Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Sportovní centrum získala dcera starosty ????

Sportovní centrum získala dcera starosty ???? 7 roků 3 měsíců zpět #1035

 • Petr
 • Avatar uživatele Petr
 • Offline
 • Příspěvky: 1
 • Obdržená poděkování 1
 • Karma: 2
V té Hoštce to je teda podařená taškařice, jen co je pravda.
Starosta Konfršt nadělil své dceři Sportcentrum a ještě udělal z hodnotící komise blbce.
Já být členem té komise, tak bych mu to pěkně vycinkal. On si přetvořil i usnesení kontrolního výboru k obrazu svému. Podle toho co vím, KV konstatoval, že hlavně byl špatně „jízdní řád“ pro hodnocení podaných nabídek na pronájem sportovního centra a mělo být zrušeno výběrové řízení. V tom výběrovém řízení dcera starosty nevyhrála. Oni - vedení města to výběrové řízení nezrušili, jen odvolali všechny členy hodnotící komise pro „neschopnost“ správně hodnotit. A jmenovali své nohsledy, aby rychle a loajálně řekli, že vyhrála jeho dcera. Prostě kocourkov. Stejně jako bývalá starostka Podpěrová zařídila pro svého syna benzinku, tak Konfršt pro svou dceru zařídil sportcentrum.
Co vy na to?
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Poděkovali: senfeldj

Sportovní centrum získala dcera starosty ???? 7 roků 3 měsíců zpět #1036

 • Ing. Ivo PERNA
 • Avatar uživatele Ing. Ivo PERNA
 • Offline
 • Příspěvky: 68
 • Obdržená poděkování 8
 • Karma: 2
Copak my.... . Pominu fakt, že z nás (hodnotitele) udělali trotly. Ale co na to vedení města včetně RM....? Na to jsem zvědav!!!
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Poděkovali: senfeldj

Sportovní centrum získala dcera starosty ???? 7 roků 3 měsíců zpět #1037

 • Kidoog
 • Avatar uživatele Kidoog
 • Offline
 • Příspěvky: 2
 • Obdržená poděkování 3
 • Karma: 0
To jsou mi novoty, lepší než Blesk :) Koukám, že potrefené husy se v komentářích ozývají a na okopávání kotníků se stále hraje.. :)

Tak ja přidám taky jeden kousek z hospody. Představte si někoho, kdo je ve výběrové komisi, podepíše prohlášení o mlčenlivosti a nepodjatosti a pak to dění u komise div ne troubou hlásí do světa. Tomu se říká porušení pravidel v rámci zákona o veřejných zakázkách. Ups... první klopýtnuti :-D
A že jim to teda za trest nandal v hodnocení? Tomu se říká podjatost. Ups.. druhé klopýtnutí... :-D
Já být v hodnotící komisi, takhle uklouznout po slepičinci, tak se o mně říká právem, že jsem trotl.
To je právě ta informační demagogie. Web má tohle rád, to se dobře čte, my si navzájem rádi závidíme. On ten web vlastně snese všechno, stejně jako papír co se podepisuje...

Pokud jsem vyrozuměl správně, byla tam spousta lidí a komise nakonec doporučila radě města, ať rozhodne sama? A pokud jsem dobře zaslechl, tohle řešení navrhoval sám pan Perna?

Douška na závěr: O co vlastně jde? Myslím, že o to, aby sporťák fungoval. Mně je šumák, kdo to má v pronájmu. Chci přijít, dobře si zahrát, manželku odložit vedle sebe k dobré kávě a zákusku, děcko na prolejzku, do sebe kopnout pivní jonťák a jit spokojený domů.

Zdravým kotníkům čest.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Poděkovali: tejckyn, starostaMK

Sportovní centrum získala dcera starosty ???? 7 roků 3 měsíců zpět #1038

 • senfeldj
 • Avatar uživatele senfeldj
 • Offline
 • Příspěvky: 75
 • Obdržená poděkování 5
 • Karma: 0
Pane nebo paní, nebo kdo vlastně jste, je vidět že máte zavádějící informace. Tenhle výběr nájemce nebyl podle zákona o veřejných zakázkách. Tento zákon se na tyto případy nevztahuje. Že ty informace šly z několika směrů víme. Ale to přece není důležité. Nevím, zda hodnotitelé podepsali mlčenlivost. Ale vládnoucí uskupení několikrát deklarovalo, jak chce vše dělat transparentně.
Komise přesně napsala: „Na základě výsledků bodového hodnocení zvítězila nabídka č.1 (Tichá), ale komise doporučuje RM zabývat se vzhledem k těsnému výsledku mezi prvními dvěma i obsahovou stránkou nabídek, které se umístily na 1. a 2. místě.“
Na základě toho byl žádán kontrolní výbor, abychom se zabývali kontrolou vítězné nabídky paní Tiché. To jsem odmítl. Takže jsme se zabývali všemi nabídkami.

U s n e s e n í KV 3.4.:
Kontrolní výbor doporučuje Radě města, na základě zjištěných skutečností, neobjektivního hodnocení některých členů výběrové komise a neuvedeného způsobu hodnocení v zadávací dokumentaci-výběrové řízení na pronájem nemovitého majetku Areálu sportu, volného času a rekreace v Hoštce - zrušit !

Vám sice je šumák, ale to pak nemuselo být žádné výběrové řízení. A proč se dělají výběrová řízení, přece aby se vybralo to nejvýhodnější pro město. V tomto případě podle zákona o obcích měli radní vybrat tu nejefektivnější variantu, tj. největším přínosem pro Hoštku. Dokáži si představit, že bude podáno trestní oznámení na členy Rady, že nejednali v souladu s péčí řádného hospodáře. Škoda může být vyčíslena na 12x 9.000 Kč = 108.000 (Tichá) - 12.000 (Kocourková), takže suma možné škody 96.000 Kč za rok pronájmu.

Nevím, jestli víte, že si pan starosta objednal odborný posudek Posouzení výběrového řízení na pronájem areálu sportu, volného času a rekreace v Hoštce u znalkyně veřejných zakázek paní Ing. Šedivé.

V tom posudku je konstatováno, že výběrové řízení nebylo zadáváno transparentně.
Dle zadávací dokumentace k výběrovému řízení nabídky měly být hodnoceny vedle Nabídkové ceny dalšími dvěma vágními kritérii Předchozí zkušenosti ze stejného nebo podobného zařízení a Podnikatelský záměr. Teprve až z hodnocení nabídek z Pomocné tabulky pro hodnocení jednotlivých členů komise patrno, jak budou číselně nevyjádřitelná kritéria hodnocena. Např., že Podnikatelský záměr bude hodnocen dalšími pěti podkritérii - 1.Popis aktivit pro sportovní veřejnost, 2.Popis aktivit pro nesportovní veřejnost a děti, 3. Rozvoj aktivit pro ASVČR, 4. Specifikace a spolupráce se základní a mateřskou školou, místními sdružení a spolky, 5. Využití bytové jednotky. Uchazeči tudíž nemohli ve svých nabídkách doložit skutečnosti k jejich ohodnocení, protože ve výzvě ani v zadávací dokumentaci výše uvedená podkritéria nebyly zveřejněny.
A závěr:
Závěr: Jelikož v podmínkách výběrového řízení si zadavatel nevyhradil možnost zrušení zadávacího řízení bez udání důvodu, doporučuji výběrové řízení zrušit s využitím ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona o veřejných zakázkách (Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval) a dle odstavce 8 odeslal písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu. Poté obchodní veřejnou soutěží (ne dle postupu daným zákonem o veřejných zakázkách) oslovit uchazeče k pronájmu a provozování Areálu sportu, volného času a rekreace v Hoštce.

Takže zkráceně jak kontrolní výbor i znalkyně doporučili výběrové řízení zrušit. Rada místo toho odvolala všechny členy hodnotící komise, to je nesmysl, protože práce komise skončila podepsáním protokolu hodnocení. A najmenovala nové členy hodnotící komise a ta podle špatných kritérií vyhodnotila jako vítěznou paní Kocourkovou……

A k tomu okopávání kotníků, bohužel stávající vedení nás odsoudilo do role opozice, i když jsme nabízeli formu spolupráce. Ta spolupráce právě není, nepřizvou nás k žádnému rozhodnutí, ale pak si musejí nést následky. Já jsem dostal hodně hlasů (já 323 a Konfršt 268, v Případě Perny to bylo ještě výraznější) a vládnoucí koalice mně upírá právo rozhodovat o věcech veřejných. Jestli se mně občané dotazují, tak jim řeknu jak to je. Je smutné, že vedení města neumí zorganizovat výběrové řízení bez ztráty „kytičky“.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Poděkovali: Ing. Ivo PERNA

Sportovní centrum získala dcera starosty ???? 7 roků 2 měsíců zpět #1039

 • starostaMK
 • Avatar uživatele starostaMK
 • Offline
 • Příspěvky: 50
 • Obdržená poděkování 6
 • Karma: -1
Zavádějící informace se snaží podávat pan Šenfeld a opět podsouvá něco, co tak není a nebylo. Rada města vydala usnesení: RM ukládá starostovy požádat Kontrolní výbor ZM o provedení kontroly postupu Výběrové komise k pronájmu Areálu sportu, volného času a rekreace. O kontrolu vítězné nabídky jsem kontrolní výbor nežádal.
Po druhém neúspěšném výběrovém řízení se členové komise shodli (a bylo tam 5 zastupitelů), že nám prioritně nejde o cenu pronájmu, ale o to aby sportovní areál fungoval ke spokojenosti občanů našeho města. Proto měla cena pronájmu váhu pouze 20%. Minulý nájemce měl vysoký nájem, což bylo pro obec ekonomicky výhodné. Přes to byl terčem veřejné kritiky zastupitele z řad opozice na zasedání zastupitelstva města, který se sportem nemá nic společného a ve sportovním areálu za rok a půl vlastně nebyl. Proč, když to bylo ekonomicky výhodné? Je ekonomicky nejvýhodnější vždy to nejlepší?

V posudku ing. Šedivé je chyba, protože v podmínkách výběrového řízení si zadavatel vyhradil možnost zrušení zadávacího řízení bez udání důvodu, a to v bodě 7.5. Také pět podkritérií Podnikatelského záměru - 1. Popis aktivit pro sportovní veřejnost, 2. Popis aktivit pro nesportovní veřejnost a děti, 3. Rozvoj aktivit pro ASVČR, 4. Specifikace a spolupráce se základní a mateřskou školou, místními sdružení a spolky, 5. Využití bytové jednotky – v zadávací dokumentaci uvedeno bylo. Všichni zájemci to pochopili a ve svých nabídkách uvedli. Čísly se bohužel vše vyjádřit nedá, proto jsem jmenoval do výběrové komise 12 členů.

Výběrová komise však nebyla schopna posoudit obsahovou stránku nabídek na 1. a 2. místě, což deklarovala ve svém závěru a zastupitel z řad opozice prohlašoval, „nechme to tak, ať si s tím Rada města poradí“. Komise přidělila 2500 bodů a rozdíl mezi prvními dvěma nabídkami byl pouhých 11 bodů. Nemyslím si, že by komise neuměla posoudit dřívější zkušenosti s provozem stejného nebo podobného zařízení a jeden podnikatelský záměr pěti větami a druhý na čtyřech stranách. Problém je v tom, že právě zastupitelé opozice hodnotili tak, jak hodnotili a nechtěli posuzovat obsahovou stránku nabídek, což byla navíc jejich povinnost. Podle čeho tedy hodnotili? Pokud by posuzovali obsahovou stránku nabídek, tak by nakonec museli uznat, že nabídka č. 2 je obsahově výrazně lepší. K tomu však pravděpodobně nebyla politická vůle ze strany zastupitelů opozice. A pokud byl někdo z členů komise podjatý, anebo dokonce nerozuměl tomu, o co v nabídkách týkajících se sportu a provozu sportovního areálu jde, tak se měl vzdát členství v komisi. Hodnotitelé podepsali prohlášení o mlčenlivosti a nepodjatosti.

Již jen krátce k poslednímu odstavci. To, kolik kdo dostal hlasů ve volbách, jsme již několikrát slyšeli. Na druhé straně pokud by to bylo jen o počtech hlasů, tak má KSČM pouze 3 zastupitele a Pro sport a zdraví jen jednoho. Vládnoucí uskupení panu Šenfeldovi a ostatním nic neupírá, p. Šenfeld na pracovní schůzky zastupitelů, kde může spoluutvářet rozhodnutí, nechodí a pak hraje divadélka na zasedáních Zastupitelstva města. Smutné je především to, že když jsme zastupitele z řad opozice přizvali k rozhodování, tak to dopadlo s výběrovým řízením tak, jak je již popsáno. Ano byla to moje chyba a jejich politika nesnášenlivosti v toto případě zvítězila. Obávám se, že jim o spolupráci nikdy nešlo.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Sportovní centrum získala dcera starosty ???? 7 roků 2 měsíců zpět #1040

 • senfeldj
 • Avatar uživatele senfeldj
 • Offline
 • Příspěvky: 75
 • Obdržená poděkování 5
 • Karma: 0
Tak čtenáři těchto řádků si udělají úsudek, kdo podává zavádějící informace. Nikde jsem nenapsal, že starosta požádal kontrolní výbor o provedení kontroly. Všechno mělo překotný vývoj. 27.3. zasedala výběrová komise, 30.3. mne kontaktoval předseda kontrolního výboru, abychom se ještě druhý den 31.3. setkali a řešili jsme pouze vítěznou nabídku. To jsem odmítl a sešli jsme se 3.4. i za účasti starosty jsme se zabývali všemi nabídkami.
Starosta píše, že někteří se shodli, že nám prioritně nejde o cenu pronájmu, ale o to, aby sportovní areál fungoval ke spokojenosti občanů našeho města. Proto měla cena pronájmu stanovenou váhu pouze 20%. I přes tuto proklamaci byly špatně nastaveny podmínky výběru a právě zvítězila nabídka s nejvyšší cenou….

28.3. zasedala RM č. 59 kde zveřejnila výsledky výběrového řízení. Kdo nepochybuje o úmyslu RM o hledání chyb na první nabídce, tak si může přečíst zápis z tohoto jednání.
Starosta dostal úkol, aby požádal KV o provedení postupu výběrové komise. Jenže kontrolní výbor zjistil, že ani tak nebyla chyba v postupu výběrové komise, ale v zadávacím řízení……. Stejně tak bylo v posudku paní Šedivé. A pokud je špatně zadávací řízení, tak není možné tento stav napravit odvoláním členů výběrové komise a jmenováním nových členů. Nehledě na to, že podpisem protokolu členové komise fakticky skončili svou práci. A úsměvné je, že noví hodnotitelé postupovali podle stejných, špatných pravidel a výsledky jsou diametrálně odlišné. Nabízí se otázka proč tomu tak je???

O kritice jakéhosi zastupitele z opozice se ani nemá cenu vyjadřovat, jako že někdo rok a půl nebyl a že se sportem nemá nic společného, jsou nepodložené blbosti. Hlavně nesouvisí s předmětem výběru nového nájemce a odvádí pozornost od zpackaného výběrového řízení.

Starosta píše, že v podmínkách výběrového řízení si zadavatel vyhradil možnost zrušení zadávacího řízení bez udání důvodu, a to v bodě 7.5. Ale pak se ho musíme ptát proč tak neučinil resp. Rada města, když jak odbornice na veřejné zakázky, tak i kontrolní výbor to doporučili jako jedinou variantu řešení nastalé situace. Tj. špatného nastavení hodnocení výběru, že výběrové řízení nebylo zadáváno transparentně. Dle zadávací dokumentace k výběrovému řízení nabídky měly být hodnoceny vedle Nabídkové ceny dalšími dvěma vágními kritérii Předchozí zkušenosti ze stejného nebo podobného zařízení a Podnikatelský záměr. Teprve až z hodnocení nabídek z Pomocné tabulky pro hodnocení jednotlivých členů komise patrno, jak budou číselně nevyjádřitelná kritéria hodnocena. Např., že Podnikatelský záměr bude hodnocen dalšími pěti podkritérii - 1.Popis aktivit pro sportovní veřejnost, 2.Popis aktivit pro nesportovní veřejnost a děti, 3. Rozvoj aktivit pro ASVČR, 4. Specifikace a spolupráce se základní a mateřskou školou, místními sdružení a spolky, 5. Využití bytové jednotky. Uchazeči tudíž nemohli ve svých nabídkách doložit skutečnosti k jejich ohodnocení, protože ve výzvě ani v zadávací dokumentaci výše uvedená podkritéria nebyly zveřejněny.

Pan starosta ani neumí počítat, do výběrové komise jmenoval 15 a ne 12 hodnotitelů.

No to je k smíchu, pan starosta píše, jak nakonec hodnotitelé z opozice způsobili, že nezvítězila jeho dcera. Účelově stále pomíjí, že bylo špatně nastaveno zadávací řízení a pak komise hodnotila podle špatných „not“. Proč si starosta na toto nechal udělat stanovisko a pak ho ani nezveřejní, ale hlavně nezohlední ve svém chování???

Píše, že hodnotitelé podepsali prohlášení o mlčenlivosti a nepodjatosti. Sám to nedodržuje a rozebírá kdo jak hlasoval!!!

K konstatování: „Vládnoucí uskupení panu Šenfeldovi a ostatním nic neupírá, p. Šenfeld na pracovní schůzky zastupitelů, kde může spoluutvářet rozhodnutí, nechodí a pak hraje divadélka na zasedáních Zastupitelstva města. Smutné je především to, že když jsme zastupitele z řad opozice přizvali k rozhodování, tak to dopadlo s výběrovým řízením tak, jak je již popsáno. Ano byla to moje chyba a jejich politika nesnášenlivosti v toto případě zvítězila. Obávám se, že jim o spolupráci nikdy nešlo.“
Je možné si udělat úsudek, potvrzuje, když píše o vládnoucím uskupení, že tomu tak je. Na schůzku nás zvou pouze týden před jednáním veřejného zasedání zastupitelstva a tam oznamují, jak se rozhodli a pokud chceme diskutovat, abychom si to odbyli právě na pracovním zasedání a na veřejném zasedání byl klid. K žádnému rozhodování nás nepřizvali, ať klidně starosta řekne několik případů, kdy nás přizvali k rozhodnutí. Rozhodli, že budou prodávat bytový fond, bez nás. Navýšili skokově nájemné bytů (o 20%), bez nás. Realizovali kamerový systém, bez nás. Navýšili stav pracovníků na úřadě o dva, bez nás!!!
V minulosti starosta se mnou vždy konzultoval termíny jednání pracovních porad a veřejných zasedání, abych se mohl pokud možno všech zúčastnit. Stávající starosta to neudělal téměř za tři roky ani jednou……

Tak a poslední poznámka ke střetu zájmů. Můžeme si položit otázku, kdo asi může mít lepší výchozí pozici při sestavování podnikatelského záměru? Ano, dcera starosty může mít blížeji ke všem informacím….
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Powered by Kunena fórum