Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Odměny ředitele školy

Odměny ředitele školy 8 roků 3 měsíců zpět #951

 • Lenka
 • Avatar uživatele Lenka
 • Offline
 • Příspěvky: 1
 • Karma: 0
Dobrý večer,
zajímalo by nás, zda někdo z vedení města odpoví alespoň na některé otázky. Četla jsem, že pan starosta nechce odpovídat na anonymy-i když slušně napsané, ale je tu i několik podepsaných příspěvků.
Fórum je pro lidi, navíc hodně čtené a proto je jasné, že nás zajímá, jak vše dopadne a zda se něco vyřeší?
Hezký víkend, Lenka
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 8 roků 3 měsíců zpět #952

 • Lukas
 • Avatar uživatele Lukas
 • Offline
 • Příspěvky: 1
 • Karma: 0
Dobrý den,
sleduji toto fórum od začátku a v této sitaci už jsem se rozhodl napsat další názor. Nejsem ovlivněný nikým a ničím, ale tato situace, to co zde čtu a to co slyším od učitelů a rodičů mě silně znepokojuje. Mám na škole vnoučata a to co se děje už asi přerostlo veškeré meze. Pokud s tím zřizovatel a obec nic neudělá, jsme nejem my rozhodnuti přizvat média, zástupce kraje a školní inspekci.
Řešení existuje, to víme všichni a nechcete se snad dočkat toho, že vše vyústí v celorebublikovou ostudu našeho města.
S pozdravem Lukáš
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 8 roků 3 měsíců zpět #953

 • Vendula Bláhová
 • Avatar uživatele Vendula Bláhová
 • Offline
 • Příspěvky: 6
 • Karma: 0
Dobrý den, ráda bych p?edem napsala, že nepíši jako snacha paní Bláhové(jak pravd?podobn? bude n?kdo zde komentovat), ale jako rodi? dít?te, které prošlo školkou a nyní je na naší ZŠ a dále mim?a, které doufám bude také zde studovat.Také chci psát jako vedoucí pracovník. Je úžasné, jak díky dnešním nástroj?m lze ší?it zprávy, které se nám hodí. Já a plno lidí kolem m? nechápe, jakým zp?sobem se zvolilo ?ešení problému, který n?kdo vnímá velice intenzivn?, n?kdo mén?,?ást nechápe. Nikde jsem se nedo?etla, co tak hrozného pan ?editel zam?stnanc?m d?lá, že ho chce n?kdo odvolat. Porušil hrub? zákon? Ano odvolejme ho. Neporušil, tak si ?ekn?me jak si stojí ve svých funkcí ?EDITEL=manager - velice úsp?šný, získává dotace a máme velice výborn? vybavenou školu a školku(by? pár rodi??m je to stále málo - skv?lé - máte možnost dát škole t?eba sponzorský dar a podpo?it nejen své dít?, ale i ostatní žáky), u?itel- co jsem slyšela od jeho žák?, mladších i starších - je p?ísný, nau?í a je s ním prý sranda(což m? mile p?ekvapuje-mn? p?ijde p?ísný), v kabelovce vidím, že d?ti podporuje ke sportu, dobrovoln? a zdarma se angažuje v plno aktivitách pro lidi a m?sto- to je p?eci skv?lé, takový vzor já chci pro své d?ti, personalista- pokud vím tak lidi stále odchází, ze všech firem a ze státních organizací. Jaké nástroje má personalista ve školství -zvýšení platu? Asi ne, když jsou tabulkové mzdy a daný rozpo?et.P?emíst?ní na jinou pracovní pozici?Asi ne, když má u?itel daný obor,vzd?lání(n?co jiného je, když nemá dosta?ující vzd?lání) Takže zbývá pracovat s lidmi, motivovat je. Zdá se to lehké, ale tém?? ženský kolektiv je velice komplikovaný - víme, co my ženy ob?as ve sme?ce dokážeme. Pokud je toto jeho prokazateln? slabá stránka k t?m ostatním kladným, jak se zde píše, tak se zam?stnavatel má zam??it na jeho ?ádné proškolení v personalistice.Pane starosto?
Žádám vedení školy, aby hlavn? nerezignovalo a bojovalo za všechny rodi?e, které je podporují, by? nepíší eseje jako já, ?i "protistrana" <!-- s:-) --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_e_smile.gif" alt=":-)" title="Úsm?v" /><!-- s:-) -->. Protože vým?na vedení, pokud mají jen jednu slabinu ze t?í, nad?lá více škody než nesmyslné zve?ejn?ní,snaha o ostudu v televizi nebo kontrolu kraje, jak nám zde n?kdo nabízí. Je mi líto, že je n?kolik u?itel? nespokojených, ur?it? je to nep?íjemné.U?itel je jist? v našem stát? nedocen?ný druh a já smekám, že na ty d?ti v dnešní dob? máte sílu. Otázka je, jakým zp?sobem se snažíte komunikovat a ?ešit problémy s protistranou. Bez diskuze dvou stran s konkrétními problémy, se moc v?cí nevy?eší.Opravdu byly všichni nespokojení tak otev?eni a konzultovali problémy, nebo se to prost? te? hodí a ventiluje.Náš ?editel na m? p?sobí jako muž, který dokáže na sob? zapracovat a pokud je toto problém, tak se s ním za podpory svého vedení popere. K té mé tchýni - absolutn? rodin? d?v??uji, p?edevším když je ve školství desítky let a zažila n?kolik ?editel?. Pokud ona stojí za vedením s ostatními u?iteli, stojím za ní já a na vedení si d?lám sv?j názor z komunikace se školou.Ur?it? je neustále co zlepšovat, ale to co se nyní d?je v Hoštce a n?kdo chystá pálit ?arod?jnice, to už mi p?ijde moc. Berte toto jako m?j názor, nikomu ho nevnucuji, ale m?la jsem pot?ebu ozvat se i za jiné rodi?e.PS: A fakt na m? ?í?a nic nemá:-) M?jte se krásn? a držím palce, a? se toto brzo stopne a ?eší se rychle a konkrétn?.P?kný den všem.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 8 roků 3 měsíců zpět #954

 • h.ostka
 • Avatar uživatele h.ostka
 • Offline
 • Příspěvky: 6
 • Karma: 0
Vážená paní Bláhová,
z Vašeho příspěvku je zřejmé ,že o situaci ve škole nic nevíte.
Hezký den.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 8 roků 3 měsíců zpět #955

 • Vendula Bláhová
 • Avatar uživatele Vendula Bláhová
 • Offline
 • Příspěvky: 6
 • Karma: 0
Vážený tajný pane, paní hostko, to nechám na každém čtenáři, ať si utvoří vlastní názor.
Pěkný zbytek dne.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 8 roků 3 měsíců zpět #956

 • Zdenek Havlíček
 • Avatar uživatele Zdenek Havlíček
 • Offline
 • Příspěvky: 1
 • Karma: 0
Přeji dobrý den všem čtenářům,
začnu tím, jak jsem se o tomto fóru dozvěděl. Byl jsem nakoupit v místním obchodě, kde jsem se stal svědkem hádky dvou dam. Tématem této hádky byly právě články tohoto fóra. Takže jsem nelenil a toto fórum jsem objevil. Ještě je potřeba zmínit, že s místní školou nemám nic společného, dokonce nemám ani v Hoštce trvalé bydliště, ale zdržuji se zde a třeba Vám všem nestranný pohled trochu pomůže.
Vycházím pouze ze zde udaných informací a názorů. Ať už je pravda na kterékoliv straně, nebylo by nejjednodušším a nejčistším řešením, aby si pan starosta pohovořil s místními pedagogy a také s nespokojenými rodiči? Dozví se vše přímo a tváří tvář a ne řešit věci, že jedna "bába povídala". Pokud by se problémy potvrdily je třeba rychlého jednání, příkladem může být odvolání ministra školství p. Chládka za šikanování podřízených. Pokud se problémy nepotvrdí, měl by se zřizovatel za ředitele postavit a to veřejně.
Tím by se tato diskuze uzavřela a lidé se přestanou hádat i mezi sebou.
Hlavní je, aby vedení radnice zaujalo veřejně stanovisko k této situaci (jako zřizovatel je za školu právně odpovědný) a nedošlo k tomu, že se budou zvát média či kontrolní orgány, jak píší příspěvky výše, to nepomůže nikomu.
Jen bych ještě rád doplnil paní nebo slečnu Vendulu Bláhovou, která popisuje kompetence vedoucího pracovníka. A to je vyvození osobní odpovědnosti.
Krásné úterý přeje Zdenek Havlíček.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Powered by Kunena fórum