Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Odměny ředitele školy

Odměny ředitele školy 8 roků 5 měsíců zpět #978

 • Avatar uživatele
Dobrý den,

tohle vlákno je poměrně velké, přesto bych chtěl vědět, jestli se vůbec kdy řešilo, ať již na zastupitelstvu nebo na Radě města, že se může pan ředitel ocitnout ve střetu zájmů? V zápisech, které jsou na stránkách Hoštky, č. 6 + 13/2015 se píše, že se hlasovalo o odměnách řediteli školy, a že členové rady hlasovali pro. Všichni.

P. ředitel, jakkoliv může být schopným manažerem, může v této věci hlasovat i přestože je zároveň místostarostou a členem rady města? To hlasuje nebo rozhoduje vlastně o sobě. Je to vůbec zákonné, pokud chcete, přípustné? Nikde jsem nečet, že by se hlasování zdržel, proto se ptám.

Na záznam se podívám, ale moc si od toho neslibuju. Nemohl jsem se zúčastnit kvůli práci minulého zastupitelstva, a tohohle mimořádného už vůbec ne (kvůli době začátku - proč byla ta hodina tak daná, pořád nikdo nevysvětlil).

A protože se evidentně NIC NEŘEŠÍ, ohledně vedení školy, doufám, že tohle zastupitelstvo skončí dřív, než vůbec začalo. Jste všichni, co v koalici táhnete za jeden provaz, výsměchem všem občanům, pokud se k situaci ve škole stavíte takhle.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 8 roků 5 měsíců zpět #979

 • starostaMK
 • Avatar uživatele starostaMK
 • Offline
 • Příspěvky: 50
 • Obdržená poděkování 6
 • Karma: -1
Dobrý den,
Dovolte mi shrnout fakta kolem Školské rady, všechna tato fakta již byla zveřejněna a jsou v zápisech ZM nebo v usnesení RM. V roce 2003 získala škola samostatnou právní subjektivitu a v roce 2005 byl sepsán volební řád ŠR. Tento schválila RM na svém zasedání č. 33/2005, bod usnesení I, odst. 1. Volební řád odpovídal znění Školského zákona. Jediným problém byl ten, že volební řád připodepsal ředitel školy a ne zřizovatel. Podle právní analýzy však toto nemůže být důvodem pro zneplatnění voleb ŠR. Musel by to posoudit až soud, ale protože k tomuto neexistuje žádná judikatura, tak se soud ještě takovouto stížností nezabýval, a z největší pravděpodobností ani zabývat nebude. Volby dle tohoto volebního řádu byly uskutečněny třikrát bez jakýchkoliv stížností. Naposledy v roce 2014. V letošním roce byl vydán nový Volební řád ŠR pouze s několika drobnými úpravami, který je podepsán zřizovatelem. Proč nebyla ŠR odvolána? Protože zákon říká, že by se na odvolání volených členů musela usnést většina voličů, zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků. Tři členy ŠR, jmenovaných zřizovatelem, jmenovalo minulé vedení radnice v červnu 2014 a dnes zpochybňuje toto své rozhodnutí a usnesení. V obou případech jsme neshledali žádný důvod pro naše případné protiprávní rozhodnutí v případě odvolání volených členů RM nebo změnu usnesení minulého vedení radnice. Pouze připomenu, že letos v doplňujících volbách budou zvoleni čtyři ze šesti volených členů a po rezignaci bude jmenován jeden ze tří členů jmenovaných zřizovatelem, to znamená obměnu pěti členů ŠR z devíti.

Co se ve škole změnilo? Nebudu opakovat to, co jsem již napsal v minulém článku hodnotícím průběh ZM č. 4/2015, ale uvedu pouze hlavní změny. Rozdělení směny uklízeček, přijmutí nové hospodářky, pět učitelů odešlo a z toho dvě nespokojené učitelky, jmenování nové zástupkyně ředitele a nové ředitelky MŠ, nastoupili čtyři učitelé, pedagogičtí pracovníci na pedagogické radě zvolili dva své zástupce do ŠR, proběhlo školení personálu kuchyně a zřizovatel zřídil Komisi pro záležitosti školství, což je v pravomoci Rady města. Všechny tyto informace již byly zveřejněny. Jsou to poměrně významné změny, a abychom zjistili, jak jsou úspěšné, musí škola začít nejdříve fungovat. K tomu jí musíme dát čas a také klid na práci učitelům i žákům, protože o ně nám všem jde přece nejvíce.

Proč nebyl neschválen po hodině jednání program ZM? K bodu 2) programu – Řešení situace v ZŠ a MŠ v Hoštce ve školním roce 2015/2016. ZM nemůže řešit něco, co ještě nenastalo, když nezačal ani školní rok. Ti co svolali zasedání v mimořádném termínu, ani nenaznačili, o čem chtějí jednat, natož aby dodali nějaké materiály, tak jak jim to ukládá jednací řád ZM. Pan Šenfeld tvrdil, že to není povinnost ze zákona o obcích, ale je to povinnost dle Jednacího řádu ZM. V zákoně o obcích je napsáno v § 96 Zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce. Tento bod jsme vzhledem k výše uvedenému viděli jako zcela nekonkrétní, zmatečný a neopodstatněný. K bodu 3) – žádost o řešení dluhů na nájemném. Tento bod byl požadován v okamžiku, kdy bylo z výsledků zřejmé, že aktivní dluhy k 30.6. poklesly o 58 tis. Kč (13 %). To byl pouze podpůrný problém, abychom nejednali jen o škole. K bodu 4) - ustavení pracovní komise zastupitelstva města pro řešení situace v ZŠ a MŠ Hoštka včetně personálního obsazení a stanovení jejích pravomocí a 5) Volba členů komise. Pan Perna řekl, že vnímá komisi jen jako pracovní orgán. Já jsem navrhl všem zastupitelům jmenování pětičlenné komise, kde jsem navrhl sebe jako předsedu, Mgr. Drožovou a novou zástupkyni ředitele Mgr. Ratajovou jako členky komise s tím, že jsem požádal opozici o ještě jednoho člena komise. Pan Perna odpověděl, že opozice chce dvě místa v komisi. Upozornil jsem na to, že Mgr. Drožová je v navržena do komise za nespokojenou část učitelů a po dotazu, zda chtějí opravdu dvě zbývající místa, jsem odpověď již nedostal a přišla žádost na svolání ZM. Dále mi účast v komisi přislíbila ředitelka MŠ paní Mgr. Lucie Straková. Místo čtvrtého člena bylo stále volné a opozice mohla jeho jméno navrhnout, což bylo zapsáno také v usnesení RM, která zřídila Komisi pro záležitosti školství a jmenovala předsedu a tři členy komise což je v naprostém souladu s pravomocemi RM dle zákona o obcích. Proč RM zvolila právě takovéto složení Komise pro záležitosti školství? Na ZM 4/2015, když byla jedna z učitelek přímo dotázána, co se tedy ve škole děje, tak odpověděla, že jsou to vnitřní záležitosti školy. To znamená, že tato komise bude řešit hlavně vnitřní záležitosti školy, pracovní prostředí a vztahy na pracovišti, tak aby pracovní prostředí a atmosféra ve škole byly klidné a příznivé pro učitele a pro naše děti. Namísto navrhnutí čtvrtého člena komise opozice požádala o svolání ZM v mimořádném termínu v době prázdnin (dokonce i parlamentních) a dovolených. Chtěla ustavit komisi, dát jí pravomoci a volit její členy (což je v přímém rozporu se zákonem o obcích), opět bez toho, že by alespoň naznačila, čím by se komise měla zabývat a případně dala seznam kandidátů. Program ZM č. 5/2015, které se konalo na žádost sedmi zastupitelů v mimořádném termínu, jsme neschválili pro zcela nejasný bod 2) a neopodstatněný bod 3). V případě bodů 4) a 5) byly tyto body v přímém rozporu se zákonem o obcích 128/2000 Sb.

Co se týče pana ředitele ZŠ a MŠ a místostarosty v jedné osobě, tak zde mohu říci, že pan ředitel si je zcela vědom toho, že při hlasování o všech záležitostech školy by mohl být ve střetu zájmů. To znamená, že když se v RM hlasuje o záležitostech školy, tak se vždy zdrží hlasování. V zápise RM 6 + 13/2015 jsem tuto skutečnost opomněl uvést. Od té doby jsou již zápisy a záznamy o hlasování pana ředitele v pořádku. Odměny všech pracovníků školy jdou z rozpočtu školy. RM nestanovuje ani výši odměny ředitele, ta je dána výpočtem na základě směrnice, odvíjí se od odměn ostatních pedagogických pracovníků.

Trestní oznámení na konkrétní dítě? Škola oznámila poškození fasády, policie přijela, nafotila a přijela na obec za vlastníkem budovy. Škola a MěÚ nahlásily poškození majetku, což je naše povinnost, s policií jsme nic nesepisovali a ani nepodepsali. Stížnost byla zavedena policií jako oznámení na neznámého pachatele, aby to policie mohla vyšetřovat. Osobně jsem hovořil s vedoucím oddělení policie ve Štětí. Při vyšetřování mohl kdokoliv z dotazovaných občanů uvést nějaké jméno. Škola ani město do spisu nevidí a policie nám k průběhu vyšetřování nic nesdělí, ani kdo byl v této záležitosti dotazován. Navíc ten kdo je seznámen se spisem a vyšetřováním má povinnost mlčenlivosti. Takže nechápu, jak se pan Šenfeld mohl dozvědět, že bylo podáno trestní oznámení právě na Hrušku mladšího. Navíc je to zcela evidentní lež. A takovýmito účelovými výmysly se má zabývat zasedání Zastupitelstva města? Kdyby to pan poslanec nezveřejnil, tak ani nikdo nevěděl, že tento případ je spojován s nějakou konkrétní osobou. Asi to byl záměr, hodný bulvárního časopisu, s cílem plivnout jedovatou slinu a ovlivnit veřejné mínění. Navíc mi den po poškození fasády volal starosta z Vrbice a upozornil mě, ať si zkontrolujeme fasády, že u nich došlo k poškození fasád a on to bude hlásit. Takže vyšetřování bylo širší a někdo nějaké jméno mohl uvést. Případ byl odložen pro nezjištění konkrétní osoby.
Milan Konfršt, starosta města
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 8 roků 5 měsíců zpět #980

 • senfeldj
 • Avatar uživatele senfeldj
 • Offline
 • Příspěvky: 75
 • Obdržená poděkování 5
 • Karma: 0
Zdravím všechny, kteří budou číst tyto řádky.
Bohužel na výroky pana starosty se musí reagovat. Problém školské rady je hlavně ten, že nebyla zvolena přesně tak, jak ukládá zákon. Byly vysloveny pochybnosti a já jsem vnímal na veřejném zasedání na sále Radnice, že většinově je vůle (vůle zastupitelů byla určitě většinová), aby celá školská rada byla zvolena znovu. To aby byly pro budoucnost vyloučeny všechny pochybnosti o její legitimitě. Tady není potřeba judikatura. Také byla nespokojenost s prací školské rady, když se spálí anketa učitelů, kde dokonce některé anketní lístky byly podepsané!?!? Anketu dětí vynechávám. Jestliže za minulý školní rok odešlo 5 učitelů a není jasné, jestli nebyli ještě další. Další je, jestli za posledních 7 let odešlo 21 učitelů, to je nepříjemná záležitost pro naši školu. Jestli sedmáci měli v pořadí šestého třídního. Jestli třeťáci třetího třídního, jestli čtvrťáci měli třetího, tak to je záležitost, která nesvědčí o dobré práci i školské rady.
Proč nebyla ŠR odvolána? Zákon sice říká, že by se na odvolání volených členů musela usnést většina voličů, zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků, ale proč se neučinily aktivní kroky k zabezpečení usnesení většiny voličů, zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků? Ale byla tu ještě jedna cesta, mohli se požádat stávající členové zpochybňované školské rady, aby podali rezignaci. Neznám člověka, který by takové výzvě nevyhověl a mohla být celá školská rada zvolena nově a byl klid.

Ve škole se podle mne nezměnilo téměř nic (rozdělení směn uklízeček je nevýznamná změna spadající do pravomocí ředitele), místo učitelů s praxí nastoupili noví, kteří podle mne jen tak nemohou nahradit dlouholeté zkušené učitele.

Proč nebyl neschválen po hodině jednání program ZM? Bod byl Řešení situace v ZŠ a MŠ v Hoštce ve školním roce 2015/2016. Naším cílem bylo Radě města, resp. vládnoucí koalici připomenout, že nebyl splněn úkol z minulého zasedání zastupitelstva, tj. zvolit novou školskou radu. Připomenout, že není možné se alibisticky vymlouvat na zákon, když vůle většiny zastupitelů byla nově personálně naplnit školskou radu. Ano tvrdím, že zákon neukládá těm, co požádají o svolání zasedání zastupitelstva předkládat materiály. Ta povinnost je na Radě města. My jako opozice nemáme přístup k materiálům, nebo ho máme velmi ztížený. Zákon nezná mimořádné zasedání. Každopádně vždy před veřejným zasedáním pan starosta svolává pracovní poradu zastupitelů s cílem probrat body na jednání zastupitelstva. Kdyby o to stál, tak učinil, ale celá koalice nestála o diskusi a tak si připravili zavádějící a nepravdivou argumentaci proč nechtějí jednat. Proč nechtějí diskutovat s opozicí a občany ač ve volbách slibovali otevřenou radnici……..
Co se týká Komise pro záležitosti školství, Rada ji ustanovila bez konzultace s námi, jen nám oznámili, že si můžeme dát jednoho našeho zástupce. To jasně naznačili, že s námi nechtějí nic řešit. Přece jsme se mohli pobavit o statutu komise, jaká bude její náplň, pravomoce. Komu bude podléhat. Kolik lidí bude zastoupeno, jací lidé to budou atp.
To vše jsme chtěli řešit na zastupitelstvu. Je jedno, kdy se zastupitelstvo koná, když je důležitá věc, tak i v době prázdnin. Ale zastupitelstvo svolal starosta až po prázdninách. Takže nesvolala opozice, ale pan starosta dle zákona i když z mého pohledu na hraně zákona z pohledu termínu.
Volba komise zastupitelstva není v rozporu se zákonem, zastupitelstvo tak nezasahuje do výlučné pravomoci Rady města. Ale i kdyby tak bylo, mohli jsme jednat. Nám šlo o to dát tomu všemu větší váhu, režim a řád. Takhle to bude tak, že jen naoko se přijalo řešení, ale to podle všeho k ničemu nepovede. Jen úřad pro úřad a vše bude ve starých kolejích.

K žádosti o řešení dluhů na nájemném. Podle starosty: „Tento bod byl požadován v okamžiku, kdy bylo z výsledků zřejmé, že aktivní dluhy k 30.6. poklesly o 58 tis. Kč (13 %). To byl pouze podpůrný problém, abychom nejednali jen o škole.“
Pan starosta použil jedno číslo vytržené z kontextu (46:30 záznamu). V zápisu z rady města
Za působení nového pana starosty narostly dluhy na nájemného bytů města:
Nárůst akt. dluhů 11/14 – 7/15 o 85.111 Kč
Nárůst pasivních dluhů o 29.029 Kč
Technické služby zůstaly zhruba stejné
Celkem nárůst dluhů absolutně o 114 tis. Kč

Co se týká střetu zájmů pana ředitele, tak jsem na to upozorňoval již na ustavujícím zasedání zastupitelstva. Dokáže si někdo představit, že na Radě města bude někdo hlasovat proti panu řediteli? Vždyť při nějakém dalším hlasování by to mohl vrátit. To že sám nehlasuje nic neřeší, chybná je jeho účast. Může ovlivňovat záležitosti ve svůj prospěch. To jiní, o kterých se rozhoduje, tuto výhodu nemají. Rada schvaluje odměnu pana ředitele i když podle směrnice. Podle mne pan ředitel tu odměnu může, ale i nemusí dostat. Jako argument nemůže být použito, že odměny všech pracovníků školy jdou z rozpočtu školy, takže vlastně o nic nejde!

K trestnímu oznámení. Nebylo to v bodu programu zastupitelstva. Informace jsem se dozvěděl od manželů Hruškových, kteří byli vyzváni, aby spolu se synem se dostavili na policii k podání vysvětlení. Já jsem chtěl vědět, kdo podal trestní oznámení. Na zasedání byli evidentně nepřipravení. Pan ředitel podle svých slov trestní oznámení nepodal. Pan starosta se kroutil a až na další výzvu paní Hruškové padlo jméno pan Müller (45:20 záznamu). My víme jak to chodí, podá se trestní oznámení na neznámého pachatele a policie se ptá, jestli nevědí o někom kdo měl podobné sklony nebo problémy. Jak se hodí výmluva na mlčenlivost. Nedokáží se pochlapit a říci bylo to tak a tak. A jinak vrabci na střeše si cvrdlikají kdo to udělal.
Každopádně se můžete podívat na průběh zasedání https://www.youtube.com/watch?v=OhRy6OceO2g&app=desktop

Josef Šenfeld
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 8 roků 5 měsíců zpět #981

 • Dagmar V.
 • Avatar uživatele Dagmar V.
 • Offline
 • Příspěvky: 1
 • Karma: 0
Dobrý den,

tak kdo tady lže? Starosta, ředitel nebo snad učitelky?

Chodím pravidelně na třídní schůzky už 12 let (2 děti) a nikdy! se na třídních schůzkách žádné volby do školské rady nekonaly!!!

Dagmar.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 8 roků 5 měsíců zpět #982

 • starostaMK
 • Avatar uživatele starostaMK
 • Offline
 • Příspěvky: 50
 • Obdržená poděkování 6
 • Karma: -1
Dobrý den Vážení spoluobčané,
Pan poslanec napsal opět mnoho slov s cílem demagogicky zkreslit, překroutit a stále dokola omílat již vyřčené. Snaží se nám i Vám vnutit, že vůle určité části občanů a zastupitelů je vůlí většiny občanů a zastupitelů (vůlí všeho lidu). Přání bývá otcem myšlenky. Pan zastupitel veřejně lže, když tvrdí, že Rada města nesplnila úkol ZM, zvolit novou školskou radu a rovněž lže, když tvrdí, že vůlí většiny zastupitelů bylo nově personálně naplnit ŠR. A tak bych mohl pokračovat dále. Jsem přesvědčen, že Vás již nebaví číst dlouhé statě, kde se spousta věcí opakuje. Budu tedy stručnější a k záležitostem školy se dnes na Fóru vyjádřím naposledy.

Podle vyjádření legislativního specialisty na školství byla Školská rada zvolena zcela legitimně a podle platného volebního řádu. Pokud na to má někdo jiný názor, tak to musí dát k soudu. Dnešní opozice v době jejich vládnutí významně přispěla k situaci ve škole svojí nečinností a nezájmem. Potvrdili ředitele ve funkci bez výběrového řízení (2012). Volby do ŠR proběhly bez jejich povšimnutí a dokonce jmenovali členy za zřizovatele, které dnes zpochybňují (2014). Dnes jsou nespokojení s prací ŠR, která za jejich vlády pracovala vzorně. Učitelé odcházeli a přicházeli (mám analýzu od roku 2003) a problémy byly dle různých tvrzení dlouhodobé. Minimálně jeden člen bývalé RM (p. Drož) měl informace takzvaně z první ruky. Jak je tedy možné, že si toho dnešní opozice za 4 roky jejich vládnutí nevšimla? Prostě je škola ani trochu nezajímala stejně jako řada jiných věcí. Procitli až po prohraných volbách a snaží se dělat problémy z věcí, které fungovali před i za jejich vládnutí, a které také nechávali plynout bez povšimnutí. Například Kabelová televize, Zpravodaj, naskladněné recyklovatelné materiály na štětském kopci…. Snaží se udělat kauzu ze všeho, co jim přijde pod ruku s cílem zaměstnat nás a nenechat nás v klidu pracovat na investičních, dotačních, rozvojových a sociálních programech pro obec a pro Vás naše spoluobčany. Když dochází témata, tak je dobrá i škola. Dnes po čtyřech letech jejich nezájmu by chtěli dělat politické dohody, řešit školu, dělat tam pořádek a hrát si na spasitele. Na to měli čtyři roky! Dnes si dělají ze školy především politické kolbiště bez ohledu na Vaše děti a všechny zaměstnance. Již jednou jsem všechny zastupitele žádal a vyzíval, aby nechali školu pracovat a nesnažili se vměšovat do záležitostí školy ani uvnitř a ani vně. Za měsíc či za dva můžeme vyhodnotit, jak se projevily všechny změny a jak nám škola funguje. Touto cestou je o to žádám ještě jednou. Škola potřebuje především klid na práci a výuku.
Vážení spoluobčané, pokud budete mít zájem, tak se nebráním osobnímu rozhovoru k jakémukoliv tématu, stačí zavolat nebo napsat.
Milan Konfršt, starosta města
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 8 roků 5 měsíců zpět #983

 • senfeldj
 • Avatar uživatele senfeldj
 • Offline
 • Příspěvky: 75
 • Obdržená poděkování 5
 • Karma: 0
Zdravím všechny co budou číst tyto řádky.
Nebudu reagovat na invektivy. Každý ať si udělá svůj úsudek.
Jak je to s vůlí určité části občanů a všech zastupitelů je možné se podívat na záznam z veřejného zasedání zastupitelstva č. 4 ze dne 29.6.: https://www.youtube.com/watch?v=i_GTW4q0X7A
Odkazuji na úplný závěr. V zápise je uvedeno:
„Ing. Drož podal návrh na druhé usnesení:
7.7.2: ZM po projednání odvolává školskou radu a ukládá řediteli ZŠ a MŠ vypsat termín řádných voleb nové školské rady a s výsledkem seznámit ZM v termínu do 30.9.2015.
Po upozornění, že ZM o tomto nemůže takto hlasovat, bylo usnesení modifikováno. Jde mi o to, aby vznikla nová školská rada a nebyly pouze doplňující volby, řekl Ing Drož.

7.7.2: ZM ukládá RM zabývat se možností odvolání Školské rady a vypsání nových voleb v termínu do 30.9.2015.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 , proti: 0 , zdržel se: 2 , usnesení bylo přijato, Mgr Rieger se zdržel hlasování“

I nadále tvrdím, že Rada města nesplnila svůj úkol.
Vyjádření legislativního specialisty na školství k volbě Školské jsme nedostali k dispozici. Ostatně podobně pan starosta argumentoval i v jiných případech a nikdy nic nedoložil. Vždy to bylo jen tvrzení bez jasného důkazu. Specialista pokud reaguje, tak je to na základě podkladu, který je mu předložen. My nevíme, co jako podklad ke svému tvrzení obdržel.
Pokud pan starosta tvrdí, že z naší strany byl nezájem a nečinnost, měl by to doložit. Každopádně za našeho působení jsme nezaznamenali výrazné stížnosti rodičů a učitelů. Za našeho působení se například nepálily ankety učitelů. Ano některé problémy jsou dlouhodobější, vše má svůj vývoj. A právě za působení nové koalice to vyvrcholilo. Třeba vyvrcholilo i díky neochotě vedení města komunikovat s nespokojenými rodiči a učiteli. Vše zaznělo na uvedeném veřejném zasedání.
Pan starosta se vůbec nevyjádřil k:
Za působení nového pana starosty narostly dluhy na nájemného bytů města:
Nárůst akt. dluhů 11/14 – 7/15 o 85.111 Kč
Nárůst pasivních dluhů o 29.029 Kč
Technické služby zůstaly zhruba stejné
Celkem nárůst dluhů absolutně o 114 tis. Kč
Podle prohlášení pana starosty bychom měli držet ústa a krok. Všechny problémy chce zamést pod koberec tím, že jsme je vlastně způsobili my. To je úsměvné. Pokud problémy jsou, tak by se měli řešit.
Každopádně vše posoudí občané a věřím, že již nepodlehnou Konfrštovým osobním prosbám o hlasy naslepo.
J. Šenfeld
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Powered by Kunena fórum