Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Odměny ředitele školy

Odměny ředitele školy 7 roků 7 měsíců zpět #957

 • zdeněk k
 • Avatar uživatele zdeněk k
 • Offline
 • Příspěvky: 3
 • Karma: 0
Vážení, lidé jsou různí,ale pomluvy, intriky, zloba,nepřejícnost,mamon,krkavosta a závist.Některým lidm je i toto málo a odchody učitelů s tím nemají vůbec co dělat.Řiditel školy je výborný učiel se zájmem o školu a děti i v mimo pracovní době kdy spousta z nás na všechno z vysoka s... Propírání nějakých odměn na této diskzi no fuj!!!Se školou mám společné to, že do této školy chodili moje děti a teď vnoučata, která učil a všetraně vychovával i nynější pan řiditel Rýgl. Já si ho nesmírně vážím a děkuju mu zato, podporuji ho i v dalším působení ve škole doufám jako řiditel.
Lidi prosím - neposlouchejte drby závistivců a použijte trochu svůj vlastní úsudek a zkušenost se školou panem ředitelem a podpořte ho. Přeji všem hezký den Zdeněk K
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 7 roků 7 měsíců zpět #958

 • h.ostka
 • Avatar uživatele h.ostka
 • Offline
 • Příspěvky: 6
 • Karma: 0
Dobrý večer všem,
moc nerozumím tomu, co nám chtěl pan Zdeněk sdělit.
Kolik by muselo být panu řediteli,kdyby učil děti a teď i vnoučata pana pisatele <!-- s:-) --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_e_smile.gif" alt=":-)" title="Úsměv" /><!-- s:-) -->?
Já bych naopak napsal aby lidé podpořili na zastupitelstvu v pondělí své učitele,kteří odcházejí kvůli vztahům na pracovišti,kvůli vedení školy.
To také řekli veřejně před panem starostou a četl jsem to i na FB profilu p.uč.Hruškové.
S pozdravem Hostka
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 7 roků 7 měsíců zpět #959

 • Vendula Bláhová
 • Avatar uživatele Vendula Bláhová
 • Offline
 • Příspěvky: 6
 • Karma: 0
Dobrý den všem,
ano p?ij?te podpo?it naši školu a sou?asné vedení školy, pana ?editele a paní Hubalovou na ve?ejné zasedání v pond?lí 29.6. od 18h na velkém sále.
Poj?te si poslechnout pravé d?vody, co pan ?editel a vedení vlastn? tak špatného a nezákonného zam?stnanc?m d?lá, že se celá v?c ?eší náhle za velké podpory opozice viz.Návrh programu zastupitelstva bod 7.5 a7.6(zvláštní to náhoda, že asi d?lá tedy špatn? i místostarostu:- a že se tak výrazn? po t?ch letech zhoršil zrovna te?).


Chápu n?které maminky, že jsou nervozní, jde o vaše i moje d?ti, z r?zných stran to na nás n?kdo valí - nenásiln?, ?i násiln?. O to je to horší, jakým zp?sobem se celý "problém" ?eší.Bohužel m? to vlastn? už v Hoštce ani moc nep?ekvapuje, je to tady zase bu? modré nebo ?ervené, pa? ?ervená nikdy nezr?žoví a je jedno jaké následky pro Hoštku a jméno školy toto má.

Je to ostuda, že jsou do toho zatahováni d?ti a to i ?leny práv? u?itelského sboru, že poslouchají a m?žou si ?íst nepodložené informace, snižující váhu u?itel? a vedení školy a ?ásti zam?stnanc?(kte?í jsou také rodi?e d?tí na škole), informace které n?kdo možná cílen? vynáší z pracovišt? a jak bylo n?kolikrát zde napsáno je to nezákonné i když je n?kdo ve výpov?dní dob?.
Nenechte za sebe mluvit pár maminek(by? to v jádru asi myslí dob?e, ale n?které z nich nemají d?ti ani v naší školce a se školou nemají žádnou spojitost, zkušenost, neznají celý personál, pouze naslouchají logicky jen tomu, co jim kdo musel ?íci).Pro? asi nežádá starosta(který dle Hošt.ka mluvil s u?iteli a doufám, že se všemi zam?stnanci, protože nejen pro u?itele je vedoucí pracovník) o odvolání ?editele, ale opozice? Asi nepadl, žádný zákonný d?vod a nebo pot?ebuje ?as, aby se celá v?c prošet?ila ?ádn?, jak si každý zam?stnanec zaslouží(jak u?itelka, která odchází, tak ?editel školy).
Otev?ete o?i a myslete svou hlavou, a? už jste byl žákem, rodi?em a nebo prarodi?em, pod?ízeným nebo nad?ízeným.
Ur?it? je co zlepšovat, tak jako všude.Ale a? se ?eší konkrétní podložený zákonný problém a má konkrétní ?ešení.Nenechte se vtáhnout do politického víru a osobních rozbroj?. Škole a vedení a hlavn? Hoštce p?eji a? je to brzo pry? a m?žeme se t?šit na další školní rok.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 7 roků 7 měsíců zpět #960

 • Eduard Hruška
 • Avatar uživatele Eduard Hruška
 • Offline
 • Příspěvky: 1
 • Karma: 0
Vážená paní Bláhová,
celou dobu se bráním jakkoliv komentovat tuto diskuzi, protože se domnívám, že moje příspěvky či příspěvky mojí ženy nebudou z pochopitelných důvodů vnímány nestraně a zcela zbytečně povedou k dalším emotivním výlevům. Činím tak opravdu velmi nerad, ale váš komentář mě k tomu prostě donutil. Hned na začátku zde veřejně prohlašuji, že žádný z předchozích anonymních příspěvků není dílem mým, ani mojí manželky (přesto je to stálou cílenou lží a pomluvou některých zainteresovaných). Veřejně zde dávám povolení administrátorovi těchto stránek o srovnání mé IP adresy s ostatními či k dalšímu případnému šetření, které by potvrdilo, že nejsme autory žádného z anonymních příspěvků. Pod své příspěvky a komentáře jsem se vždy v minulosti dokázal podepsat a budu tak činit i nadále, protože si za svými názory jednoduše stojím. K řediteli školy se zde nebudu veřejně vyjadřovat, protože jsem mu to slíbil (zhruba před 6 týdny) při našem osobním setkání. Nebudu se zde dokonce vyjadřovat ani k celé kauze, z důvodů uvedených v první větě mého příspěvku. Rád bych zde ovšem reagoval na váš příspěvek. Hluboce mě uráží vaše komentáře o vynášení informací ze školy zaměstnacem, který je ve výpovědní lhůtě a o cíleném ovlivňování žáků školy. Přestože jste nenašla odvahu jmenovat, poprávu se domívám, že tím myslíte mojí manželku. Předpokládám, že máte pro svá tvrzení jednoznačné důkazy a nejedná se pouze o tlumočení drbů a vaše stupidní konstrukce? Pokud tomu tak není, pasujete se do stejné role, jako ostatní hoštecké drbny a je mi vás v podstatě líto. V předešlém vašem příspěvku jste uvedla úsměvnou poznámku, že jste vedoucí pracovník. Tak jako takový jistě víte, že byste vše měla hodnotit co možná nejvíce objektivně. Bydlíte od nás cca 50 metrů a tak bych očekával, než začnete někoho veřejně obviňovat, že se příjdete zeptat na argumenty toho, koho zde plameně pranýřujete. Chápu, že by jste se mohla dozvědět jiné informace, než které máte hluboce usazeny ve své hlavě. Jak jsem již psal, nebudu zde nikoho obhajovat, ani obviňovat. Vám si jen velice pokorně dovolím doporučit, zeptejte se na názory všech pedagogů včetně těch, kteří na zdejší škole již nepracují (jen ti mohou bez předsudků a zlé vůle hodnotit situaci na škole). Jistě se shodneme na tom, že to budou ty nejobjektivnější informace o vnitřním klima na zdejší škole. Poslední věc kterou si dovolím komentovat jsou vaše narážky na opozici. Ing. Perna byl jediným zastupitelem (a není mojí vinou, že zrovna opozičním - ti koaliční o problému také dobře vědí), který celý problém nezametá cíleně pod koberec. Není zřejmě náhodou, že se na něj obyvatelé Hoštky s důvěrou obracejí, možná i proto dostal nejvíce hlasů v posledních dvou volbách a lidé mu prostě věří. A teď mě již prosím omluvte, přestože moje žena není vedoucí pracovník (jen podotýkám, že i několikrát veřejně prohlásila, že na zdejší škole jím nechtěla a nikdy nechce být) jdu se jí s láskou věnovat, protože jí nesaháte ani po kotníky. Hruška Eduard
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 7 roků 7 měsíců zpět #961

 • Vendula Bláhová
 • Avatar uživatele Vendula Bláhová
 • Offline
 • Příspěvky: 6
 • Karma: 0
Vážený sousede, je mi líto, že jste nevyužil těch pár metrů, jak píšete a neudělal jste to správné gesto právě Vy. Každopádně k urážkám, které na mé jméno píšete se nebudu vyjadřovat.
Není to můj styl jednání a neporovnávám kotníky ani výšku vzdělání. Ze školy odchází přece více učitelů(nemusel jste si to vztahovat hned jen na svou ženu:-) a škola je v rozkladu, proto se toto fórum otevřelo. Já bych to shrnula, že svůj názor nikomu nevnucuji. Podávám i jiný pohled na věc.
Nikde jsem neslyšela a nečetla, že by se problém řešil otevřenou diskusí učitelé x vedení školy x zřizovatel(město), tak jak by to správně mělo být.Pokud by pak měl pocit někdo, že se něco zametá pod stůl, jsou jiné nápravné řešení(ostatní členové zastupitelstva, školní inspekce?. Jen se to tady prostě vzalo obráceně <!-- s:-) --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_e_smile.gif" alt=":-)" title="Úsměv" /><!-- s:-) --> Těším se na pondělí, kdy konečně veřejně a oficiálně uslyšíme zákonný a věcný důvod k požadavku na odvolání vedení školy a místostarosty.
Věřím, že až se potkáme osobně, bude prostor ještě o celé věci promluvit a vztahy obrousit.
Pěkný zbytek večera.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 7 roků 7 měsíců zpět #962

 • senfeldj
 • Avatar uživatele senfeldj
 • Offline
 • Příspěvky: 75
 • Obdržená poděkování 5
 • Karma: 0
Vůbec se nedivím, že paní Bláhová Vendula DiS. hájí svého lídra z kandidátky z Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst. Tomu se říká střet zájmů. A také se nedivím, protože vehementně obhajovala vládnoucí koalici Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst s uskupením Společná budoucnost. Kdyby tak nedělala, musela by přiznat svou osudovou chybu. Chybu v tom, že nepodpořila Ing. Pernu do vedení města, ač získal nejvíce hlasů (406), její lídr Rieger Radovan Mgr. 279 hlasů. Ona sama jen 151 hlasů.
Parlamentní politiku, tj. hru na vládnoucí koalici a opozici vnesla právě uskupení Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst s volebním uskupením Společná budoucnost.
Pokud by byla ochotna si paní Bláhová vyslechnout pravé důvody toho, co pan ředitel dělá špatně, tak již tak dávno učinila. Bohužel stejně tak si je nevyslechla většina jejích kolegů z „vládnoucí koalice“. Dokonce „hrdinně“ odmítli se s rodiči a některými učiteli vůbec bavit. To když potřebovali hlasy ve volbách, tak někteří osobně obcházeli domácnosti s žádostí o hlasy a nyní, když jejich voliči chtějí řešení krizové situace ve škole, tak se odvděčují nekomunikací.
Pro paní Bláhovou tvrdá data, v letošním školním roce končí 5 učitelů. Tohle číslo nemusí být konečné. Za posledních 7 let skončilo 21 učitelů. Sedmáci mají v pořadí šestého třídního. Čtvrťáci mají třetího třídního.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Powered by Kunena fórum