu, že ve zpravodaji od čísla 2/2015 včetně nebudou zveřejňována kontroverzní politická témata. Bohužel v posledním listopadovém zpravodaji č. 4/2015 k tomu opět došlo.
Pan starosta se chlubí cizím peřím, parkoviště Bodláková ul. bylo připraveno minulým vedením Radnice. Vůbec netuším, která dětská hřiště se obnovila.
Píše, „bohužel lékárna má otevřeno jen jednou v týdnu, ale máme příslib, že v dohledné době by se měla vrátit do dvoudenního režimu.“ Ale zapomněl napsat, že za předešlého vedení byla lékárna otevřená pětkrát v týdnu.
Dále starosta píše: „Co se týká zubní ordinace, tak ta již od léta nefunguje pro špatné technické vybavení.“ To je zatím největší neúspěch nových radních. Ze dvou ordinačních dnů zubního lékaře nemáme žádný. Servis pro občany se významně zhoršil, žádný zubař a lékárna jen jeden den.
Ale to nejzásadnější a proč píši toto stanovisko je v textu starosty uvedeno: „Bohužel minulé vedení radnice neumožnilo výstavbu zubní kliniky v Hoštce tím, že Rada města v roce 2012 neschválila prodej pozemku, který je určen pro výstavbu, bez jakéhokoliv odůvodnění a bez diskuse se zastupiteli.“
To považuji jako velkou podpásovku. Odůvodnění zamítnutí žádosti bylo projednáno na Radě města, z toho byl pořízen zápis a všichni zastupitelé se s ním měli seznámit. Je to jejich povinnost. Pokud by cítili potřebu diskuse, mohli ji sami vyvolat. A proč ji nevyvolali? To je otázka, každopádně to nebyla první podobná žádost. Již za éry paní Podpěrové došlo k neschválení podobné žádosti. Kdyby pan Voldřich nebyl přemístěn z pozemku, kde dnes stojí dům Švihlíkových, tak by snad ani žádné žádosti nebylo.
Co bylo v konkrétní žádosti z 31.1.2012, manželé Voldřichovi žádali o „zvážení prodeje pozemku 92/80 a 92/85 v k.ú. Kochovice, který jejich rodina má v pronájmu od obce 40 let a nyní zde provozuje zemědělskou výrobu. V současné době máme podnikatelský záměr, resp. vizi zde postavit v budoucnu zubní ordinaci a zázemí pro zemědělskou výrobu. Sklad pro zemědělskou výrobu by nenarušoval případnou další okolní výstavbu rodinných domů.“
Co se týká našeho rozhodnutí, požadované pozemky jsou v platném územním plánu v oblasti - čistě obytná plocha (regulativ), tj. pouze na bytovou výstavbu. Pro případné stavebníky je to závazné a stavební úřad se tím regulativem při svém rozhodování o povolování staveb musí řídit. Již dříve zastupitelé i občané při schvalování řekli, že tam chtějí pouze čistou bytovou výstavbu. Tedy ne žádnou smíšenou výstavbu. Takže my jsme pozemky mohli prodat, ale jen na čistě bytovou výstavbu. Žádost Voldřichových tomu neodpovídala.
V celé té lokalitě kochovických zahrad by se mělo v budoucnu stavět. Je to jediné místo, kde se ještě stavět dá. A město nemůže přece prodat jediné pozemky, které k tomuto účelu vlastní. Na požadovaných pozemcích by mohlo být 4 – 6 stavebních parcel a ne jedna s možnou ordinací zubaře, obydlím pro jednu rodinu a se zázemím pro zemědělské podnikání. Nehledě, že to je téměř v centru u hlavní křižovatky do Kochovic.

Dalším argumentem, je že bychom měli pečovat o majetek města s péčí řádného hospodáře. Nemůžeme podpořit novou ordinaci, když ve své nemovitosti v centru zubní ordinaci máme. Výstavbou nové by došlo k znehodnocení majetku města. Již jiného zubaře bychom do těchto prostor nedostali.

Rozuměl bych, kdyby paní doktorka na férovku řekla, že chce mít 2 ordinace ve Štětí z ekonomického podnikatelského hlediska, obsáhne téměř celé Štětí a okolí a tím vyeliminuje případnou budoucí konkurenci. Přece pro štětské je to pohodlnější a budou docházet k zubaři v místě. Je jich hodně na rozdíl od hošťáků a hošťáci, když budou chtít zubaře, tak si do Štětí přece dojedou. A přejíždění z místa na místo není pohodlné a je složité provozovat ordinaci v Hoštce vybavenou jako ve Štětí. Kdyby paní doktorka přiznala, že byznys je na prvním místě a na druhém až nějaké potřeby občanů Hoštky, tak bych tomu rozuměl.

Josef Šenfeld
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Zastupitelstvo 8 roků 6 měsíců zpět #996

 • starostaMK
 • Avatar uživatele starostaMK
 • Offline
 • Příspěvky: 50
 • Obdržená poděkování 6
 • Karma: -1
Dobrý den,
tímto reaguji na slovo pana zastupitele a v první ?ad? se omlouvám všem, kdo ve zmínce o zubní ordinaci našli kontroverzní politické téma. Moje zmínka o zubní ordinaci byla pravd?podobn? evokována tvrzením na posledním zasedání zastupitelstva, že problém nedoporu?ení prodeje zmín?ných pozemk? byl diskutován na porad? zastupitel?. Pan zastupitel napsal mnoho slov, aby rozhodnutí Rady m?sta dostate?n? zamlžil a zakryl skute?nost, že p?ípadný prodej jednoduše smetli ze stolu. Zápis z Rady m?sta z 6. 2. 2012 zní takto:
2.7 – Žádost o prodej pozemku v k.ú. Kochovice p.p.?. 92/80 (2537 m2) a p.p.?. 92/85 (2596 m2) – Manželé Vold?ichovi
Na M?stský ú?ad v Hoštce byla doru?ena žádost manžel? Vold?ichových o prodej pozemk? p.p.?. 92/80 (2537 m2) a p.p.?. 92/85 (2596 m2) v k.ú. Kochovice.
Usnesení k bodu 2.7.
RM neschvaluje zám?r prodeje p.p.?. 92/80 (2.537 m2) a p.p.?. 92/85 (2.596 m2) v k.ú. Kochovice


Tento zápis je natolik nekonkrétní, že se z n?j nedá vy?íst, k jakému ú?elu by m?ly pozemky sloužit.
Pan zastupitel se ú?elov? odvolává na regulativ, který mimo jiné stavbu obojího umož?uje. P?i troše dobré v?le mohlo být jednáno o odprodeji jednoho pozemku ?i jeho ?ásti. V nemovitosti m?sta jsme nem?li ordinaci my, ale paní doktorka. Argumentu pana zastupitele bych rozum?l, kdyby m?l v Hoštce ordinaci jiný zubní léka? a paní doktorka cht?la stav?t konkuren?ní ordinaci. Také byl znemožn?n rozvoj podnikání v obci, jehož podpora je zakotvena v rozvojovém plánu obce a to p?edevším paní doktorce. Poznámce o znehodnocení majetku obce již v?bec nerozumím. V uvoln?né ordinaci m?že být cokoliv jiného a po odchodu paní doktorky sem s pravd?podobností rovnající se nule jiného zubního léka?e stejn? nedostaneme.
Poslední odstavec pana zastupitele je již pouze jakási výmluva s cílem poukázat na to, že paní doktorka tu vlastn? ani stav?t necht?la, p?estože zám?r ?i vizi m?la a cht?la koupit od m?sta pozemek. Ale nechci mluvit za paní doktorku a ani o jejím byznysu. Všichni co podnikají, podnikají proto, aby vyd?lali peníze, zaplatili mnohdy nemalé náklady, vytvo?ili rezervy na obnovu stroj?, p?ístroj? a vybavení a také aby jim zbylo na výplaty.
A ješt? n?co málo o cizím pe?í. Na pracovní sch?zce zastupitel? jsme se všichni shodli, že je rozhodn? dobré a žádoucí, abychom m?li takzvan? v šuplíku vypracované projekty, které se dají v p?ípad? pot?eby ihned použít. Na n?které dojde d?íve a na n?které pozd?ji. Minulé vedení nap?íklad nechalo vyprojektovat chodník v Lužické ulici. M?sto dostalo územní rozhodnutí a stavební povolení. Minulé vedení však nem?lo odvahu stavbu na pozemcích m?sta zahájit z d?vodu nesouhlasu dvou vlastník? sousedících pozemk?. Jedna otázka na konec. Pokud dojde k realizaci chodníku v Lužické ulici, budeme se také chlubit cizím pe?ím?
Milan Konfršt
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Zastupitelstvo 8 roků 6 měsíců zpět #997

 • senfeldj
 • Avatar uživatele senfeldj
 • Offline
 • Příspěvky: 75
 • Obdržená poděkování 5
 • Karma: 0
Pan starosta píše, že zápis Rady města o neprodeji parcel Voldřichových je nekonkrétní, ale pokud studoval zápisy (jako zastupitel měl), mohl položit dotaz ve smyslu té nekonkrétnosti, ale ten dotaz nepoložil. On vůbec žádné dotazy nepokládal.
Jestli by regulativ čistě obytné území umožňoval stavbu skladu pro zemědělskou výrobu, tak by regulativy ztratily svůj smysl….. Na to nemá žádný důkaz.
Je mně líto, že pan starosta nechápe argument znehodnocení majetku. Ty prostory byly zainvestovány a tedy stavebně upraveny jako ordinace zubního lékaře, i vybavení bylo v majetku města. Pokud by odešel zubní lékař a žádný by již nebyl, museli by jsme účetně odepsat vybavení a při úpravě na nové využití bychom to museli stavebně upravit, tedy další náklady, které by nemusely být.
Nepředjímal bych, jestli dostaneme do Hoštky lékaře zubaře. Je to otázka, zda by byla vůle ordinaci dovybavit a hledat případného nájemce. Na to by jsme se měli zeptat občanů zda za určitých nákladů občané chtějí zubaře v Hoštce.
A k chodníku v Lužické ulici. Je to nesrovnatelné s parkovacími místy v Bodlákově ulici. Řekl, že minulé vedení však nemělo odvahu stavbu na pozemcích města zahájit z důvodu nesouhlasu dvou vlastníků sousedících pozemků. Ale tady uvádí zjevnou nepravdu, nebyl to jen nesouhlas dvou vlastníků. Byla proti stavbě chodníku sepsána petice, která měla daleko více podpisů než dva. To není o odvaze, ale respektu vůle občanů.
Ano to téma je kontroverzní a pan starosta se ho měl vyvarovat při svém komentáři do zpravodaje. Není fér svůj neúspěch svádět na druhé.......
Josef Šenfeld
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Zastupitelstvo 8 roků 6 měsíců zpět #999

 • tejckyn
 • Avatar uživatele tejckyn
 • Offline
 • Příspěvky: 12
 • Karma: 0
zajímavě rozjetej souboj, je tu někde tlačítko sledování nových příspěvků? <!-- s:) --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_e_smile.gif" alt=":)" title="Úsměv" /><!-- s:) -->
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Zastupitelstvo 8 roků 6 měsíců zpět #1000

 • asistent.StavTechn
 • Avatar uživatele asistent.StavTechn
 • Offline
 • Příspěvky: 2
 • Karma: 0
Dobrý den,
sledování příspěvků je možné. Musíte si ho nastavit. Při přihlášení do fóra máte vpravo nahoře ikonky kde vidíte odhlášení a také FAQ - často kladené dotazy. Zde najdete cituji: ,,[u:2ghyp2l0]Jak mohu sledovat zvolená témata nebo fóra?[/u:2ghyp2l0]
Pro sledování jednotlivého fóra, klikněte po vstupu na něj na odkaz „Sledovat toto fórum“. Pro sledování tématu klikněte na odpovídající odkaz v něm nebo při odesílání příspěvku zvolte možnost sledovat toto téma.´´
Tedy kliknete na téma Zastupitelstvo, vlevo dole na této stránce jsou v šedivém zápatí tyto inkonky: Obsah fóra, Sledovat toto téma, Přidat do záložek. Klikněte na Sledovat toto téma. Jakmile někdo přidá příspěvek k tématu, přijde vám obratem upozornění na váš e-mail.
Sledování daných témat pak můžete kdykoli rušit a vidíte je též ve svém uživatelském profilu.
Přeji hezký den, Dlouhá
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
 • Strana:
 • 1
 • 2
Powered by Kunena fórum