Adresáře Rozpočet a finance

Dokumenty

pdf SONO - Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2022

pdf SONO - Rozvaha sestavená k 31. 12. 2022

pdf SONO - Příloha ÚZ za rok 2022

pdf SONO - Audit 2022

pdf SONO - Návrh závěrečného účtu 2022

pdf SONO - rozpočet na rok 2023 - schválený Populární

pdf Rozpočet městy Hoštky na rok 2023 - schválený Populární

pdf Závěrečný účet města Hoštky za r. 2021 - schválený Populární

pdf Rozpočtový výhled - Město Hoštka na roky 2023-2024 - NÁVRH Populární

pdf Rozpočet města Hoštky na r. 2022 - rozpis Populární

pdf Rozpočtové opatření č.4/2021 města Hoštky - schválené Populární

pdf Rozpočet města Hoštky na r. 2022 - schválený Populární

pdf SONO - výhled rozpočtu 2023-2025 - schválený Populární

pdf Rozpočtové opatření č. 3/2021- schválené Populární

pdf Rozpočtové opatření č. 2/2021 - schválené Populární

pdf Závěrečný účet města Hoštka za rok 2020 - schválený Populární

pdf Rozpočtové opatření č. 1/2021 - schválené Populární