Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Odměny ředitele školy

Odměny ředitele školy 8 roků 9 měsíců zpět #969

 • Vendula Bláhová
 • Avatar uživatele Vendula Bláhová
 • Offline
 • Příspěvky: 6
 • Karma: 0
Za mě pár posledních slov na tomto foru, které bylo jediné místo, kde se prezentuji a již zde nebudu(nikomu jsem nevolala, nikoho neobcházela a nikomu nepředávala interní informace školy:
1.má dcera chodila několik let do školky(kde jsem byla velice spokojená a konkrétní problémy vždy řešila hned s paní učitelkou a ředitelkou) a nyní končí první třídu, kde se doufám aktivně podílím na komunikaci s paní učitelkou a pomocí pro školu
2.jsem zástupce rodičů 1.A a byla jsem účastna setkání zástupců rodičů, školy a města, kde se řešily konkrétní problémy a padaly konkrétní řešení, data, zadání úkolů pro řešení(žádné zametání pod stůl).
3. s panem ředitelem a paní Hubalovou, s paní ředitelkou školky(bývalou) jsem byla v kontaktu při řešení sponzorských darů, problémů, které jsem chtěla řešit, při nabídkách činností pro děti
4.paní Bláhová je dlouholetou učitelkou družiny,učitelkou a zástupcem odborové organizace,setkává se každý den s rodiči,dětmi a všemi zaměstnanci školy, zažila několik ředitelů školy, zašila za udávaných 7 let důvody proč se zaměstnanci mění,je dlouholetým zastupitel v našem městě, angažuje se veřejně v aktivitách pro děti a město. Nepotřebuji slyšet od ní pikantnosti, ale rozhodně důvěřuji jejímu rozhodnutí v tomto případě rozhodně stát za vedením školy. A doufám, že důvěru má u všech, kteří ji znají a kteří ji každé volební období znovu volí.
5.pravda jistě je, že atmosféra na škole není dobrá pro naše děti. Otázkou je z jakého skutečného důvodu,jakým způsobem se to řeší a zda je to zákonný důvod odvolání vedení školy.
6.přijďte si vyslechnout důvody atmosféry ve škole a prakticky již i ve městě, každý si pak udělejme závěr sám.
Pěkný víkend všem <!-- s:-) --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_e_smile.gif" alt=":-)" title="Úsměv" /><!-- s:-) -->
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 8 roků 8 měsíců zpět #970

 • starostaMK
 • Avatar uživatele starostaMK
 • Offline
 • Příspěvky: 50
 • Obdržená poděkování 6
 • Karma: -1
Vážení spoluobčané,
dne 29. 6. 2015 proběhlo zasedání Zastupitelstva města Hoštky (dále jen ZM), které mimo jiné projednávalo v bodu 7.7 Řešení krizové situace v ZŠ Hoštka - odvolání ředitele ZŠ v Hoštce Zasedání trvalo pět hodin a téměř tři hodiny z tohoto času se jednalo o škole. Protože problematika školy je vnímána občany Hoštky velmi citlivě, dovolím si nyní shrnout projednávaná fakta.

a) Pan I. Perna ve svém vystoupení v úvodu projednávání bodu 7.7 uvedl celou řadu paragrafů ze Zákoníku práce a Školského zákona (Zákoník práce: par.1 , odst. b, e, par. 29, paragraf 205, 232, par. 279, 280, Školský zákon: paragraf 10, odst. 3, par. 21, odst. 1 c, e), které mohou být použity pro odvolání ředitele školy. Neuvedl však žádná konkrétní pochybení konkrétních osob a tak nebylo možné jednat o odvolání vedení školy, natož udělat k tomuto bodu jakékoliv závěry.
Na jednání ZM zaznělo jediné konkrétní obvinění, avšak neprokázané, na neplnění povinností ve smyslu § 167 školského zákona, odst. 4 („Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady“), kdy ředitel údajně nezajistil v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Je velmi důležité zde zdůraznit, že se jednalo o kritiku voleb organizovaných v posledním roce fungování minulého vedení obce.
Navíc, podle právní analýzy vyplývá, že zástupci pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků ve Školské radě (dále jen ŠR) byli zvoleni dle platného Volebního řádu na pedagogické radě a v době třídních schůzek 24. dubna 2014. Rada města (dále jen RM) považuje tuto volbu za legitimní. Tři zástupci zřizovatele byli jmenováni zřizovatelem 30. června 2014. Jmenovací dekrety, které Ing. Perna na jednání ZM požadoval, nebyly zřizovatelem (starostou města byl v té době Ing. Perna) vystaveny, tudíž nemohou být ani předloženy.
RM je přesvědčena, že ŠR pracuje a řeší problémy aktivně. Jeden člen ŠR, který odstoupil na vlastní žádost, bude jmenován zřizovatelem do 15. září 2015. S kandidátem budou seznámeni všichni zastupitelé do konce srpna 2015.

b) Dále na zasedání ZM bylo poukazováno, že se ŠR dostatečně nezabývala anketou mezi žáky a učiteli a její projednání nebylo v zápise ze ŠR. RM vzala na vědomí stanovisko předsedy ŠR k jednání ŠR zejména při vyhodnocení ankety mezi žáky a učiteli ZŠ:
Anketa nebyla vedena ŠR, jak bylo uváděno, na jejím zprostředkování se podílel pouze jeden člen z devítičlenné ŠR. Anketa byla vnímána jako nelegální především z důvodu jejího vedení mezi žáky bez souhlasu jejich zákonných zástupců a její druhá část zejména proto, že nebyl jasný okruh respondentů a nebyla známa anketní otázka. Tudíž se nedala ani relevantně vyhodnotit. Anketa nebyla vnímána jako skutečná anketa, ale jen jako pokračování anonymní mediální kampaně, která se rozběhla na Fóru města. ŠR se anketou zabývala pouze okrajově a nevyvodila z ní žádné závěry, proto nebyla uvedena ani v zápise ze ŠR.

c) Pánové I. Perna a Šenfeld na zasedání ZM společně zdůrazňovali, že za posledních 7 let odešlo 21 učitelů, aniž by se jakkoliv zabývali důvody jejich odchodu. Z přehledně zpracované statistiky odchodu učitelů za posledních 7 let (viz níže) jasně vyplývají hlavní důvody odchodů učitelů z naší ZŠ a je možné si udělat vlastní závěry.
2009
1. pedagog- pracovní poměr ukončen dohodou- k 30. 4. 2009 / porušování pracovní kázně /
2. pedagog- pracovní poměr na dobu určitou- k 11. 6. 2009 / zkrácený úvazek… důchodkyně /
3. pedagog- pracovní poměr na dobu určitou- k 26. 6. 2009 / zkrácený úvazek /
4. pedagog- pracovní poměr ukončen dohodou na vlastní žádost- k 30. 6. 2009
5. pedagog- odchod do starobního důchodu- k 30. 6. 2009
2010
1. pedagog - pracovní poměr na dobu určitou- k 30.6.2010
2011
1. pedagog - prac. p. ukončen dohodou- na vlastní žádost- k 20.5.2011
2. pedagog – pracovní poměr ukončen ve zkušební době- k 10.6.2011 /po 3 týdnech - neuspokojivé pracovní výsledky/
3. pedagog - pracovní poměr na dobu určitou- k 30.6.2011
2012
1. pedagog – nástup na mateřskou dovolenou- 16.3.2012
2. pedagog - pracovní poměr na dobu určitou- k 29.6.2012
3. pedagog - výpověď /starobní důchod- k 31.3.2012/
2013
1. pedagog - prac. p. ukončen dohodou- na vlastní žádost- k 30.4.2013 /vítězka konkurzu na ředitele/
2. pedagog - prac. p. ukončen dohodou- na vlastní žádost- k 28.6.2013
3. pedagog - pracovní poměr na dobu určitou- k 28.6.2013 /neuspokojivé pracovní výsledky/
2014
- žádný pedagog neukončil pracovní poměr
2015 k 30.6.:
1. pedagog – prac. p. ukončen dohodou- na vlastní žádost
2. pedagog - prac. p. ukončen dohodou- na vlastní žádost
3. pedagog - prac. p. ukončen dohodou- na vlastní žádost
4. pedagog - pracovní poměr na dobu určitou
5. pedagog - pracovní poměr na dobu určitou
Podle statistiky školy je to dohromady 20 pedagogů od roku 2009.
Tři z pěti letos odcházejících učitelů mi sdělili, že vedení školy není důvodem jejich odchodu.
Pouze připomenu, že ze sedmi prověřovaných let čtyři roky řídilo obec minulé vedení, v jejímž čele byli pánové Perna, Šenfeld, Drož, Buřil a paní Šoltová.

d) Přehled kroků v kauze „Anonymní kampaň“.
Celá tato kampaň k situaci ve škole byla zahájena 25. dubna 2015 prvním anonymním příspěvkem na Fóru města. Z prvního příspěvku se dalo vyčíst pouze to, že odchází učitelé, jídlo v jídelně je katastrofa a že je někdo neschopný. Na tento příspěvek jsem reagoval 4. května a v závěru jsem vyzval zainteresované strany k jednání.

Dne 14. května se sešla na svém pravidelném jednání Školská rada, která se zabývala náměty rodičů i učitelů zprostředkovanými jednotlivými členy ŠR.
ŠR dala doporučení řediteli ZŠ a MŠ, které se týkalo následujících zcela konkrétních bodů.
1. Zajistit školení kuchařek školní kuchyně profesionální firmou s ohledem na současné trendy zdravé výživy.
2. Ustanovit 5 ti člennou stravovací komisi ze zájemců z řad zákonných zástupců dětí. Zájemci se mohou hlásit u předsedy Školské rady.
3. Zajistit nákup vysoušečů rukou schválených pro ZŠ. (zatím bude zakoupen jeden vysoušeč na zkoušku, musíme zjistit, zda současná elektroinstalace a jističe jsou dostačující pro napájení).
4. Doplnit odpadkové koše do kabinek na toaletách dívek.
5. Doplnit zásobníky toaletního papíru do každé kabinky na toaletách.
6. U vchodů do budovy školy umístit ceduli s upozorněním, že v případě špatného počasí (déšť, sníh) by měli návštěvníci použít návleky.
7. Upravit pracovní dobu uklízeček na dělenou tak, aby se úklid prováděl i v odpoledních hodinách.
8. Ve spolupráci s městem zahájit třídění odpadu již ve třídách do speciálních tašek k tomu určených dodaných městem a zpracovat systém následného shromažďování již vytříděného odpadu.
9. Určit pracovníka pro aktualizaci webových stránek školy včetně prezentace úspěchů, účasti na olympiádách, soutěžích a prezentace školního senátu atd. Byla určena nová hospodářka.
10. Zintenzivnit zapojení Školního senátu, jako demokraticky zvoleného mezistupně mezi žáky a vedením školy, do připomínkového procesu k fungování školy a školní jídelny.
11. Obsadit místo hospodářky zaměstnancem na poloviční úvazek.
12. Vypracovat rozbor fluktuace učitelů za posledních 5 let.
13. Jmenovat přípravný výbor pro doplňující volby Školské rady za uvolněné místo ze strany zákonných zástupců žáků.
Všechna tato doporučení byla splněna ve stanovených termínech.

e) Následovaly další anonymní příspěvky na Fóru města. Na tyto jsem reagoval 20. května a v závěru jsem opět vyzval k osobnímu jednání. Dne 11. června za mnou přišli zástupci nespokojených rodičů, kteří si s sebou přivedli tři učitelky a pana Ing. Pernu. Jednání vedli rodiče. Rodiče a učitelé odmítli jednat s ředitelem školy a vedoucí odborů, proto jsem je požádal, aby z jednání odešli.
Body, které byli předneseny jako kritika práce vedení školy:
1. atmosféra ve škole
2. poukázání na časté odchody učitelů, kterým není záměrně prodlužována smlouva,
3. na časté střídání třídních učitelů,
4. přijímání nezkušených učitelů,
5. nesprávné vyučování některých učitelů,
6. přijímání problémových žáků z jiných obcí, což je záležitost 3-4 roky stará.
Žádné konkrétní návrhy řešení nebyly předloženy.
Požadavky na rozpuštění Školské rady, odvolání vedení školy (zástupce ředitele a ředitele) se začaly ozývat až po jednání s rodiči a byly předmětem jednání Zastupitelstva města. Tyto kroky před prázdninami by zcela jistě vedly k další destabilizaci školy.

f) Zástupkyně ředitele oznámila rezignaci na člena ŠR na zasedání ŠR dne 11. 6. 2015 a následně rezignovala také na funkci zástupkyně ředitele před koncem školního roku pod tlakem rozbouřené atmosféry ve škole.

g) Na základě vypjaté situace ve škole a na ZM se RM rozhodla jmenovat Komisi Rady města pro záležitosti školství, ve které jsou tři členové z řad pedagogických pracovníků školy, kteří záležitostem školy rozumí a kteří znají poměry v místní škole. Komise RM pro záležitosti školství se bude zabývat pracovním prostředím a vztahy na pracovišti, nastavením procesů ve škole, vedením a řízením školy v širších souvislostech a dalšími záležitostmi souvisejícími se školstvím. Složení této komise je cíleně nastaveno tak, aby skutečným cílem byla stabilizace školy a ne lokální politikaření. RM jmenovala starostu města předsedou komise, první členkou komise za nespokojené pedagogy je Mgr. Drožová – koordinátorka školního vzdělávacího procesu, druhou je Mgr. Ratajová - nová zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ, třetí Mgr. Straková - nová ředitelka MŠ. Čtvrtého člena bude RM jmenovat v okamžiku, kdy se opoziční zastupitelé dohodnou na jeho jméně.

h) Na závěr mi dovolte vyslovit přesvědčení, že neklidnou situaci ve škole vyřešíme cílenými a především systémovými změnami v zájmu dlouhodobě udržitelného rozvoje školy a především v zájmu našich dětí a vnoučat, kteří chodí do naší ZŠ a MŠ. Naší prioritou je řešit problémy legálně a transparentně. Nastavíme takové kontrolní mechanizmy, aby vedení obce mělo zcela pravidelně přehled a všechny potřebné informace o dění ve škole.
Rada města již přijala usnesení, podle kterého vyčlení z bytového fondu města dva byty pro stabilizaci mladých a perspektivních učitelů. Já jdu však ve svých úvahách a záměrech ještě dále. Jedním z hlavních problémů je dlouhodobá fluktuace zejména mladých učitelů. Právě zde je třeba udělat zásadní systémovou změnu. Jsem totiž přesvědčen, že jsme schopni postavit učitelský dům pro čtyři rodiny za využití dostupné dotace. A jak věřím, bude to základní kámen pro dlouhodobou stabilizaci učitelů v našem městě. Povolání učitele je spíše posláním a bez dobrých učitelů spjatých s naším městem nebude nikdy možné zajistit to nejlepší vzdělání našim dětem.
Na základě výše uvedeného věřím, že situace okolo dění v naší škole povede k uklidnění a zastavení anonymního osočování. Jsem vždy připraven vyslechnout připomínky Vás, spoluobčanů a v případě konkrétních pochybení konkrétních osob také připraven jednat o rychlé nápravě.
Přeji Vám příjemné letní dny a zbytek prázdnin.
Milan Konfršt
starosta města
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 8 roků 8 měsíců zpět #971

 • senfeldj
 • Avatar uživatele senfeldj
 • Offline
 • Příspěvky: 75
 • Obdržená poděkování 5
 • Karma: 0
Zdravím všechny,
pan starosta ve svém obsáhlém příspěvku zmínil i mé jméno: "Pánové I. Perna a Šenfeld na zasedání ZM společně zdůrazňovali, že za posledních 7 let odešlo 21 učitelů, aniž by se jakkoliv zabývali důvody jejich odchodu. Z přehledně zpracované statistiky odchodu učitelů za posledních 7 let (viz níže) jasně vyplývají hlavní důvody odchodů učitelů z naší ZŠ a je možné si udělat vlastní závěry."
Jeho stanovisko je opět ryze účelové, ostatně jako vždy. Já se dlouho držel, abych nevstupoval do diskuse. Chtěl jsem slyšet rodiče a učitele. Ono když se někdo rozhodne veřejně vystoupit na takovém fóru, tak to již musí něco znamenat.
Já si dobře vybavuji pracovní poradu zastupitelů, jak se paní Podpěrová chlubila, jak některé rodiče s žádostí o schůzku odmítla. A na zastupitelstvu to jasně zaznělo. Někteří rodičové řekli, že volili zástupce vládnoucí koalice a oni se jim nyní odvděčují nekomunikací.
Tak a já jsem řekl, že za posledních 7 let odešlo 21 učitelů, za poslední rok 5 učitelů a to číslo nemusí být konečné. Kdo ví jaké byly důvody jejich odchodu? Pan ředitel si údajně nechával podepisovat odchody na vlastní žádost. Kdo jde někam jinam, tak asi si nebude dělat problém. Také jsem řekl, že sedmá třída má v pořadí 6 třídního učitele atd. To již o něčem svědčí. Tady si můžete porovnat co jsem řekl a co napsal pan starosta.
Myslím, že na zastupitelstvu většinově zaznělo, že školská rada by měla být nově zvolena. A co se stalo si můžete domyslet.
Další argumetaci si nechám na veřejné zasedání, které možná bude 31.5. na žádost 7 zastupitelů. Pan starosta zvolil tento pozdní termín podle mne v rozporu se zákonem a jeho hodinu zahájení od 15:00 považuji za diskriminační. Spousta občanů je v práci a nemá šanci si vzít volno. Prostě se vás občanů bojí.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 8 roků 7 měsíců zpět #974

 • starostaMK
 • Avatar uživatele starostaMK
 • Offline
 • Příspěvky: 50
 • Obdržená poděkování 6
 • Karma: -1
Dobrý den
Zastupitelé KSČM a Pro sport a zdraví podepsali žádost o svolání Zastupitelstva města Hoštky v mimořádném termínu. Pouhých 40 dnů po posledním zasedání ZM a poprvé v novodobé historii Hoštky. Termín pravidelného zasedání ZM byl stanoven na 29.9. Žádost byla doručena 10.8. na podatelnu MěÚ. Ze zákona má být zasedání svoláno do 21. dnů ode dne následujícího po dni podání. To, že se zasedání bude konat 21. den, to je 31.8., jistě v rozporu se zákonem není. Podotýkám, že žádost byla podána v době prázdnin a dovolených.
Nebudu se již pitvat v tom, co zaznělo na posledním zastupitelstvu, všichni kdo byli přítomni, viděli záznam nebo četli zápis, si již svůj obrázek udělali. Musím pouze reagovat na tvrzení pana zastupitele, že na zastupitelstvu většinově zaznělo, že školská rada by měla být nově zvolena. To je pouze jeho účelové tvrzení. Ing. Drož podal návrh na usnesení: ZM po projednání odvolává školskou radu a ukládá řediteli ZŠ a MŠ vypsat termín řádných voleb nové školské rady a s výsledkem seznámit ZM v termínu do 30.9.2015. Zde však pan Šenfeld upozornil, že ZM o tomto nemůže takto hlasovat. Dobře věděl, že by toto bylo v rozporu se zákonem. Poté bylo usnesení modifikováno na: ZM ukládá RM zabývat se možností odvolání Školské rady a vypsání nových voleb v termínu do 30.9.2015. Rada města se touto možností zabývala a zjistila, že na odvolání pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků by se musela usnést většina oprávněných voličů (pedagogických pracovníků, zákonných zástupců žáků), tak je to v zákoně. Zjištění společně s informacemi o doplňujících volbách do Školské rady bylo v zápise a také v usnesení RM, které pan Šenfeld pravidelně dostává.
Milan Konfršt, starosta města
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 8 roků 7 měsíců zpět #975

 • senfeldj
 • Avatar uživatele senfeldj
 • Offline
 • Příspěvky: 75
 • Obdržená poděkování 5
 • Karma: 0
Kdo chce vědět jak to je, tak přijďte 31.8. v 15:00 na jednání zastupitelstva města. Pokud se Vám zdá na termínu něco divného, tak se nemýlíte. Záměr je, aby nikdo z pracujících nemohl přijít. Mohl to pan starosta klidně svolat dopoledne, výsledek s účastí občanů by byl stejný. To je diskriminace (sabotáž). Jestli v minulosti něco bylo, nebo ne, tak nikdy v minulosti se neřešily závažné problémy ve škole!
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Odměny ředitele školy 8 roků 7 měsíců zpět #976

 • obcanjan
 • Avatar uživatele obcanjan
 • Offline
 • Příspěvky: 1
 • Karma: 0
Dobrý den,
viděl jsem záznam toho, co se dělo na mimořádném zasedání:
https://m.youtube.com/watch?v=OhRy6OceO2g
Koaliční zastupitelé by se měli stydět-si už z nás občanů-vašich voličů děláte srandu, ne? Pokud to byl vtip, tak dobrý, ale pokud ne, tak to je na odvolání vaší slavný vládnoucí koalice!!! Starosto, p.Nadvorníková, Podpěrová, p.Voldřichu, Španko,Chvalino, řediteli -opravdu ubohé zrušit zastupitelstvo. Chceme odpovědi na otázky vznesené opozicí!!!Co se ve škole změnilo? Proč nebyla odvolaná ta školská rada, kdo podal trestní oznámení na konkrétní dítě??? Už toho je fakt dost a lidé vám to ve volbách spočítají! Že vám není hanba. A čest opozici-tu jedinou zajímají občané a děti, kterých se to týká nejvíc.Hlavně že prosazujete stavbu haly, to je opravdu důležitý-pro 10 lidí, který hrajou v naší slavný Hoštce tenis.
Nejlepší by byly předčasné volby-vyzývám opoziční zastupitelé v čele s p.Pernou, kterého si nesmírně vážíme, aby to zkusili zařídit.
S pozdravem Jan
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Powered by Kunena fórum