Město Hoštka znakNa modrém štítě je bílý kostel s červenou sedlovou střechou, nad níž se zvedá šestihranná věžička s okénkem a červenou stanovou střechou se zlatou makovicí. Na krajích kostelní střechy jsou zlaté kříže. Ve štítovém průčelí kostela při pravém okraji štítu je vimperkem vrcholící portál s otevřeným křídlem dveří, v boční stěně chrámu je vysoké gotické okno a při levém okraji štítu se ke kostelu připojuje jakási stavba s velkým oknem a kuželovou střechou s lucernou, stavba je opět stříbrná a střechy červené. Před kostelem stojí uprostřed postava sv.Otmara, kráčejícího k pravé straně v poutnickém rouše s kabelou v levici (měla by to být tykvovitá poutnická láhev) a poutnickou holí v pravici.

 

Město Hoštka vlajkaPrapor obce byl schválen a udělen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR Rozhodnutím č.41 ze dne 26.11.1999. Slavnostní udělení praporu se uskutečnilo v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 6.12.1999. Autorem návrhu praporu byl výtvarník Václav Novák.

 

Prapor má obvyklý poměr stran 2:3. Je dělen dvěma vodorovnými pruhy. Horní pruh je modrý, dolní zelený. Ve střední části je umístěno žluté slunce bez obličeje střídavě se šesti rovnými a šesti plamennými paprsky. Barvy praporu byly voleny tak, že korespondují s tinkturami obecního znaku, kde modrý štít má zelenou patu. Zároveň vyjadřují spolu se stylistikou neživotného, nadpřirozeného znamení slunce charakter úrodného kraje Polabí, kde obec leží a zemědělství je odpradávna hlavním zdrojem obživy místních obyvatel.