Hlášení – 23. týden 2018

 

V současnosti probíhá ve městě a obcích výměna lamp pouličního osvětlení za úsporná LED světla. Prosíme naše spoluobčany, kterým po výměně svítidel svítí přímo do oken, aby se radnici ozvali k přesměrování lamp.

Český svaz žen Hoštka, Město Hoštka a SDH Malešov pořádají Velešickou pouť, která se koná v sobotu 9. 6. 2018 ve Velešicích již od 9:00 hod., kdy v kostele sv. Antonína Paduánského začíná poutní mše a požehnání cyklistům, motoristům a jejich strojům. Poté program pokračuje až do poledních hodin. Můžete se těšit na dílničky, na kolo štěstí a různé soutěže, posezení s hudbou, prodejní stánky, občerstvení a další. Pro děti bude např. v 11:00 hod. vyrábět SDH Malešov zábavnou pěnu.

V sobotu 16. 6. se uskuteční běh pro všechny generace se startem v 9:00 hod. v hošteckém sportareálu s možností účasti dětí od 0-6 let na vzdálenost 300 m, 7-11 let na 1 km, 12-15 let na 1,7 km a 16-99 let na 6,5 km s možností výběru trasy dle individuálních dispozic. Účastníci se mohou hlásit u R. Riegera na tel. 416 814 114 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V sobotu 16. 6. se můžete těšit na Letní hoštecké slavnosti připravené na počest 100. letého výročí vzniku naší republiky. V rámci slavností vystoupí např. flašinetář, sokolníci, retro silová akrobacie FAKU, kejklíř, rytíři, Kabát revival. Pro děti bude k dispozici 3D střelnice. Večer se můžete těšit na Ohňovou show a taneční zábavu.

Velmi děkujeme těm spoluobčanům, kteří již zaslali nebo na radnici přinesli odpovědní dotazník pro Almanach Kořeny. Dotazník sbírá vzpomínky pamětníků z Hoštky, Kochovic, Malešova i Velešic a může být odevzdáván až do konce června 2018. V případě potřeby ho můžete doplnit i o další stránky podle množství vašich vzpomínek. Na příběhy z vyprávění rodičů, prarodičů, příbuzných a přátel mohou samozřejmě zavzpomínat i mladší generace a dalšími vzpomínkami tak radniční almanach obohatit.

Na radnici můžete podepisovat petici „Bezpečný most v Roudnici n/L“ za zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů na roudnickém mostě přes Labe a petici „Voda je život“ za navrácení vody a vodovodní infrastruktury do rukou státu a měst z rukou zahraničních vlastníků vyvádějících zisky za vodu do ciziny.

V posledních utkáních jarního kola fotbalových přeborů se v pátek 8. 6. v 17:30 hod. postaví hoštecká stará garda výběru Litoměřicka a v sobotu 9. 6. se v 10:00 hod. střetnou naši starší žáci s celkem Roudnice B.

Kočičí domov Sluníčko z Dobříně nabízí v rámci prevence 100,- Kč příspěvek na kastraci vaší kočky nebo kocoura. Více informací získáte na tel.: 607245648 a 720752882.

Od soboty 2. 6. až do neděle 10. 6. 2018 jste zváni do skleníku zahrady zámku Libochovice na prodejní výstavu kaktusů a sukulentů. Výstava probíhá od 9:00 do 17:00 hod.

Praha: 24.4.2018, Číslo jednací:   051864/2018/KUSK, Vyřizuje:  Bc. Miloslava Lukácsová, 1. 715 Značka: ZDR/Luk

Vážený pane starosto,

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, přijal dne 18. 4. 2018 pod čj. 051864/2018/KUSK, Vaši žádost o stanovisko ohledně poskytování zubní pohotovosti společností BREG s.r.o. občanům města Hoštka a zároveň dotaz, zda může být občanům odmítáno pohotovostní ošetření.

Péče akutní, neodkladná je plně hrazena ze zdravotního pojištění, a to i v případech, kdy by zdravotnické zařízení nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta.

Povinností lékaře je vždy nabídnout pacientovi ošetření, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, kdy u těchto výkonů je nepřípustná jakákoliv úhrada pacientem, tj. lékař nesmí po pacientovi požadovat žádný doplatek. Výkony v rámci pohotovostí služby jsou vždy hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, pouze je nutné z pozice pacienta či zákonného zástupce v souladu s § 16a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provést úhradu regulačního poplatku ve výši 90 Kč za využití pohotovostní služby. Jakákoli další úhrada je v rozporu s § 11 odst. 1 písm. d) téhož zákona, jež deklaruje, že pojištěnec má právo na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu.

Jak již bylo uvedeno výše, zákon připouští poskytovateli zdravotních služeb pouze možnost nabídnout pacientovi ošetření s použitím nestandartních materiálů, a to až po seznámení pacienta se standardním - hrazeným - ošetřením.

V souvislosti s výše uvedeným dále sdělujeme, že § 29 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, deklaruje právo pacienta na svobodnou volbu lékaře a zároveň § 48 odst. 3 výše uvedeného zákona, poskytovatel zdravotních služeb nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče, mimo jiné jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči. Kastování pacientů dle skutečnosti, zda za ně obec platí či neplatí „příspěvek" (účelové dotace na krytí nákladů spojených s provozováním zubní pohotovosti) je diskriminační a v plném rozsahu protizákonná.

Budete-li potřebovat upřesňující informace, jsme Vám k dispozici.

S pozdravem

Bc. Miloslava Lukácsová

odborný referent Odboru zdravotnictví

Původní dokument v PDF