Vážený pane starosto, z pověření vedoucího oddělení dopravní obslužnosti Ing. Jakuba Jeřábka Vám k Vašemu podnětu po analýze jízdních řádů a oběhů autobusů v dané provozní oblasti sdělujeme následující stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství KÚÚK:

Vyhodnocení ankety - Dopravní značení a umístění retardérů v Kochovicích, najdete - pdf  ZDE