Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Odměny ředitele školy

Odměny ředitele školy 9 roků 2 měsíců zpět #927

 • rezident
 • Avatar uživatele rezident
 • Offline
 • Příspěvky: 2
 • Karma: 0
Dobrý den,
v posledním zápise z usnesení Rady města Hoštky jsem se dozvěděl, že byla schválena odměna řediteli místní školy. Chci se zeptat, za co tato odměna byla udělena? Škola je v rozkladu, dobří učitelé odchází jinam, náměty rodičů smeteny ze stolu, jídlo v jídelně katstrofa. Tak to je spíš než na odměnu na odvolání. Sám zde mám dítě, takže vím, o čem píši. Mezi rodiči se řeší, co s tím dál, tento stav je neudržitelný. Varianta dát dítě na jinou školu mě taky napadla, ale proč, mám školu v místě bydliště a kvůli tomu, že je někdo neschopný, já budu vozit děti 10 km mimo? Jsme daňoví poplatníci a znašich peněz funguje i tato škola, takže by se podle toho mělo jednat a hlavně v zájmu našich dětí!!!!!!!!!!
s pozdravem Rezident.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 9 roků 2 měsíců zpět #928

 • starostaMK
 • Avatar uživatele starostaMK
 • Offline
 • Příspěvky: 50
 • Obdržená poděkování 6
 • Karma: -1
Dobrý den,
dovolím si reagovat na příspěvek anonymního rezidenta či rezidentky, kterým chodí dítě do školy v Hoštce. Nechci polemizovat o tom, zda má nebo nemá ředitel ZŠ a MŠ nárok za odměnu. Spíše se snažím pochopit, kdy zmíněné problémy vznikly. Nemohu se zbavit dojmu, že většina problémů vznikla někdy po listopadu 2014 anebo se alespoň tak nějak vy eskalovala. Stížnosti na kvalitu jídla ve školní jídelně slyším již několik let. Naše OS má ve volebním programu mimo jiné i zlepšení stravování ve škole. Já osobně se zasadím o provedení takových opatření, aby od nového školního roku došlo k požadovanému zlepšení. Ono všechno má nějaký proces a jsem přesvědčen, že většina obyvatel Hoštky chápe, že vše co se neřešilo celé roky, se za pět měsíců vyřešit nedá. Zdánlivě jednoduché problémy nemusí mít jednoduchá řešení ve vztahu k normám a předpisům. Ve škole nám funguje školská rada, kde jsou tři zástupci města, tři zástupci školy a tři zástupci rodičů. Jsem pro konstruktivní dialog zainteresovaných stran a rád si vyslechnu náměty rodičů i učitelů. Na sociálních sítích to asi nevyřešíme. Proto bych vás chtěl touto cestou požádat o náměty, nejlépe na E-mail: <!-- e --><a href="mailto:starosta@hostka.cz]starosta@hostka.cz[/url]<!-- e -->
Milan Konfršt, starosta
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 9 roků 2 měsíců zpět #929

 • h.ostka
 • Avatar uživatele h.ostka
 • Offline
 • Příspěvky: 6
 • Karma: 0
Dobrý den,
rád bych reagoval na příspěvek Rezidenta a pana starosty.
Plně souhlasíme s celým příspěvkem. Škola je opravdu v rozkladu, na odchod se chystají další učitelé a ti zbývající půjdou také, pokud seženou místo v jiné škole.
Je zarážející, že místo řešení tohoto problému se na „tajné“ a rychle svolané Radě školy, jejíž výsledky jsou veřejnosti - rodičům utajeny, řeší zástupný problém – školní jídelna. Podle názoru mnohých rodičů se jídlo zlepšilo a je potřeba řešit hlavní problém – odchod dobrých, kvalifikovaných a oblíbených učitelů. Na třídních schůzkách jsme se přímo od p. učitelky dozvěděli, jaká je situace na škole. Neustálé terorizování učitelů, vyhrožování, donášení…v této atmosféře se opravdu nedá pracovat. To je hlavní důvod, proč učitelé odchází – ne že našli místo blíže svému bydlišti nebo že se budou věnovat podnikání či že jdou za lepším, jak je prezentováno vedením školy.
Pan starosta sice Rezidentovi odpověděl, ale na úplně něco jiného, než se ptal. Kde je odpověď na hlavní problémy??? Co s tím hodlá město jako zřizovatel školy dělat? Koho si myslíte, že do září seženete, aby učil naše děti?Zajímá to město, zastupitele? Opět se nic nestane, názory rodičů budou zameteny pod koberec? Jak již napsal Rezident, škola je placena také z peněz daňových poplatníků, tak by se podle toho měla chovat.
Uvědomuje si vedení města, jakou začíná mít tato škola pověst? Nikomu to nevadí? Máme dávat děti jinam, jak nám nespokojeným rodičům doporučuje pan ředitel?
Jednání (spíše nejednání) města je zarážející a nehorázné. Jednejte už konečně v zájmu rodičů a hlavně dětí, ne v rámci kamarádství mezi sebou navzájem.
Možná by nebylo od věci zeptat se nějakou formou rodičů, co si o škole a hlavně vedení myslí a vyvodit z toho důsledky.
Ono se to na Radě dobře hlasuje - bez toho, aby se zástupci, kteří jsou tam za rodiče - rodičů nejdříve zeptali a podle toho hlasovali.
A pane starosto, divíte se, že je i tento příspěvek anonymní? Důvod je prostý – o mstu na dětech asi nikdo nestojí.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 9 roků 2 měsíců zpět #930

 • Jáni
 • Avatar uživatele Jáni
 • Offline
 • Příspěvky: 3
 • Karma: 0
Dobrý den,
sice už moje děti ze zdejší ZŠ odešly (zaplať pánbůh), ale i tak se přidám do diskuze. Problémy, které až teď vyplouvají, jsou dlouhodobé. To, že školu řídí jistá paní s dcerou je veřejně známo. Kdo se jim znelíbí, toho vyštípají a ředitel jim to posvětí. Copak asi na něj maj??? Teď řeší celá Hoštka téma škola a jsem fakt zvědavá, jak to dopadne. Naštvanost rodičů je obrovská, co tak čtu i učitelé toho už mají plné zuby. Tak pane starosto, Milane, dokaž, že sis mou podporu ve volbách zasloužil!!!
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 9 roků 2 měsíců zpět #931

 • starostaMK
 • Avatar uživatele starostaMK
 • Offline
 • Příspěvky: 50
 • Obdržená poděkování 6
 • Karma: -1
Dobrý den
Na jednání školské rady jsem byl přizván a informoval jsem o mých zkušenostech se školní jídelnou. Jsem rád, že se jídlo dle názoru mnohých rodičů zlepšilo a není to zcela jistě taková katastrofa. Nicméně i tento „problém“ jsem si ověřil a učinili jsme opatření k dalšímu zlepšení a tímto problémem se již tedy nemusíme zaobírat. Zápis ze školské rady bude zveřejněn.
Jediný oficiální a relevantní materiál k fungování školy, který mám dnes v ruce, je Inspekční zpráva České školní inspekce z ledna roku 2014 a toto zpráva hodnotí jednotlivé oblasti činnosti školy vesměs pozitivně. Například:
[u:1y62c6s2]Ředitel školy splňuje předpoklady pro výkon činnosti ředitele. V oblasti řízení stanovil práva a povinnosti jmenovaných vedoucích pracovníků, pedagogů vykonávajících specializované činnosti a vedoucí metodických orgánů. Všechny kompetence spojené s řízením MŠ delegoval na vedoucí učitelku. Vzhledem k velikosti MŠ je její řízení realizováno zejména prostřednictvím každodenního kontaktu, informace si pravidelně učitelky předávají na společných poradách. Ředitel školy vymezil pravomoci pedagogické rady, která projednává zásadní otázky vztahující se k výchovně vzdělávacímu procesu a pedagogické dokumenty. Organizační a provozní záležitosti jsou předmětem jednání pravidelných porad. Koncepční záměry zdůrazňují záměry o školních vzdělávacích programech, udržení pozitivního klimatu a zajištění efektivně organizované vedení školy.
Intenzivně je rozvíjena spolupráce s rodiči, kteří se aktivně zapojují do akcí pořádaných školou. Tradičně pomáhají s organizací školního plesu, pracují ve školské radě a ve spolupráci s pedagogy se angažují v občanském sdružení ,,Hoštecké děti“, které organizuje mimoškolní aktivity a pro děti a žáky. Škola má pro své činnosti rozsáhlou podporu zřizovatele, jím uvolněné finanční prostředky umožňují zkvalitňovat podmínky a průběh vzdělávání. Školní senát spolupracuje s vedením školy, žáci mají možnost se vyjadřovat k hodnocení školy. V souvislosti s podporou zdravé výživy navrhují výběr jídel ve školní jídelně. Všechny návazné partnerské vztahy jsou pro školu přínosné a umožňují zvyšovat kvalitu vzdělávání.
Příznivé klima, pozitivní vzájemné vztahy a otevřená komunikace zvyšují úroveň sociální gramotnosti. V projektu ,,Hoštka“ žáci 8. A 9. Ročníků zpracovávají tematické práce, které veřejně prezentují.[/u:1y62c6s2]
…. a další. Kde se tedy stala chyba, co se tak dramaticky změnilo? Pojďme diskutovat o tomto materiálu, o jeho správnosti a objektivitě třeba i za přítomnosti školní inspekce. Rád budu diskutovat jednotlivě nebo ve skupině s těmi, kterým jde o dobré jméno naší školy, o kvalitní výuku a zlepšení personálních vztahů, s rodiči i učiteli.
Současné vedení města tato situace rozhodně nenechává klidným a bude jí řešit po důkladné analýze celé situace. Já osobně jsem se začal zabývat personální politikou školy. Proto jsem začal školu navštěvovat, abych poznal atmosféru a nálady. Nemám ve zvyku rozhodovat věci od stolu na základě anonymních udání a veřejných šuškand typu jedna paní povídala a všichni to vědí.
Jsem přesvědčen, že naše škola má stále ještě dobrou pověst a díky panu řediteli je jedna z nejmodernějších na okrese. Víte kolik času nad rámec pracovních povinností a na úkor osobních záležitostí stojí zpracování jedné dotace? A nebylo jich málo (zateplení školy, hřiště, tělocvična, kuchyně, technické vybavení učeben, atd). Nyní běží rozšíření školky a další počítačové vybavení. Nebo si myslíte, že je to samozřejmé a že tyto věci za něj někdo vyřídil? Pan ředitel osobně řídil, administroval a zajišťoval všechny tyto dotace na jednotlivé akce, lezl po lešení, kontroloval kvalitu prací a dozoroval stavby bez nároku na odměnu. Doporučuji zajít se podívat do jiných škol. V úterý jsem byl na setkání ředitelů škol a jejich zřizovatelů v Litoměřicích. Mám jeden malý postřeh, například školní senát mají jen Litoměřice, Terezín a Hoštka. V přesvědčení, že to nebude tak hrozné, mne utvrzuje zcela pozitivní zpráva školní inspekce z ledna 2014. I přes to, že bylo jednání školské rady „tajné“, tak se již ví, že se řešil zástupný problém. Zřejmě se tedy také ví, že se řešily i jiné záležitosti. Podle mne je jeden z hlavních problémů vynášení informací ze školy a jejich zveřejňování samotnými zaměstnanci školy. Toto by netoleroval žádný ze zaměstnavatelů a u nás v Hoštce se z toho stal jakýsi lidový folklór. Pověst školy vytváříme my všichni, a proto mne zaráží, dokonce je trestuhodné, že někteří zaměstnanci školy řeší své problémy na veřejnosti nebo s rodiči na třídní schůzce raději než s vedením školy nebo s jejím zřizovatelem. Uvědomují si, že právě oni mají lví podíl na pověsti a mediálním obraze školy? Předpokládám, že si také uvědomují, že se na všechny zaměstnance vztahuje zákoník práce, který tuto oblast řeší, stejně jako pracovní řád školy. Dále je naprosto hanebné do těchto problémů zatahovat děti, toho by se dobrý pedagog nebo rodič neměl nikdy dopustit. Někteří svojí anonymitu schovávají za obavy o osud jejich dětí. Já si velice dobře pamatuji doby, kdy v minulém století před rokem 1989 moji vrstevníci nesměli studovat na středních či vysokých školách, a režim s vedoucí úlohou strany se mstil rodičům na jejich dětech. Mnohdy stejní lidé nám dnes chtějí kázat o spravedlnosti a morálce. Musel bych se odstěhovat někam daleko na východ, kdybych se měl na něčem takovém podílet.
Omlouvám se, ale na anonymní články již nebudu reagovat, pro mne je to ztráta času. Zavolat, napsat nebo mne navštívit může samozřejmě kdokoliv ze spoluobčanů, rodičů i učitelů.
Milan Konfršt, starosta
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 9 roků 2 měsíců zpět #932

 • Jáni
 • Avatar uživatele Jáni
 • Offline
 • Příspěvky: 3
 • Karma: 0
Také odpověď.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Powered by Kunena fórum