Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Odměny ředitele školy

Odměny ředitele školy 7 roků 7 měsíců zpět #945

 • Hošťák
 • Avatar uživatele Hošťák
 • Offline
 • Příspěvky: 2
 • Karma: 0
Dobrý den paní učitelko,
jaké to je být středem lží? Nic příjemného že? Tak je prosím sama nešiřte a bude všem lépe.
Sama mám vysoké vzdělání a nepotřebuji mít někoho ve škole, abych se dozvěděla co chci. Mimo dětí, kterým jsem naštěstí vysvětlila, jak je špatné řešit problémy tímto způsobem.
Navíc se nenavážím do dětí, jak opět chcete někomu vnutit, ale do vás dospělých, kteří jste rozjeli toto divadlo.
Doufám, že škola nebo obec udělá dotazník a že každý kdo má problém, napíše konkrétní věci a ne ty drby, které cíleně vypouští asi někdo blízký škole nebo že by přímo zaměstnanec? Mějte krásný víkend a pište si sem co chcete, každý rozumný člověk pochopí, že nic není černé nebo bílé.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 7 roků 7 měsíců zpět #946

 • kristyna
 • Avatar uživatele kristyna
 • Offline
 • Příspěvky: 3
 • Karma: 0
Á Hošťák (Hošťačka):
V mém království se nikdo nebude smát!!! Zvolal král a internímu facebooku byl konec... <!-- s:mrgreen: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" title="Mr Green" /><!-- s:mrgreen: -->
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 7 roků 7 měsíců zpět #947

 • Hrušková G.
 • Avatar uživatele Hrušková G.
 • Offline
 • Příspěvky: 3
 • Karma: 0
For Kristyna:
very good and concise <!-- s:D --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_e_biggrin.gif" alt=":D" title="Velmi šťastný" /><!-- s:D -->
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 7 roků 7 měsíců zpět #948

 • kristyna
 • Avatar uživatele kristyna
 • Offline
 • Příspěvky: 3
 • Karma: 0
Tak trochu obsáhleji a lidověji: Kdopak je asi oním "vynašečem inforamcí" za školy? Pan učitel zatím oficiální výpověď nepodal. Kdo z vás ví, že jedna paní učitelka měla problém i v předchozím zaměstnání a druhá paní učitelka má malé děti a končí kvůli úspoře času na dojíždění? Paní Hošťačko, jak říká pan starosta, vynášení informací je trestuhodné a nestrpěl by ho žádný zaměsnavatel. Pamatujte, že na to pamatuje i zákoník práce <!-- s:twisted: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif" alt=":twisted:" title="Zvrácený" /><!-- s:twisted: -->
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 7 roků 7 měsíců zpět #949

 • h.ostka
 • Avatar uživatele h.ostka
 • Offline
 • Příspěvky: 6
 • Karma: 0
Dobrý den,
přečetl jsem příspěvek od Hošťáka- myslím, že nikdo nemá právo navážet se do dětí, nazývat někoho anorektičkou a házet na učitele špínu. Kdo jste, že tak vše přesně víte? To si asi každý lehce domyslí...
Příspěvek plný urážek opravdu svědčí o vysokém vzdělání pisatelky. Proč se nepodepíšete, když máte zaručené informace?
A jak psal p. starosta a Kristyna- vynášení informací zaměstnancem školy je trestné!
Hezký zbytek neděle.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 7 roků 7 měsíců zpět #950

 • Gabriela
 • Avatar uživatele Gabriela
 • Offline
 • Příspěvky: 5
 • Karma: 0
Dobrý den,
nedá mi to a musím reagovat na p?ísp?vky zde nov? uvedené. Na za?átek bych cht?la konstatovat, že má osoba není ovlivn?na nikým /ani Gabrielou Hruškovou/a jednám sama za sebe.
Nikdo z nás v p?ísp?vcích neurážel nikoho a neší?il drby. Toto je fórum m?sta a každý má zde právo, vyslovit sv?j názor, když jinak to nejde.
A dle mého naše názory a obavy co bude dál, nejsou drby. Odpov?di, že u?itelé odchází kv?li bydlišti, Praze a nezvolení do ?ela školy je smutné. Protože já rodi? zase vím jiné informace a nemusím být vzd?laná na nejvyšší úrovni, abych si to nezjistila. Kde je tedy pravda. Smutné je i to, že Hoš?ák dle mého obhajuje své nebo ni?í koryto a né zájem d?tí. Vždy? na naší škole se st?ídají každý rok u?itelé, d?ti mají pokaždé n?koho jiného, musejí si zvykat na n?j a on na n?. Když už kone?n? zjistí nový u?itel/ka/ kdo jaký je, tak v zá?í už nenastoupí a je zde n?kdo nový a kole?ko se opakuje.
Každý vyu?ující má své metody a naše d?ti a samoz?ejm? i nový u?itel/ka/ si musejí zvyknout a najít spole?nou cestu. Jenomže, když d?ti si hledají tu cestu každý rok, jak to pak vypadá? To asi každý víme, že.
Já osobn? nezpochyb?uji našeho p. ?editele. Jako vyu?ující má u žák? respekt a žáci si i z jeho hodin odnesou poznatky. Bohužel má asi tolik starostí a papírování okolo, že nejspíš již mu nezbývá ?as na to, aby se zajímal o vnit?ní stránku školy/žáky, vyu?ující/.
Ješt? bych zmínila p?ísp?vek, kde bylo uvedeno, že pí. Hrušková, cht?la býti ?editelkou naší školy a když jí to nevyšlo odchází.
Velmi m? to rozesmálo. To je opravdu argument nad argumenty. Neslyšela jsem n?kde, že by se d?lalo výb?rové ?ízení na nového ?editele. A nebo Hoš?ák tím myslel, že by paní u?itelka jako cht?la sesadit našeho ?editele z tr?nu a vládnout? A není to tak, že n?kdo m?l spíš strach, že by opravdu jednou mohla být ?editelkou a vše na této škole by bylo jinak a proto za?alo to špin?ní a urážení?
A jestli n?kdo z vyu?ujících studuje i nadále, je p?eci super, že se cht?jí vzd?lávat. Myslím, že není jediná, kdo p?i zam?stnání na této škole studoval a bylo to n?kdy špatn??
Když to shrnu, nejde o to, jestli se v jídeln? va?í tak nebo onak, nejde o to jestli uklíze?ky spl?ují svou práci, ale jde o to, že na této škole nevydrží skoro žádný nový vyu?ující a letošní rok dokonce ani stávající vyu?ující. Nad tím bych si p?ála, aby se vedení školy a m?sta pozastavilo.
Kdysi mnozí z nás cinkali klí?i, aby svrhli vládu a nastala zde demokracie. Demokracie proto, abychom mohli vyslovit sv?j názor ve?ejn? a nebáli se následk?.
Dnes, lidé se bojí ?íkat své názory, pod p?ísp?vky se nepodepisují a obhajoba je ta, bojím se aby se nemstili, aby si nezasedli na mé dít? ve škole atd.. Kde to jsme? Jestliže takhle budeme postupovat i nadále, zbude nám jen ml?et a schovávat se.
A já osobn? nevidím nic špatného na tom, jestli diskutuji zde nebo na sociálních sítích, protože bohužel jinak se to ?ešit nedá. Také jsem chodila na rady, byla jsem zástupcem dcery t?ídy a moc dob?e si pamatuji, když jsem na n?co upozornila, jak mi bylo odpov?zeno.
M?li bychom se nau?it p?ijímat názory jiných a vyslechnout je a snažit se ?ešit a né kolem sebe kopat a tvrdit si jen tu svou pravdu.
P?íjemný den
Gabriela S.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Powered by Kunena fórum